Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie - rekrutacja na studia 2023/2024

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie - rekrutacja na studia 2023/2024

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie w rekrutacji 2023/2024 oferuje kształcenie na 8 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (3 kierunki) i drugiego (3 kierunki) stopnia oraz jednolitych magisterskich (3 kierunki), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na ANS WTP mogą aplikować na 8 kierunków studiów stacjonarnych oraz 8 kierunków studiów niestacjonarnych.

 

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie kierunki studiów - rekrutacja 2023/2024

  • bezpieczeństwo i higiena pracy
  • kryminologia
  • obronność i bezpieczeństwo narodowe
  • pedagogika
  • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
  • pedagogika specjalna
  • praca socjalna
  • psychologia

Dowiedz się więcej: akademiatwp.pl

 

Misją Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie jest kształcenie wykwalifikowanych specjalistów różnych dziedzin życia publicznego, społecznego i politycznego w dziedzinie nauk humanistycznych, zgodnie z potrzebami i wymaganiami współczesnego rynku pracy.

Oprócz realizacji nadrzędnego zadania jakim jest kształcenie studentów uczelnia stawia przed sobą zadania rozwijania i upowszechniania kultury narodowej oraz propagowania wiedzy, prowadzenia badań naukowych i świadczenia usług badawczych, czy też działania na rzecz społeczności lokalnych.

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie prowadzi kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach podyplomowych.

Poszerzaniu horyzontów i rozwijaniu zainteresowań służą nie tylko zawarte w harmonogramie zajęcia. Studenci mają możliwość uczestnictwa w kołach naukowych, a czekają na nich: Koło Naukowe Pedagogów, Studenckie Koło Naukowe „Edukacja dla bezpieczeństwa”, Koło Naukowe Kryminalistyków i Kryminologów, Psychologiczne Koło Naukowe „Psyche”.

Oferta edukacyjna Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie to przede wszystkim kierunki reprezentujące obszar nauk humanistycznych. W katalogu dydaktycznym odnaleźć można: Kryminologię, BHP, Obronność i bezpieczeństwo narodowe, Pedagogikę, Pracę socjalną, Psychologię oraz Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną.

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie posiada własną platformę e- learningową. Przy jej użyciu prowadzone są między innymi kursy z zakresu metodyki edukacji komputerowej i medialnej, czy psychologii społecznej.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite
Studia II stopnia

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie - studia 2023

Kierunki studiów - Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie: znaleziono 8

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Bezpieczeństwo i higiena pracy

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Kryminologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Obronność i bezpieczeństwo narodowe

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika specjalna

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Praca socjalna

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Komentarze (0)