Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum - rekrutacja na studia 2021/2022

Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum - rekrutacja na studia 2021/2022

Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum - rekrutacja na studia 2021/2022

Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum stawia sobie za cel praktyczne kształcenie studentów, w oparciu o zachowanie balansu między niezbędną teorią a umiejętnościami, kwalifikacjami i kompetencjami. Atutem uczelni jest jej ścisła współpraca z biznesem. Przekłada się to na bezpośredni kontakt studentów z potencjalnymi pracodawcami już w trakcie trwania studiów, a także pozyskiwanie wiedzy i umiejętności, na które istnieje zapotrzebowanie na rynku pracy.

Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum prowadzi kształcenie na studiach inżynierskich, licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych. Zainteresowani otrzymują wybór pośród dyscyplin humanistycznych, informatycznych, społecznych, medycznych.

Będąc studentem Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum można wybrać również formę i miejsce kształcenia, bowiem oferuje przystąpienie do popularnego programu Erasmus+, umożliwiającego odbycie części studiów bądź praktyk za granicą.

Oferta dydaktyczna Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum obejmuje popularne i chętnie obierane kierunki kształcenia: Pedagogikę, Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną, Informatykę, Dietetykę, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Kosmetologię.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 01.04.2021 do 15.10.2021 od 01.04.2021 do 15.10.2021
Studia II stopnia od 01.04.2021 do 15.10.2021 od 01.04.2021 do 15.10.2021

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.04.2021 do 15.10.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.04.2021 do 15.10.2021

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.04.2021 do 15.10.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.04.2021 do 15.10.2021

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum

Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum - studia 2021

Studia podyplomowe - Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum: znaleziono 25

Grupa kierunku
 • Bibliotekoznawstwo z informacją naukową i animacją czytelnictwa

  studia podyplomowe

 • Diagnoza i terapia pedagogiczna z arteterapią

  studia podyplomowe

 • Diagnoza z elementami terapii pedagogicznej

  studia podyplomowe

 • Doradztwo zawodowe i rozwój kariery

  studia podyplomowe

 • Edukacja dla bezpieczeństwa

  studia podyplomowe

 • Edukacja, rewalidacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem aspergera

  studia podyplomowe

 • Gerontologia i geriatryczna opieka koordynowana z elementami e-medycyny

  studia podyplomowe

 • Informatyka dla nauczycieli

  studia podyplomowe

 • Integracja sensoryczna

  studia podyplomowe

 • Kompetencje trenerskie z elementami andragogiki – edukacja osób dorosłych

  studia podyplomowe

 • Logopedia

  studia podyplomowe

 • Neurodydaktyka w różnych obszarach edukacji

  studia podyplomowe

 • Nowa jakość edukacji: nauczyciel – rodzic – dziecko

  studia podyplomowe

 • Oligofrenopedagogika – edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

  studia podyplomowe

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

  studia podyplomowe

 • Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień

  studia podyplomowe

 • Plastyka i technika dla nauczycieli

  studia podyplomowe

 • Psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne przygotowanie do zawodu nauczyciela

  studia podyplomowe

 • Socjoterapia

  studia podyplomowe

 • Surdopedagogika

  studia podyplomowe

 • Tyflopedagogika

  studia podyplomowe

 • Wczesne nauczanie języka angielskiego

  studia podyplomowe

 • Wiedza o społeczeństwie

  studia podyplomowe

 • Wychowanie do życia w rodzinie

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie w oświacie

  studia podyplomowe

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum

Komentarze (0)