Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie

O Uczelni

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie istnieje od 2004 roku. Od początku funkcjonowania wyróżnia się praktycznym podejściem do tematu kształcenia, monitorowaniem trendów w gospodarce i zmian zachodzących na rynku pracy, co owocuje programami kształcenia opartymi na zajęciach realizowanych w formie ćwiczeń, projektów, czy laboratoriów. Potwierdzeniem jakości kształcenia są nie tylko wysokie pozycje w rozmaitych rankingach, ale przede wszystkim absolwenci, którzy z powodzeniem radzą sobie na wymagającym rynku zatrudnienia.

Misją Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie jest nie tylko kształcenie studentów, lecz również upowszechnianie osiągnięć nauki, techniki i kultury narodowej oraz działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych. Patronem uczelni jest Gaspar Józef Hipolit Cegielski- nauczyciel, filolog, przemysłowiec, wydawca i działacz społeczny, będący jedną z najciekawszych i najwybitniejszych postaci w dziejach Wielkopolski.

 

STUDIA

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie realizuje kształcenie na studiach inżynierskich, studiach licencjackich oraz jednolitych studiach magisterskich. Oferowane kierunki dotyczą najpopularniejszych dyscyplin i zagadnień, między innymi z obszarów nauk medycznych, nauk o zarządzaniu, czy informatyki.

Studenci otrzymują możliwość uczestnictwa w różnego rodzaju programach edukacyjnych, na czele z programem Erasmus+, dzięki któremu mogą odbyć część studiów poza granicami krajami, między innymi w Portugalii, Niemczech, czy Hiszpanii. Ponadto, PWSZ realizuje program POWER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, umożliwiający przyznanie dodatkowego wsparcia finansowego mobilności zagranicznej studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zaakceptowanych na wyjazd w ramach programu Erasmus+.

 

WYKŁADOWCY

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie zatrudnia pracowników naukowo- dydaktycznych, wśród których znajdują się eksperci o międzynarodowej renomie, specjaliści z dziedzin nauk technicznych, przyrodniczych, medycznych oraz nauk o bezpieczeństwie.

 

INFRASTRUKTURA

Siedziba Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie mieści się przy ulicy Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38. Uczelnia posiada wydawnictwo, bibliotekę z księgozbiorem liczącym ponad 7864 woluminów, a także muzeum Istotnym punktem na mapie uczelni jest Biuro Karier, do zadań którego należy między innymi pośredniczenie w relacjach pracodawca – student oraz pracodawca – absolwent poprzez nawiązywanie współpracy z organizacjami publicznymi i prywatnymi, tworzenie bazy danych ofert praktyk, staży i pracy, a także przygotowanie studentów do odbywania praktyk i staży.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie

Komentarze (0)