Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie - kierunki studiów

Bezpieczeństwo wewnętrzne – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie

W jaki sposób najłatwiej określić bezpieczeństwo? Przede wszystkim jako brak zagrożeń oraz poczucie pewności. A czym może być bezpieczeństwo wewnętrzne? Rodzajem bezpieczeństwa, który odnosi się do zagrożeń, które mogą występować w wewnątrz państwa. Aby poznać bliżej to zagadnienie należy udać się na studia. A dokąd? Która uczelnia oferuje kształcenie w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego? Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie.

Kształcenie na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu zagadnień społecznych i prawnych, tworzącej fundament dla zrozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego. Studenci poznają zasady funkcjonowania instytucji państwa, jak również normy prawne regulujące funkcjonowanie państwa, zadania administracji publicznej w tym wymiarze oraz zagadnienia dotyczące zarządzania kryzysowego.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie charakteryzują się bogatym programem kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • podstawy prawa międzynarodowego,
 • terroryzm międzynarodowy,
 • organizacja i funkcjonowanie ratownictwa,
 • struktura i funkcjonowanie centrum zarządzania kryzysowego,
 • bezpieczeństwo informacji,
 • logistyka w sytuacjach kryzysowych,
 • zarządzanie kryzysowe w korporacjach międzynarodowych,
 • kryminalistyka i kryminologia,
 • negocjacje i mediacje w sytuacjach kryzysowych

 

Nabywane umiejętności

Studenci Bezpieczeństwa wewnętrznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie nabywają licznych umiejętności. Są to umiejętności między innymi w zakresie rozpoznawania głównych mechanizmów funkcjonowania człowieka w sytuacjach trudnych, wywierania wpływu na ludzi, przewodzenia w zmiennym otoczeniu, posługiwania się aktami prawnymi, analizy zagrożeń, identyfikowania symptomów przestępczości, organizowania i nadzorowania służb ochronnych, zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po zakończeniu kształcenia i otrzymaniu dyplomu? Absolwenci Bezpieczeństwa wewnętrznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w instytucjach administracji państwowej, Centrach Powiadamiania Ratunkowego, służbach rządowych oraz samorządowych realizujących zadania obronne, służbach mundurowych, instytucjach społecznych.

 

Opinie

Bezpieczeństwo wewnętrzne jest kierunkiem, którego popularność stale rośnie. Odnalezienie tego kierunku w katalogach edukacyjnych nie stanowi problemu, ale należy zadać sobie pytanie dotyczące wyboru uczelni. Która będzie najlepsza? Która najskuteczniej przygotuje do wejścia na rynek pracy? Można warto poznać bliżej tę, którą właśnie omawiany? Jakie ma Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie opinie? Hubert, student Bezpieczeństwa wewnętrznego mówi:

„Studia w PWSZ w Gnieźnie to dobry wybór. Doświadczeni wykładowcy, ciekawe zajęcia, dużo praktyki. Studiuję obecnie na drugim roku i nie zamieniłbym PWSZ na inną uczelnię. Warto tutaj studiować.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Bezpieczeństwo wewnętrzne w PWSZ Gniezno:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • prawa międzynarodowego,
 • zarządzania w sytuacjach kryzysowych,
 • struktury i funkcjonowania centrum zarządzania kryzysowego,
 • obrony cywilnej i terytorialnej,
 • zwalczania terroryzmu,
 • relacji z mediami w sytuacjach kryzysowych,
 • bezpieczeństwa energetycznego,
 • systemów zarządzania kryzysowego w NATO i Unii Europejskiej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • instytucjach administracji państwowej,
 • Centrach Powiadamiania Ratunkowego,
 • służbach rządowych oraz samorządowych realizujących zadania obronne,
 • służbach mundurowych,
 • instytucjach społecznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

filozofia, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie

Komentarze (0)