Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie - kierunki studiów

Pielęgniarstwo – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie

Czym powinien charakteryzować się idealny kandydat na studia w zakresie pielęgniarstwa? Oprócz ogromnej chęci zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności, powinien być osobą otwartą, komunikatywną, cierpliwą i empatyczną. Pielęgniarstwo to kierunek niełatwy, ale mimo to jego popularność stale rośnie. To dziedzina interdyscyplinarna, kładąca nacisk na pozyskanie wiedzy z wielu obszarów. Gdzie studiować ten kierunek? W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie.

Kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie umożliwia pozyskanie wiedzy ogólnej z obszaru nauk medycznych oraz wiedzy szczegółowej z obszaru pielęgniarstwa. Studenci nabywają umiejętności przede wszystkim w zakresie korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki, udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, jak również sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie opierają się na bogatym programie nauczania, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • anatomia,
 • fizjologia,
 • patologia,
 • genetyka,
 • biochemia i biofizyka,
 • mikrobiologia i parazytologia,
 • farmakologia,
 • radiologia,
 • choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne,
 • pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne,
 • chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne,
 • organizacja pracy pielęgniarskiej,
 • badanie fizykalne,
 • zakażenia szpitalne,
 • system informacji w ochronie zdrowia

 

Nabywane umiejętności

Studenci kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie posługiwania się wiedzą anatomiczną, interpretowania procesów fizjologicznych człowieka w stanie zdrowia, rozpoznawania zaburzeń fizjologicznych, organizowania i prowadzenia działalności profilaktycznej w zakresie ochrony zdrowia, przeprowadzania wywiadu, dokumentowania przeprowadzanych badań, postępowania aseptycznego i antyseptycznego w pracy pielęgnacyjno- leczniczej.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po zakończeniu kształcenia? Z bagażem wiedzy i szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci studiów na kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w szpitalach, poradniach podstawowej opieki zdrowotnej, poradniach specjalistycznych, zakładach pielęgnacyjno- opiekuńczych, hospicjach, sanatoriach, domach pomocy społecznej, jednostkach systemu ratownictwa medycznego.

 

Opinie

Dokąd udać się na studia? Takie pytanie zadaje sobie niejeden kandydat. Pielęgniarstwo należy do grona najpopularniejszych i najchętniej obieranych kierunków, a zatem figuruje w wielu ofertach edukacyjnych. Na którą się zdecydować? Planując studia w Gnieźnie warto zaznajomić się bliżej z omawianą przez nas uczelnią. Jakie ma Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie opinie? Agata, studentka Pielęgniarstwa mówi:

„Studia w PWSZ w Gnieźnie to przede wszystkim praktyka. Większość zajęć to ćwiczenia prowadzone w nowoczesnych pracowniach i laboratoriach. Tutaj każdy ma szansę przygotować się do wykonywania zawodu.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pielęgniarstwo w PWSZ Gniezno:

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • anatomii i fizjologii,
 • patologii,
 • przeprowadzania wywiadu,
 • identyfikowania procesów zachodzących w żywym organizmie,
 • pobierania i przesyłania materiałów do badań mikrobiologicznych,
 • rozpoznawania czynników warunkujących zdrowie publiczne,
 • identyfikowania źródeł finansowania opieki zdrowotnej,
 • farmakologii,
 • radiologii,
 • psychologii.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Pielęgniarstwo:

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • szpitalach,
 • poradniach podstawowej opieki zdrowotnej,
 • poradniach specjalistycznych,
 • zakładach pielęgnacyjno- opiekuńczych,
 • hospicjach,
 • sanatoriach,
 • domach pomocy społecznej,
 • jednostkach systemu ratownictwa medycznego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA
Instytut Nauk o Zdrowiu PWSZ w Gnieźnie

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA I STOPNIA
Filia w Krotoszynie PWSZ w Gnieźnie

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie

Komentarze (0)