Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie - kierunki studiów

Zarządzanie i inżynieria produkcji – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie

Zarządzanie i inżynieria produkcji jest kierunkiem, który łączy w sobie wiedzę z różnych dziedzin. Mówiąc ogólnie, jest kierunkiem menedżerskim, dzięki któremu można zdobyć dodatkową wiedzę na temat prawa, czy ekonomii, jak również uzyskać niezbędne kwalifikacje techniczne. A gdzie można studiować Zarządzanie i inżynierię produkcji? W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie.

Kształcenie na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie umożliwia pozyskanie wiedzy, będącej połączeniem wiadomości z zakresu inżynierii produkcji, nauk ekonomicznych oraz nauk o zarządzaniu. Studenci rozwijają umiejętności między innymi w zakresie projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych, nadzorowania obiektów i systemów zarządzania, zarządzania kosztami, zarządzania finansami, czy zarządzania przedsiębiorstwem. Ponadto, Zarządzanie i inżynieria produkcji w PWSZ w Gnieźnie to kierunek oferujący ścieżki specjalizacyjne, którymi są: Automatyzacja procesów oraz Lean Management.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie oparte są na programie, który jednocześnie ma zainteresować studentów, jak również dostarczyć im praktycznej wiedzy, która przyda się podczas pracy w zawodzie. W toku zajęć realizowane są między innymi takie przedmioty jak:

 • grafika inżynierska i CAD,
 • materiałoznawstwo,
 • informatyka,
 • ergonomia,
 • mechanika techniczna,
 • projektowanie procesów technologicznych,
 • podstawy konstrukcji maszyn i CAD,
 • podstawy marketingu,
 • rachunkowość,
 • komunikacja w biznesie,
 • mikroekonomia,
 • ekologia i zarządzanie środowiskowe,
 • badania rynkowe i marketingowe,
 • automatyka i robotyka przemysłowa,
 • elektrotechnika i elektronika

 

Nabywane umiejętności

Studenci Zarządzania i inżynierii produkcji nabywają licznych umiejętności, które dotyczą między innymi marketingowego planowania i realizacji przedsięwzięć, stosowania podstawowych zasad z zakresu finansów i rachunkowości, zarządzania procesem produkcyjnym, stosowania podstawowych zasad zarządzania jakością i bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie, projektowania systemów logistycznych, projektowania inżynierskiego obiektów i procesów technicznych, czy też doboru procesów produkcyjnych oraz opracowywania dokumentacji związanej z przepływem produkcji.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać przyszłość po zakończeniu nauki? Absolwenci Zarządzania i inżynierii produkcji w PWSZ będą mogli znaleźć zatrudnienie jako specjaliści do spraw zarządzania produkcją, specjaliści do spraw planowania produkcji, specjaliści do spraw zaopatrzenia, specjaliści do spraw technicznego przygotowania produkcji, czy też specjaliści do spraw zarządzania jakością, bądź specjaliści do spraw zarządzania kadrą.

 

Opinie

Zarządzanie i inżynieria produkcji należy do grona najchętniej wybieranych kierunków. Dzięki dużej popularności, kierunek ten można odnaleźć w wielu ofertach dydaktycznych. Na którą się zdecydować? Planując studia w Gnieźnie warto zainteresować się omawianą przez nas uczelnią. Jakie ma Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie opinie? Szymon, student Zarządzania i inżynierii produkcji mówi:

„Studiuję w PWSZ w Gnieźnie i cieszę się, że wybrałem akurat to miejsce. Po pierwsze, zdobywam wykształcenie, przygotowuję się do pracy zawodowej, a po drugie nie muszę opuszczać rodzinnego miasta, aby realizować swoje plany.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Zarządzanie i inżynierię produkcji w PWSZ Gniezno:

Absolwent kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • projektowania procesów technologicznych,
 • organizacji przygotowania produkcji,
 • automatyki i robotyki przemysłowej,
 • zarządzania logistycznego,
 • zarządzania przedsiębiorstwem,
 • komunikacji w biznesie,
 • negocjacji i technik sprzedaży.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji:

Absolwent kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie znajdzie zatrudnienie między innymi jako:

 • specjalista do spraw zarządzania kadrą,
 • specjalista do spraw zarządzania produkcją,
 • specjalista do spraw planowania produkcji,
 • specjalista do spraw zarządzania technologiami,
 • specjalista do spraw rozwoju i opracowania nowych produktów,
 • specjalista do spraw technicznego przygotowania produkcji,
 • specjalista do spraw handlu i marketingu.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie

Komentarze (0)