Pedagogika - studia online

Pedagogika - studia online

Pedagogika - studia online

11.04.2022

Pedagogika studia online – Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi 2022

Pedagogika należy do grupy najpopularniejszych i najchętniej obieranych kierunków kształcenia. Od pewnego czasu rosnącym zainteresowaniem zaczęła cieszyć się Pedagogika realizowana w trybie online, a zatem w formie, dzięki której każdy może podjąć kształcenie w wygodny sposób i dopasowany do sytuacji życiowej bądź zawodowej. A gdzie można studiować Pedagogikę w takiej formule? W Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.

Studia na kierunku pedagogika - studia online w WZBINOZ ŁÓDŹ
Forma studiów online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Pedagogika, realizowanym w trybie online, umożliwia pozyskanie wiedzy pedagogicznej, socjologicznej oraz psychologicznej, która stanowi podstawę przygotowania do wykonywania przyszłego zawodu pedagoga. Studenci zaznajamiają się z normami pracy, obowiązkami pedagoga, jak również nabywają umiejętności w zakresie planowania, organizowania i realizowania praktyk społecznych związanych z edukacją i szeroko pojętym wychowaniem.

Studia posiadają zajęcia praktyczne, które odbywają się w siedzibie uczelni, natomiast pozostałe zajęcia realizowane są za pośrednictwem platformy e-learningowej.

dowiedz się wiecej o kierunku pedagogika studia online

 

Program studiów i przedmioty

Studia online na kierunku Pedagogika w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi oparte są na bogatym programie kształcenia. Można w nim odnaleźć między innymi takie przedmioty jak: podstawy psychologii ogólnej, historia rozwoju myśli pedagogicznej, biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania. Ponadto, studenci poruszają się po zagadnieniach pedagogiki resocjalizacyjnej, psychopedagogiki, pedagogiki opieki i wychowania, czy działalności menedżera projektów społeczno- kulturalnych.

 

Nabywane umiejętności

Studenci Pedagogiki online rozwijają umiejętności między innymi w zakresie stosowania innowacyjnych form pracy pedagogicznej w opiece nad małym dzieckiem, organizowania procesów wychowawczo- dydaktycznych, wspierania aktywności społecznej, kulturalnej, edukacyjnej i rekreacyjnej osób starszych, prowadzenia warsztatów, prowadzenia interwencji, negocjacji i mediacji w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, diagnozowania indywidualnych potrzeb oraz potencjalnych możliwości dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po zakończeniu kształcenia? Absolwenci Pedagogiki w trybie online w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w instytucjach i placówkach zajmujących się opieką i wychowaniem małych dzieci, pogotowiach opiekuńczych, placówkach socjoterapeutycznych, organizacjach pozarządowych, ośrodkach szkoleniowych, świetlicach środowiskowych.

 

Opinie

Studiowanie w formie online zyskuje nowych zwolenników, ale nie wszędzie oferty nauki w tym trybie można zaliczyć do bogatych i interesujących. W której uczelni podjąć studia? Która szkoła wyższa oferuje interesujące zajęcia i wysoki poziom nauczania? Zastanawiając się nad studiami online warto zapoznać się bliżej z ofertą dydaktyczną WSBiNoZ. Jakie ma Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi opinie? Daria, studentka Pedagogiki online mówi:

„Niektóre uczelnie traktują studia online po macoszemu, nie przykładając do nich zbyt dużej wagi. W Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu jest inaczej. Oferta kształcenia jest ciekawa, nastawiona na zdobycie solidnej wiedzy praktycznej, a zatem osoby zainteresowane nauką w trybie online odnajdą coś dla siebie.”

 

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

PEDAGOGIKA STUDIA ONLINE - ważne informacje

Pedagogika studia online

Pedagogika studia online w Łodzi

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pedagogikę online w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu:

Absolwent kierunku Pedagogika studia online w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • diagnozowania sytuacji wychowawczych,
 • diagnozowania indywidualnych potrzeb oraz potencjalnych możliwości dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • prowadzenia interwencji, negocjacji i mediacji w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych,
 • planowania i prowadzenia działań przywracających człowieka do życia społecznego w różnych środowiskach systemu resocjalizacji,
 • organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i środowiskowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Pedagogika studia online:

Absolwent kierunku Pedagogika studia online w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • instytucjach i placówkach zajmujących się opieką i wychowaniem małych dzieci,
 • pogotowiach opiekuńczych,
 • placówkach socjoterapeutycznych,
 • organizacjach pozarządowych,
 • ośrodkach szkoleniowych,
 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • świetlicach środowiskowych,
 • ośrodkach kultury.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Komentarze (0)