Logistyka ekonomiczna - studia wojskowe

Logistyka ekonomiczna - studia wojskowe

Logistyka ekonomiczna - studia wojskowe

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Logistyka ekonomiczna studia wojskowe – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie rekrutacja

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie oferuje kształcenie w ramach studiów cywilnych i studiów wojskowych. Studia wojskowe mają na celu kształcenie kandydatów na żołnierzy zawodowych według potrzeb Sił Zbrojnych RP w korpusach i grupach osobowych zgodnie z zapotrzebowaniem Ministra Obrony Narodowej. Jednym z kierunków, który realizowany jest w ramach tych studiów jest Logistyka ekonomiczna. Kształcenie obejmuje dziesięć semestrów i kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra oraz stopnia wojskowego podporucznika.

Kształcenie na kierunku Logistyka ekonomiczna w ramach studiów wojskowych w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie umożliwia pozyskanie interdyscyplinarnej wiedzy z dziedziny nauk społecznych oraz przygotowanie do analizowania przyczyn i przebiegu konkretnych procesów i zjawisk w obszarze ekonomiczno- finansowym resortu obrony narodowej oraz zaspokojenia potrzeb logistycznych jednostek i instytucji wojskowych z uwzględnieniem wykonywania zadań w kraju jak i poza jego granicami.

Studenci nabywają umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej do formułowania i analizy problemów ekonomiczno- finansowych oraz zabezpieczenia logistycznego w jednostkach i instytucjach wojskowych realizujących zadania w czasie pokoju, kryzysu i ewentualnej wojny w uwarunkowaniach XXI wieku.

sprawdź wszystkie kierunki: studia wojskowe w Warszawie

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Logistyka ekonomiczna w ramach studiów wojskowych w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oparte są na bogatym programie kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • matematyka,
 • bezpieczeństwo ekonomiczne,
 • zarządzanie kapitałem ludzkim i wiedzą,
 • geografia ekonomiczna,
 • logistyka zaopatrzenia,
 • logistyka produkcji,
 • zapasy w wojskowym systemie logistycznym,
 • metody ilościowe w logistyce,
 • zarządzanie łańcuchem dostaw,
 • podsystem kierowania logistyką,
 • budowa i eksploatacja sprzętu logistycznego,
 • analiza finansowa

 

Nabywane umiejętności

Studenci Logistyki ekonomicznej w ramach studiów wojskowych w Wojskowej Akademii Technicznej nabywają licznych umiejętności.

 

Sprawdź

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie kierunki studiów

Wojskowa Akademia Techniczna rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie formułowania i sprawdzania hipotez związanych z problemami ekonomiczno- finansowymi, wykorzystywania technologii informatycznych do rozwiązywania problemów ekonomiczno- finansowych oraz zarządzania zasobami logistycznymi, przeprowadzania analiz i podejmowania decyzji w zakresie działalności finansowej w wojsku, zarządzania procesami logistycznymi i ekonomiczno- finansowymi w warunkach kryzysowych, planowania, organizowania i kontroli zadań logistycznych w obszarze zabezpieczenia logistycznego wojsk.

sprawdź wszystko o: studia wojskowe

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci studiów wojskowych na kierunku Logistyka ekonomiczna w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie otrzymują tytuł magistra inżyniera i po mianowaniu na stopień podporucznika kierowani są do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

 

Opinie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie kształci podchorążych i studentów, a zatem oferuje studia wojskowe i studia cywilne. Niezależnie od charakteru nauki kandydaci otrzymują szeroki wybór kierunków, głównie nastawionych na kształcenie politechniczne. A jakie ma Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie opinie? Michał, student Logistyki ekonomicznej na studiach wojskowych mówi:

„Studia wojskowe w WAT wybierają osoby, które mają konkretny pomysł na swoją przyszłość. Trudno jest zdecydować się na ten rodzaj kształcenia bez zainteresowań, czy określonych planów. Każdy, kto wie, czym chciałby zajmować się w przyszłości otrzyma tutaj mnóstwo możliwości i szansę rozwoju.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

LOGISTYKA EKONOMICZNA STUDIA WOJSKOWE - ważne informacje

Logistyka ekonomiczna studia wojskowe studia Warszawa

Logistyka ekonomiczna studia wojskowe studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Logistykę ekonomiczną na studiach wojskowych w WAT:

Absolwent kierunku Logistyka ekonomiczna studia wojskowe w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • matematyki,
 • mikroekonomii i makroekonomii,
 • zależności pomiędzy systemami logistycznymi i zachodzących w nich procesów,
 • analizy zjawisk ekonomiczno- finansowych w organizacjach zhierarchizowanych,
 • rachunkowości zarządczej i finansowej,
 • audytu i kontroli,
 • bezpieczeństwa ekonomicznego,
 • funkcjonowania systemów logistycznych,
 • zabezpieczenia logistycznego wojsk w walce i operacji,
 • funkcjonowania jednostki wojskowej i wojskowego oddziału gospodarczego,
 • funkcjonowania podsystemów logistyki wojskowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Logistyka ekonomiczna studia wojskowe:

Absolwent kierunku Logistyka ekonomiczna studia wojskowe w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie znajdzie zatrudnienie w:

 • Siłach Zbrojnych RP.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Komentarze (0)