Bezpieczeństwo zdrowotne

Bezpieczeństwo zdrowotne

Bezpieczeństwo zdrowotne

26.01.2022

Bezpieczeństwo zdrowotne – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 2022

Zdrowie jest podstawową wartością, a prawo do niego jest czymś, co nie powinno podlegać żadnym dyskusjom. Mówiąc o zdrowiu należy jednak pamiętać o tym, iż nie jest to tylko brak choroby czy niepełnosprawności. To również całkowity dobrostan fizyczny, psychiczny oraz społeczny, jak również zwiększanie postrzeganego poziomu zdrowia. A czym może być Bezpieczeństwo zdrowotne? Tego dowiedzą się ci, którzy wybiorą studia na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Studia na kierunku bezpieczeństwo zdrowotne w UP KRAKÓW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Bezpieczeństwo zdrowotne na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu nauk o bezpieczeństwie, nauk o zdrowiu, nauk o polityce i administracji, nauk prawnych, jak również pedagogiki. Studenci poznają istotę zdrowia człowieka w wymiarze indywidualnym i zbiorowym, czynniki wpływające na zdrowie, specyfikę działań prozdrowotnych, a także zdobywają wiedzę na temat wyzwań i zagrożeń współczesnego świata w tym epidemii, pandemii, chorób cywilizacyjnych, chorób zakaźnych, zagrożeń naturalnych, czy katastrof technicznych i bioterroryzmu.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Bezpieczeństwo zdrowotne na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oparte są na bogatym programie nauczania, a studenci realizują między innymi takie przedmioty jak:

 • psychologia bezpieczeństwa,
 • podstawy bezpieczeństwa państwa,
 • bezpieczeństwo epidemiologiczne,
 • nowe technologie w systemie ochrony zdrowia,
 • bezpieczeństwo zdrowotne w Polsce i na świecie,
 • świadczenia opieki zdrowotnej,
 • choroby cywilizacyjne XXI wieku,
 • profilaktyka bezpieczeństwa,
 • ochrona danych osobowych i informacja zdrowotna,
 • elementy prawa medycznego

 

Nabywane umiejętności

Studenci Bezpieczeństwa zdrowotnego na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie nabywają umiejętności między innymi w zakresie analizowania i diagnozowania wyzwań oraz zagrożeń zdrowotnych współczesnego świata, interpretacji zjawisk społeczno- kulturowych, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia człowieka w stałych i zmiennych warunkach, interpretacji aktów prawnych regulujących problematykę bezpieczeństwa zdrowotnego człowieka i procedur reagowania w sytuacji nietypowych zagrożeń. Ponadto, zdobywają wiedzę z zakresu funkcjonowania systemu bezpieczeństwa i resortowych systemów ochrony zdrowia, warunków społecznych, ekonomicznych, administracyjnych i środowiskowych dotyczących ochrony zdrowia człowieka w kontekście założeń zrównoważonego rozwoju, jak również projektowania działań edukacyjnych i profilaktycznych w zakresie promocji oraz ochrony zdrowia i życia człowieka w ujęciu formalnym i pozaformalnym zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci Bezpieczeństwa zdrowotnego na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w policji, straży granicznej, państwowej straży pożarnej, organizacjach pozarządowych, instytucjach samorządowych, placówkach leczniczych.

 

Opinie

Kraków to jeden z największych i najważniejszych ośrodków akademickich, w którym kandydaci na studia odnajdą wiele różnorodnych propozycji kształcenia. Osoby zainteresowane bezpieczeństwem zdrowotnym powinny zwrócić uwagę na omawianą przez nas uczelnię, bowiem prowadzi studia dotyczące tego zagadnienia. Jakie ma Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie opinie? Karolina, studentka Bezpieczeństwa zdrowotnego mówi:

„Uniwersytet Pedagogiczny to uczelnia, w której odnajdzie się każdy, kto chce zdobyć dobre wykształcenie, oparte na praktycznych umiejętnościach. „

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE - ważne informacje

Bezpieczeństwo zdrowotne studia Kraków

Bezpieczeństwo zdrowotne studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Bezpieczeństwo zdrowotne na UP w Krakowie:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo zdrowotne na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • profilaktyki i promocji zdrowia,
 • organizacji systemu opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie,
 • współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa,
 • zarządzania kryzysowego,
 • orzecznictwa lekarskiego,
 • zarządzania placówkami ochrony zdrowia,
 • polityki zdrowotnej w Polsce i na świecie.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Bezpieczeństwo zdrowotne:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo zdrowotne na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • policji,
 • straży granicznej,
 • państwowej straży pożarnej,
 • organizacjach pozarządowych,
 • instytucjach samorządowych,
 • placówkach leczniczych,
 • służbie więziennej,
 • służbach specjalnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo zdrowotne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język obcy, język polski

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Komentarze (0)