Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

12.01.2022

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie 2022

Niezależnie od tego jak wiele definicji może posiadać pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna należy stwierdzić, iż jest to jedna z najważniejszych dziedzin, ponieważ zajmuje się rozwojem najmłodszych. Praca w tej przestrzeni nie jest zwykłym zawodem. Jest swego rodzaju misją, do której należy się jak najlepiej przygotować. A przygotowaniem są studia w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w APS
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie umożliwia pozyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do rozumienia i wyjaśniania procesów wychowania, kształcenia i opieki nad dzieckiem oraz budowania własnego profesjonalizmu zawodowego i rozwoju tożsamości zawodowej. Realizowane zajęcia wprowadzają studentów w teoretyczne, metodologiczne i wdrożeniowe perspektywy badawcze w zakresie diagnozy potrzeb dziecka, procesu wychowawczego, jego transformacji i szerokich uwarunkowań środowiskowych procesów wychowawczych. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest kierunkiem nadającym kwalifikacji do pracy na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oparte są na bogatym programie nauczania, a studenci realizują między innymi takie przedmioty jak:

 • historia wychowania,
 • podstawy psychologii rozwojowej człowieka w cyklu życia,
 • podstawy rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym,
 • psychologia społeczna,
 • podstawy diagnostyki edukacyjnej w przedszkolu,
 • modele wspierania rozwoju dziecka,
 • współczesne problemy socjologii edukacji,
 • monitorowanie rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym,
 • praca z dzieckiem zdolnym w przedszkolu

 

Nabywane umiejętności

Studenci Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie analizowania i interpretowania złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i kulturowych, obserwowania procesów uczenia się dzieci i uczniów, rozpoznawania barier i trudności udziału dzieci lub uczniów w różnych formach aktywności, rozpoznawania potrzeb psychospołecznego wsparcia ucznia, organizowania zajęć stymulujących aktywność poznawczą dzieci, projektowania zajęć z wykorzystaniem nauczania sytuacyjnego.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w przedszkolach, szkolnych schroniskach młodzieżowych, świetlicach szkolnych, szkołach podstawowych.

 

Opinie

Niejeden kandydat zadaje sobie pytanie w jaki sposób poprowadzić swoje kształcenie? Edukacyjna mapa kraju jest bardzo duża, stąd wybór odpowiedniej uczelni wcale nie musi być łatwy. Planując studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna warto skierować uwagę na Warszawę, bo tam kształcenie w tym zakresie prowadzi omawiana przez nas uczelnia. Jakie ma Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie opinie? Justyna, studentka Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej mówi:

„Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to kierunek wyjątkowy. Dlatego należy studiować go w odpowiedniej uczelni, która zagwarantuje profesjonalne przygotowanie do wykonywania zawodu. Taką uczelnią jest Akademia Pedagogiki Specjalnej. Ciekawe zajęcia, dużo umiejętności do zdobycia, świetni wykładowcy. Polecam.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną w APS:

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • psychologii rozwojowej człowieka w cyklu życia,
 • przygotowania dziecka do nauki w szkole,
 • modeli wspierających rozwój dziecka,
 • alternatywnych i innowacyjnych kierunków w edukacji,
 • prawno- organizacyjnych aspektów pracy przedszkola i szkoły,
 • rozpoznawania potrzeb dziecka w wieku przedszkolnym,
 • psychologii twórczości,
 • pracy z dzieckiem zdolnym w przedszkolu.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna:

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • przedszkolach,
 • szkolnych schroniskach młodzieżowych,
 • świetlicach szkolnych,
 • szkołach podstawowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Komentarze (0)