Psychologia

Psychologia

Psychologia

09.02.2022

Psychologia – Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie 2022

Psychologia jest kierunkiem szczególnym, bowiem stawia człowieka w centrum zainteresowania. Próbuje badać zachowanie, psychikę, relacje między ludźmi. To kierunek, który nigdy nie straci na znaczeniu, ponieważ pomimo pędzącego postępu człowiek zawsze będzie mierzył się z różnego rodzaju trudnościami. A gdzie można studiować Psychologię? Na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie.

Studia na kierunku psychologia w UHP
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie umożliwia pozyskanie wiedzy dotyczącej człowieka, a także rozwinięcie umiejętności związanych między innymi z rozpoznawaniem zaburzeń i dysfunkcji w wymiarze indywidualnym i społecznym, jak również niesieniem pomocy psychologicznej. Kierunek oferuje dwie specjalności: Psychologię kliniczną i zdrowia oraz Psychologię rodziny i wychowania, które skupiają się na poznaniu funkcjonowania człowieka z zaburzeniami zdrowia psychicznego i somatycznego oraz nabyciu kompetencji pracy z rodzinami, które doświadczają różnego rodzaju trudności.

 

Program studiów

Studenci Psychologii na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie zaznajamiają się między innymi z zagadnieniami badania klinicznego, zaburzeń stresu pourazowego, psychiatrii dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, narzędzi badań systemu rodzinnego, rehabilitacji neuropsychologicznej, prowadzenia komunikacji i negocjacji, identyfikacji problemów wychowawczych i rodzinnych. Kształcenie przygotowuje do prowadzenia diagnozy i pomocy psychologicznej, w sytuacjach trudnych oraz codziennych problemów pojawiających się w różnych obszarach życia człowieka, rozumienia złożonych mechanizmów funkcjonowania i rozwoju człowieka, krytycznej oceny nabywanej wiedzy i świadomości stałego doskonalenia się w zawodzie.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci Psychologii na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w szpitalach, poradniach medycyny paliatywnej, hospicjach i oddziałach hospicyjnych, ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach dla ofiar przemocy domowej, placówkach wspierających rodzinę, poradniach psychologiczno- pedagogicznych, placówkach opiekuńczo- wychowawczych, pogotowiach opiekuńczych, ośrodkach leczenia uzależnień, schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych.

 

Opinie

Dokąd udać się na studia? Miejsce naszego kształcenia uzależnione jest od kierunku oraz dyscypliny, w której chcemy się rozwijać. Jeśli planujemy zdobywać wiedzę i umiejętności związane z psychologią kliniczną, czy psychologią rodziny warto zwrócić uwagę na omawianą przez nas uczelnię, która prowadzi kształcenie w tych obszarach. Jakie ma Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy w Częstochowie opinie? Oliwia, studentka Psychologii mówi:

„Psychologia nie jest łatwym kierunkiem, ale przez to jest kierunkiem fascynującym, który nie może się znudzić. Oczywiście, żeby nauka sprawiała przyjemność i dawała satysfakcję należy studiować w odpowiednim miejscu. Dla mnie takim miejscem jest Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy. Polecam wszystkim tym, którzy chcą zdobyć solidne wykształcenie.”

 

 

STUDIA W CZĘSTOCHOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Częstochowie

Studia w Częstochowie

 

 

PSYCHOLOGIA - ważne informacje

Psychologia studia

Psychologia studia online

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Psychologię na UJD Częstochowa:

Absolwent kierunku Psychologia na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • psychiatrii dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych,
 • klasyfikacji zaburzeń,
 • mediacji sądowych,
 • pracy terapeutycznej z osobą z trudnościami, zaburzeniami psychicznymi oraz chorymi onkologicznie,
 • komunikacji i negocjacji,
 • udzielania pomocy psychologicznej dzieciom, w środowisku szkolnym i rodzinnym.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Psychologia:

Absolwent kierunku Psychologia na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • szpitalach,
 • poradniach medycyny paliatywnej,
 • hospicjach i oddziałach hospicyjnych,
 • ośrodkach interwencji kryzysowej,
 • ośrodkach dla ofiar przemocy domowej,
 • placówkach wspierających rodzinę,
 • poradniach psychologiczno- pedagogicznych,
 • placówkach opiekuńczo- wychowawczych,
 • pogotowiach opiekuńczych,
 • ośrodkach leczenia uzależnień,
 • schroniskach dla nieletnich,
 • zakładach poprawczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Komentarze (0)