Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

23.01.2022

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie 2022

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest kierunkiem szczególnym, bowiem przygotowuje studentów do pełnienia wyjątkowych funkcji i wykonywania istotnych obowiązków. Oferuje go Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie i prowadzi go w trybie jednolitych studiów magisterskich.

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w WSM WARSZAWA
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie stanowi przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej (klasy I - III szkoły podstawowej). Oprócz szerokiej wiedzy teoretycznej i praktycznej, studenci rozwijają umiejętność kierowania własnym rozwojem, samodoskonalenia i wzbogacania swojego warsztatu metodycznego dla rzetelnej analizy rzeczywistości społecznej i kulturowej. Ponadto, nabywają umiejętności komunikacyjne, informatyczne i medialne w działaniu na rzecz wspierania rozwoju drugiego człowieka.

Program kształcenia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna opracowany jest w taki sposób, aby przygotować studentów do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej. Oznacza to, że najważniejsze jest pozyskanie wiedzy praktycznej i teoretycznej, głównie z obszaru psychologiczno- pedagogicznego. W toku studiów studenci zaznajamiają się między innymi z pedagogiką ogólną, pedagogiką społeczną, pedagogiką porównawczą, a także andragogiką, antropologią społeczną, a także alternatywnymi systemami edukacyjnymi. Oprócz tego, rozwijają umiejętności komunikacyjne, informatyczne i medialne w działaniu na rzecz wspierania rozwoju drugiego człowieka.

Absolwenci studiów na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna posiadają wykształcenie otwierające liczne perspektywy. Przede wszystkim przygotowani są do pracy w szkołach i placówkach oświatowo- wychowawczych, poradniach specjalistycznych, czy świetlicach środowiskowych.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie charakteryzują się bogatym programem kształcenia, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • historia myśli pedagogicznej,
 • pojęcia i systemy pedagogiczne,
 • teoretyczne podstawy wychowania,
 • antropologia społeczna,
 • psychologia rozwojowa,
 • organizacja środowiska przedszkolnego i edukacyjnego,
 • konstruowanie programów nauczania,
 • edukacja integracyjna i włączająca,
 • podstawy pracy z dzieckiem dysfunkcyjnym,
 • diagnoza i terapia pedagogiczna,
 • pedagogika porównawcza

 

Nabywane umiejętności

Studenci Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie nabywają umiejętności między innymi w zakresie dobierania, tworzenia i dostosowywania do zróżnicowanych potrzeb uczniów środków i materiałów, rozpoznawania potrzeb, możliwości i uzdolnień uczniów, projektowania i prowadzenia działań wspierających integralny rozwój uczniów, projektowania i realizowania programów nauczania z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów, tworzenia sytuacji wychowawczo- dydaktycznych motywujących uczniów do nauki i pracy nad sobą.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w przedszkolach, szkołach podstawowych, poradniach specjalistycznych, domach dziecka, świetlicach środowiskowych.

 

Opinie

Niejeden kandydat zadaje sobie pytanie w jaki sposób poprowadzić swoje kształcenie? Edukacyjna mapa kraju jest bardzo duża, stąd wybór odpowiedniej uczelni wcale nie musi być łatwy. Planując studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna warto skierować uwagę na Warszawę, bo tam kształcenie w tym zakresie prowadzi omawiana przez nas uczelnia. Jakie ma Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie opinie? Daria, studentka Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej mówi:

„Po co idziemy na studia? Oczywiście po to, aby zdobyć wykształcenie, ale bardzo ważne jest w jakiej atmosferze to się odbywa. W Wyższej Szkole Menedżerskiej jest wszystko, co potrzebne aby przygotować się do wejścia na rynek pracy, rozwijać się w wybranej dziedzinie, rozwijać zainteresowania.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną w WSM:

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • dobierania, tworzenia i dostosowywania do zróżnicowanych potrzeb uczniów środków i materiałów,
 • rozpoznawania potrzeb, możliwości i uzdolnień uczniów,
 • projektowania i prowadzenia działań wspierających integralny rozwój uczniów,
 • projektowania i realizowania programów nauczania z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów,
 • tworzenia sytuacji wychowawczo- dydaktycznych motywujących uczniów do nauki i pracy nad sobą.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna:

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • przedszkolach,
 • szkołach podstawowych,
 • poradniach specjalistycznych,
 • domach dziecka,
 • świetlicach środowiskowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Komentarze (0)