Kryminologia

Kryminologia

Kryminologia

23.01.2022

Kryminologia – Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie 2022

Kryminologia jest dziedziną, której głównym przedmiotem zainteresowania są motywy, dla których człowiek dopuszcza się przestępstw. To dziedzina, która korzysta z psychologii, socjologii, czy pedagogiki, ale nie brakuje w niej również elementów prawa, czy zarządzania. Mogą się o tym przekonać ci, którzy wybiorą kierunek Kryminologia realizowany w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie.

Studia na kierunku kryminologia w WSM WARSZAWA
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Kryminologia w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie umożliwia pozyskanie szerokiej dotyczącej między innymi psychologii przestępstw, krajowych i ponadnarodowych źródeł prawna oraz aspektów prawnych, dylematów współczesnej cywilizacji związanych z potrzebą i koniecznością przeciwdziałania i zwalczania przestępczości, a także ochroną ofiar przestępstw oraz niezakłóconego udziału obywateli w życiu społecznym.

Program kształcenia na kierunku Kryminologia opracowany jest w taki sposób, aby pozyskać obszerną wiedzę, przede wszystkim z zakresu psychologii przestępstw, mechanizmów psychologicznych ofiar, metodologii zwalczania i zapobiegania przestępczości, a także z zakresu odkrywania i badania motywów dokonywania przestępstw. Studenci zaznajamiają się między innymi z wiktymologią, postępowaniem karnym, prawami człowieka, bezpieczeństwem imprez masowych, czy zarządzaniem kryzysowym. Ponadto, poruszają się po zagadnieniach mediacji w postępowaniu sądowym, ekspertyz sądowych, czy międzynarodowej pomocy w sprawach karnych.

Kształcenie na kierunku Kryminologia daje szansę na interesującą pracę. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie między innymi w instytucjach ochrony prawa, służbach specjalnych, takich jak ABW, czy CBA, służbach mundurowych, czy w prywatnym sektorze ochrony osób i mienia.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Kryminologia w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie oparte są na bogatym programie kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • patologie społeczne,
 • wiktymologia,
 • prawo karne,
 • postępowanie karne,
 • polityka penitencjarna,
 • zarządzanie kryzysowe,
 • przestępczość gospodarcza,
 • ustrój organów ochrony prawnej,
 • psychologia zeznań,
 • podstawy resocjalizacji,
 • przestępczość międzynarodowa,
 • socjologiczne determinanty przestępczości

 

Nabywane umiejętności

Studenci Kryminologii w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie dobierania i stosowania właściwych metod i narzędzi pracy, rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów pojawiających się w pracy kryminologa, formułowania i testowania hipotez, komunikowania się z użyciem języka prawniczego, badania sposobów zwalczania i zapobiegania przestępczości poprzez odkrywanie motywów i poszlak.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki? Absolwenci Kryminologii w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w instytucjach ochrony prawa, policji, służbie celno- skarbowej, straży granicznej, straży miejskiej, firmach detektywistycznych, jednostkach zarządzania kryzysowego, prywatnym sektorze ochrony osób i mienia.

 

Opinie

Niejeden kandydat zadaje sobie pytanie w jaki sposób poprowadzić swoje kształcenie? Edukacyjna mapa kraju jest bardzo duża, stąd wybór odpowiedniej uczelni wcale nie musi być łatwy. Planując studia na kierunku Kryminologia warto skierować uwagę na Warszawę, bo tam kształcenie w tym zakresie prowadzi omawiana przez nas uczelnia. Jakie ma Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie opinie? Łukasz, student Kryminologii mówi:

„Kryminologia to bardzo ciekawy kierunek, ponieważ mieszają się w nim różne dziedziny. Jeszcze ciekawszy jest w Wyższej Szkole Menedżerskiej, ponieważ uczelnia zwraca uwagę na zdobycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, a to oznacza, że program wypełniony jest tylko potrzebnymi oraz interesującymi zajęciami.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Kryminologię w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie:

Absolwent kierunku Kryminologia w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • etyki zawodu kryminologa,
 • psychologii kryminalistycznej,
 • postępowania w sprawach nieletnich,
 • zarządzania kryzysowego,
 • dobierania i stosowania właściwych metod i narzędzi pracy,
 • rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów pojawiających się w pracy kryminologa,
 • formułowania i testowania hipotez,
 • komunikowania się z użyciem języka prawniczego,
 • badania sposobów zwalczania i zapobiegania przestępczości poprzez odkrywanie motywów i poszlak.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Kryminologia:

Absolwent kierunku Kryminologia w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • instytucjach ochrony prawa,
 • policji,
 • służbie celno- skarbowej,
 • straży granicznej,
 • straży miejskiej,
 • firmach detektywistycznych,
 • jednostkach zarządzania kryzysowego,
 • prywatnym sektorze ochrony osób i mienia.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Komentarze (0)