Design

Design

Design

26.01.2022

Design – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 2022

Czym jest design? Jest to pojęcie bardzo szerokie, w którym spotykają się takie zagadnienia jak wzornictwo, wzornictwo przemysłowe, czy projektowanie. Design jest pojęciem ciekawym dlatego, że obejmuje cały proces, a zatem zarówno wspomniane projektowanie, jak i rzecz, która została zaprojektowana. Historia designu, który znamy, rozpoczyna się w okresie baroku, kiedy to działali pierwsi artyści- stolarze, zwani ebenistami i przez lata historia designu była historią projektowania mebli i wnętrz. Dzisiaj design to znacznie szersza dyscyplina, o czym mogą przekonać się studenci Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Studia na kierunku design w UP KRAKÓW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Design na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu sztuk wizualnych i projektowych, jak również nabycie umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu projektanta wzornictwa. Studenci zaznajamiają się z zagadnieniami dotyczącymi teorii i historii sztuki, designu oraz współczesnych tendencji w projektowaniu, poznają zasady marketingu produktu, innowacji i nowych technologii, jak również opanowują i doskonalą umiejętności warsztatowe, zarówno pod względem artystycznym, jak i projektowym.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Design na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oparte są na programie, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • historia projektowania,
 • techniki modelowania,
 • psychofizjologia widzenia,
 • fotografia produktu,
 • komputerowe wspomaganie projektowania,
 • projektowanie przestrzeni,
 • graficzne sposoby prezentacji projektu,
 • sztuka współczesna,
 • design eksperymentalny,
 • projektowanie prospołeczne

 

Nabywane umiejętności

Studenci kierunku Design na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie nabywają umiejętności między innymi w zakresie posługiwania się plastycznymi środkami wyrazu w zakresie rysunku, malarstwa oraz kształtowania form przestrzennych, modelowania przestrzennego, przygotowywania dokumentacji projektowej i graficznej, posługiwania się metodami łączącymi aspekty funkcjonalno- ergonomiczne oraz konstrukcyjno- technologiczne, estetyczne oraz rynkowe.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki? Absolwenci studiów na kierunku Design na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie będą mogli prowadzić własną działalność gospodarczą, świadczyć usługi projektowe, jak również pracować w oparciu o model projektant – producent.

 

Opinie

Studia w zakresie designu cieszą się dużym zainteresowaniem, dlatego oferowane są nie tylko przez uczelnie artystyczne. Biorąc pod uwagę Kraków jako miejsce zdobywania wyższego wykształcenia, warto wiedzieć, iż kierunek ten realizowany jest w omawianej przez nas uczelni. Jakie ma Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie opinie? Agata, studentka Designu mówi:

„Wybrałam Uniwersytet Pedagogiczny nie tylko ze względu na ciekawy program studiów, ale również miłą, przyjazną atmosferę, bo ona również jest przecież ważna. UP to uczelnia, w której każdy się odnajdzie i będzie mógł rozwijać zainteresowania. Wystarczy tylko chcieć.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując kierunek Design na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie:

Absolwent kierunku Design na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • historii projektowania,
 • kształtowania przestrzennego,
 • projektowania kreacyjnego,
 • ergonomii oraz antropometrii z elementami anatomii,
 • finansowych, marketingowych i prawnych aspektów związanych z wykonywaniem zawodu projektanta,
 • barwy i światła oraz psychofizjologii widzenia,
 • wizualizowania i modelowania z wykorzystaniem programów do grafiki 2D i 3D.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Design:

Absolwent kierunku Design na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • własnej działalności gospodarczej,
 • biurach projektowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

I etap: Ocena prac kandydata II etap: Egzamin praktyczny: rysunek i zadanie projektowe.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Komentarze (0)