Etyka - mediacje i negocjacje

Etyka - mediacje i negocjacje

Etyka - mediacje i negocjacje

11.04.2022

Etyka- mediacje i negocjacje – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 2022

Etyka jest pojęciem, które można przedstawiać na dwa sposoby. Po pierwsze, w sensie potocznym, jest ogółem norm moralnych. Po drugie, w sensie filozoficznym, jest nauką dotyczącą moralności, która rozpatrywana jest w aspekcie normatywnym oraz opisowo- wyjaśniającym. Bardzo często spotykamy się z zachowaniem, które możemy określić jako nieetyczne. Nieetyczne, czyli jakie? Moralnie złe? Złe według ustalonych zasad? Jeśli tak, to jakich zasad i przez kogo ustalonych? Dołączając do tych pytań zagadnienia związane z negocjacjami i mediacjami otrzymujemy kierunek kształcenia, oferowany przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Studia na kierunku etyka - mediacje i negocjacje w UP KRAKÓW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Etyka- mediacje i negocjacje na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu etyki, obejmującej jej historie, główne nurty, działy oraz kierunki etycznego myślenia. Studenci poznają metody interpretacji tekstów źródłowych, sposoby argumentacji, zasady sporządzania umów negocjacyjnych, zasady prowadzenia mediacji.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Etyka- mediacje i negocjacje na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oparte są na programie, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • psychologia konfliktów społecznych,
 • logika pragmatyczna,
 • prawo karne w mediacjach,
 • mediacje w sprawach karnych i nieletnich,
 • negocjacje w relacjach interpersonalnych,
 • rozwiązywanie sporów z zakresu prawa pracy,
 • mediacje w sprawach rodzinnych,
 • bioetyka

 

Nabywane umiejętności

Studenci Etyki- mediacji i negocjacji na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie nabywają umiejętności między innymi w zakresie formułowania i analizowania problemów badawczych i zawodowych oraz doboru odpowiednich metod ich rozwiązywania. Uczą się precyzyjnie przedstawiać swoje stanowisko, argumentować i dyskutować w oparciu o posiadaną wiedzę, przygotowywać wystąpienia publiczne. Ponadto, rozwijają umiejętności konstruowania ugód i umów negocjacyjnych, prowadzenia mediacji i negocjacji w różnych sytuacjach życiowych i zawodowych.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci studiów na kierunku Etyka- mediacje i negocjacje na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w placówkach socjalnych, placówkach oświatowych, przedsiębiorstwach, sądach.

 

Opinie

Aby studiować opisywany przez nas kierunek należy udać się do Krakowa. W mieście Smoka Wawelskiego funkcjonuje uczelnia, dzięki której można zgłębić zagadnienia dotyczące etyki, mediacji i negocjacji. Jakie ma Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie opinie? Karolina, studentka Etyki- mediacji i negocjacji mówi:

"Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie to uczelnia, która w czasach nieustającego pośpiechu, pokazuje, że warto zwolnić i zastanowić się nad tym, co najważniejsze. A najważniejsi jesteśmy my, ludzie. „

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując kierunek Etyka- mediacje i negocjacje na UP:

Absolwent kierunku Etyka- mediacje i negocjacje na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • etyki,
 • prawnych podstaw prowadzenia działalności zawodowej,
 • komunikacji interpersonalnej i psychologii konfliktu,
 • strategii i praktyk negocjacyjnych oraz metod prowadzenia mediacji w ramach różnych sytuacji: rodzinnych i zawodowych,
 • technik przekształcania sytuacji konfliktowych w konstruktywne poszukiwanie rozwiązań,
 • konstruowania ugód i umów negocjacyjnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Etyka- mediacje i negocjacje:

Absolwent kierunku Etyka- mediacje i negocjacje na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • placówkach socjalnych,
 • placówkach oświatowych,
 • przedsiębiorstwach,
 • sądach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku etyka - mediacje i negocjacje brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

historia, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Konkurs dyplomów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Komentarze (0)