Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

26.01.2022

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – Uniwersytet Jagielloński 2022

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to kierunek szczególny przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze kształci tych, którzy będą wspierać, uczyć i pomagać w poznawaniu świata najmłodszym, a po drugie poszerza horyzonty, pogłębia świadomość siebie oraz uczy relacji z drugim człowiekiem. Kierunek realizowany przez Uniwersytet Jagielloński wydaje się charakterystyczny, bowiem wychodzi naprzeciw nie tylko potrzebie współczesnego rynku zatrudnienia, ale również konieczności podniesienia jakości kształcenia na studiach nauczycielskich. Wszystko przez autorski program, opracowany na podstawie analizy teorii i badań pedeutologicznych prowadzonych w ostatnich dziesięcioleciach zarówno w Polsce, jak i na świecie.

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w UJ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Jagiellońskim umożliwia pozyskanie wiedzy pozwalającej na zrozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania, jak również wiedzy z zakresu dydaktyki oraz szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej. Studenci poznają zasady projektowania i prowadzenia działań diagnostycznych uwzględniających specyfikę funkcjonowania dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym, strukturę i funkcje systemu edukacji, jak również alternatywne formy edukacji, czy edukację międzykulturową.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Jagiellońskim charakteryzują się bogatym programem nauczania, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • psychologia ogólna,
 • biomedyczne podstawy rozwoju,
 • teoria wychowania,
 • psychologia rozwojowa i wychowawcza,
 • integracja w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
 • współczesne kierunki pedagogiczne,
 • metodologia badań pedagogicznych,
 • profilaktyka zaburzeń w zachowaniu

 

Nabywane umiejętności

Studenci Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej uczą się obserwować sytuacje i zdarzenia pedagogiczne, rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia dzieci i uczniów oraz projektować i prowadzić działania pedagogiczne. Uczą się dobierać, tworzyć, testować i modyfikować materiały, środki oraz metody adekwatnie do celów wychowania i kształcenia, wykorzystywać technologię informacyjno- komunikacyjną w realizacji zadań dydaktycznych, jak również animować i monitorować realizację zespołowych działań edukacyjnych dzieci i uczniów.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci studiów na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Jagiellońskim będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w przedszkolach, szkołach podstawowych, placówkach oświatowo- wychowawczych.

 

Opinie

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to kierunek należący do grona najważniejszych, dlatego odnalezienie go w katalogach dydaktycznych nie jest niczym skomplikowanym. Mnogość ofert edukacyjnych powoduje jednak pewien problem, bowiem na którą się zdecydować? Planując studia w Krakowie warto zaznajomić się z programem oferowanym przez UJ. Jakie ma Uniwersytet Jagielloński opinie? Marta, studentka Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej mówi:

„Studia na UJ to wysiłek, satysfakcja, fantastyczna atmosfera. To dużo nauki, dużo energii w nią włożone, ale to również gwarancja znalezienia pracy.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną na UJ:

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Jagiellońskim posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • emisji głosu i kultury języka,
 • komunikacji interpersonalnej,
 • podstaw edukacji zdrowotnej,
 • podstaw pedagogiki specjalnej,
 • pedagogiki zabawy,
 • projektowania spersonalizowanych strategii edukacyjnych,
 • edukacji międzykulturowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna:

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Jagiellońskim znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • przedszkolach,
 • szkołach podstawowych,
 • placówkach oświatowo- wychowawczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Komentarze (0)