Pedagogika resocjalizacyjna

Pedagogika resocjalizacyjna

Pedagogika resocjalizacyjna

03.11.2021

Pedagogika resocjalizacyjna – Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie

Resocjalizacja posiada wiele definicji. Jedna z nich mówi, iż jest to odmiana procesu wychowawczego, który z jednostki wadliwie przystosowanej do wymogów życia społecznego czyni jednostkę uspołecznioną i samodzielną. Niezależnie od definicji resocjalizacja wydaje się zagadnieniem szczególnie istotnym, któremu należy poświęcać wiele uwagi, a Pedagogika resocjalizacyjna kierunkiem studiów, który powinien kształcić prawdziwych specjalistów, przygotowanych do pracy w placówkach opiekuńczo- wychowawczych, czy placówkach instytucjonalnego systemu resocjalizacji. Jakie problemy omawia Pedagogika resocjalizacyjna? Tego można dowiedzieć się na studiach na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie.

Studia na kierunku pedagogika resocjalizacyjna w UMCS
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie umożliwia pozyskanie wiedzy w zakresie kierowania grupą wychowawczą, właściwego reagowania w sytuacjach kryzysowych, zapewnienia bezpieczeństwa i budowania właściwej atmosfery wychowawczej, diagnozy resocjalizacyjnej, profilaktyki i terapii zachowań ryzykownych, terapii zaburzeń w zachowaniu i oddziaływań profilaktycznych, socjoterapii, arteterapii, komunikacji interpersonalnej, metodyki pracy opiekuńczo- wychowawczej, resocjalizacyjnej i profilaktycznej.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie charakteryzują się bogatym programem kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • podstawy pedagogiki ogólnej,
 • biomedyczne uwarunkowania rozwoju,
 • pedagogika specjalna,
 • prawa człowieka,
 • psychologia społeczna,
 • kryminologia,
 • nieprzystosowanie społeczne,
 • diagnostyka resocjalizacyjna,
 • psychologia sądowa i penitencjarna,
 • resocjalizacja przestępców uzależnionych,
 • techniki mediacyjne w resocjalizacji i sądownictwie

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci Pedagogiki resocjalizacyjnej na UMCS będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w placówkach interwencyjnych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, aresztach śledczych, zakładach karnych, ośrodkach kuratorskich.

 

Opinie

Studia w Lublinie to szerokie pojęcie, bowiem w stolicy województwa lubelskiego funkcjonuje wiele uczelni, oferujących warte uwagi kierunki i programy kształcenia. Jednak, jeśli chcemy studiować Pedagogikę resocjalizacyjną warto zainteresować się propozycją płynącą z UMCS. Jakie ma Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie opinie? Daria, studentka Pedagogiki resocjalizacyjnej mówi:

„UMCS to świetna uczelnia, do której nikogo nie trzeba przekonywać. Atmosfera, wykładowcy, możliwości rozwijania zainteresowań, koła naukowe…Wszystko to składa się na jedno miejsce. Warto tutaj studiować.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pedagogikę resocjalizacyjną na UMCS:

Absolwent kierunku Pedagogika resocjalizacyjna na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • prawnych podstaw resocjalizacji,
 • psychoterapii resocjalizacyjnej,
 • psychologii wychowawczej,
 • profilaktyki i terapii zachowań ryzykownych,
 • zapewnienia bezpieczeństwa i budowania właściwej atmosfery wychowawczej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Pedagogika resocjalizacyjna:

Absolwent kierunku Pedagogika resocjalizacyjna na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
 • placówkach interwencyjnych,
 • internatach,
 • młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,
 • zakładach poprawczych,
 • placówkach specjalistyczno- terapeutycznych,
 • ośrodkach kuratorskich,
 • schroniskach dla nieletnich,
 • aresztach śledczych,
 • zakładach karnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu średnich ocen (liczonych do dwóch miejsc po przecinku) z przebiegu studiów wyższych.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Komentarze (0)