Kognitywistyka

Kognitywistyka

Kognitywistyka

26.01.2022

Kognitywistyka – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 2022

Kognitywistyka jest dziedziną, która zajmuje się działaniem zmysłów, umysłu i mózgu. Stanowi interesujące połączenie neurobiologii, psychologii poznawczej, logiki, a także zagadnień związanych z naukami przyrodniczymi, lingwistyką, czy filozofią. Jej celem jest wyjaśnianie procesów myślowych, aby móc zagłębiać się w zagadnienia dotyczące porozumiewania się, podejmowania decyzji, zdobywania wiedzy, czy postrzegania świata. Kognitywistyka bardzo często nazywana jest nauką XXI wieku, przede wszystkim z powodu jej interdyscyplinarnego charakteru. Przekonać się o tym można wybierając studia na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Studia na kierunku kognitywistyka w UP KRAKÓW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Kognitywistyka na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie umożliwia pozyskanie wiedzy interdyscyplinarnej, na którą składają się zagadnienia między innymi z zakresu filozofii, psychologii, biologii, informatyki, teorii informacji i komunikacji, czy lingwistyki. Studenci nabywają umiejętności prowadzenia badań naukowych, umiejętności konstruowania algorytmów i programowania, jak również zaznajamiają się z problemami etycznymi i bioetycznymi realizowanych działań. Ponadto, dowiadują się czym są sztuczne sieci neuronowe i uczenie maszynowe, sztuczna inteligencja oraz sztuczne emocje.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Kognitywistyka na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie charakteryzują się bogatym programem nauczania, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • psychologia procesów poznawczych,
 • algorytmy i struktury danych,
 • antropologia biologiczna,
 • ewolucja procesów poznawczych,
 • programowanie,
 • epistemologia,
 • sztuczna inteligencja,
 • sieci neuronowe,
 • teoria komunikacji,
 • neurolingwistyka

 

Nabywane umiejętności

Studenci Kognitywistyki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie nabywają umiejętności między innymi w zakresie formułowania i analizowania problemów badawczych, przeprowadzania eksperymentów i pomiarów dotyczących badania procesów poznawczych, posługiwania się specjalistycznym sprzętem informatycznym.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po studiach? Absolwenci studiów na kierunku Kognitywistyka na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi na stanowiskach wykorzystujących interdyscyplinarność kognitywistyki, a zatem od obszaru neuromarketingu i projektowania interaktywnych produktów czy usług, poprzez zawody związane z zagadnieniami neurolingwistyki bądź zoopsychologii, po dziedziny zajmujące się gromadzeniem, analizą oraz prezentacją danych.

 

Opinie

Kognitywistyka staje się coraz popularniejszą dziedziną, jak również coraz chętniej wybieranym kierunkiem studiów. Coraz łatwiej odnaleźć ją w katalogach dydaktycznych uczelni, ale która z nich będzie dla nas najlepsza? Którą z nich wybrać? Planując studia w Krakowie warto zastanowić się nad wyborem omawianej przez nas uczelni. Jakie ma Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie opinie? Oliwia, studentka Kognitywistyki mówi:

„Uniwersytet Pedagogiczny to miejsce, w którym każdy może rozwijać zainteresowania. To uczelnia dla ludzi z pasją, ludzi ciekawych świata i najnowszych osiągnięć nauki.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując kierunek Kognitywistyka na Uniwersytecie Pedagogicznym:

Absolwent kierunku Kognitywistyka na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • psychologii procesów poznawczych,
 • tworzenia algorytmów i przetwarzania danych,
 • możliwości poznawczych sztucznych systemów przetwarzania informacji,
 • biologii ewolucyjnej,
 • bioetyki,
 • psychopatologii.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Kognitywistyka:

Absolwent kierunku Kognitywistyka na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • ośrodkach przetwarzania danych,
 • firmach i instytucjach wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjne,
 • agencjach reklamowych i marketingowych,
 • placówkach oświatowo- kulturalnych,
 • administracji publicznej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku kognitywistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Komentarze (0)