Rachunkowość

Rachunkowość

Uniwersytet Łódzki - kierunki studiów

Rachunkowość – Uniwersytet Łódzki

Jedna z definicji rachunkowości mówi, iż jest to rodzaj systemu ewidencji gospodarczej, służący do rejestracji zdarzeń oraz operacji gospodarczych i finansowych, umożliwiający odzwierciedlenie sytuacji finansowej oraz ekonomicznych efektów działającego podmiotu. Mówiąc inaczej, jest to system zapisu wszystkich zdarzeń gospodarczych, jakie miały miejsce w firmie. Dzięki niej znacznie łatwiejsze jest podejmowanie decyzji, prowadzenie administracji, czy kontrolowanie wydatków. Rachunkowość to także kierunek studiów, który realizowany jest na Uniwersytecie Łódzkim.

Kształcenie na kierunku Rachunkowość na Uniwersytecie Łódzkim umożliwia pozyskanie wiedzy na temat systemu rachunkowości i jego funkcjonowania w organizacji. Studenci zaznajamiają się z metodami i narzędziami rachunkowości stosowanymi w działalności gospodarczej, normami i regułami rządzącymi organizacjami gospodarczymi, prawem podatkowym, czy kodeksem spółek handlowych. Ponadto, poznają zagadnienia związane z ochroną własności przemysłowej, procedurami różnych form ewidencji działalności gospodarczej oraz sporządzaniem i analizą jednostkowych sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Rachunkowość na Uniwersytecie Łódzkim realizowane są według programu, w którym zawarte są między innymi takie przedmioty jak:

 • prawo podatkowe,
 • finanse przedsiębiorstw,
 • system finansowo- księgowy,
 • prawo cywilne i handlowe,
 • matematyka i statystyka w finansach,
 • rachunkowość finansowa,
 • sporządzanie i analiza sprawozdań finansowych,
 • projektowanie polityki rachunkowości

 

Nabywane umiejętności

Studenci Rachunkowości na Uniwersytecie Łódzkim nabywają umiejętności między innymi w zakresie identyfikowania i interpretowania zjawisk gospodarczych, interpretowania sprawozdań finansowych, określania skutków wybranych procesów i zjawisk gospodarczych, posługiwania się normami prawnymi.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci studiów na kierunku Rachunkowość na Uniwersytecie Łódzkim będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w biurach rachunkowych, biurach doradztwa podatkowego, firmach audytorskich, działach księgowości, działach controllingu. Będą mogli pracować jako specjaliści do spraw rachunkowości finansowej, specjaliści do spraw rachunkowości podatkowej, specjaliści do spraw rachunkowości zarządczej, doradcy podatkowi, czy księgowi.

 

Opinie

Kierunki studiów w Łodzi tworzą razem bardzo długą listę, na której, pod literą „R” widnieje omawiany przez nas kierunek. Rachunkowość to coraz częściej wybierany kierunek, a osoby nim zainteresowane kierują uwagę na łódzki uniwersytet. Czy warto studiować właśnie w tej uczelni? Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie? Kamila, studentka Rachunkowości mówi:

„To, że Uniwersytet Łódzki jest dobrą uczelnią, na której warto studiować najlepiej świadczy fakt, że przyjechałam na studia aż z Bielska- Białej. UŁ oferuje dużo ciekawych kierunków, których programy nastawione są na rozwijanie konkretnych umiejętności, wymaganych przez współczesny rynek pracy.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Rachunkowość na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Rachunkowość na Uniwersytecie Łódzkim posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • metod i narzędzi rachunkowości stosowanych w działalności gospodarczej,
 • projektowania systemu rachunkowości,
 • sporządzania i analizy sprawozdań finansowych,
 • prawa podatkowego,
 • interpretacji zjawisk gospodarczych,
 • systemu finansowo- księgowego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Rachunkowość:

Absolwent kierunku Rachunkowość na Uniwersytecie Łódzkim znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • działach księgowości,
 • biurach rachunkowych,
 • biurach doradztwa podatkowego,
 • firmach audytorskich,
 • działach controllingu.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku rachunkowość brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

Komentarze (0)