Polityka społeczna

Polityka społeczna

Polityka społeczna

26.01.2022

Polityka społeczna – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 2022

Polityka społeczna jest działalnością państwa oraz innych organizacji, która ma na celu poprawić ogólne warunki pracy i życia oraz stosunki społeczno- kulturowe. Polityka społeczna jako dziedzina działalności państwa może być realizowana przez różne polityki szczegółowe, na przykład politykę zabezpieczenia społecznego i ochrony zdrowia, zatrudnienia i ochrony pracy, politykę mieszkaniową, czy walki z patologiami społecznymi. Polityka społeczna to także kierunek studiów, oferowany przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Studia na kierunku polityka społeczna w UP KRAKÓW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Polityka społeczna na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie umożliwia pozyskanie wiedzy, na którą składają się zagadnienia między innymi z zakresu socjologii oraz nauk o polityce i administracji, a także wiedzy na temat procesów zachodzących we współczesnym świecie, które mają wpływ na sytuację człowieka, grup społecznych, społeczności lokalnych oraz społeczeństwa w perspektywie globalnej. Studenci zaznajamiają się z zagadnieniami zabezpieczenia społecznego, polityki prorodzinnej, promocji i ochrony zdrowia, czy nierówności społecznych.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Polityka społeczna na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie realizowane są w oparciu o program, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • demografia,
 • prawa człowieka,
 • etyka społeczna,
 • socjologia rodziny,
 • współczesne społeczeństwo polskie,
 • psychologia społeczna,
 • doktryny i modele polityki społecznej,
 • polityka zatrudnienia i bezrobocia,
 • strategie rozwoju społecznego,
 • metody i techniki badań społecznych

 

Nabywane umiejętności

Studenci Polityki społecznej poznają zasady kształtowania się więzi i relacji społecznych, istotnych z punktu widzenia wdrażania, realizacji i skuteczności polityki społecznej. Uczą się dokonywać obserwacji procesów i zjawisk społecznych oraz procesów i zjawisk stanowiących przedmiot oddziaływania polityki społecznej, jak również interpretować wyniki badań, raporty oraz akty prawne, a także wykonywać diagnozy lub prognozy przyczyn i skutków zjawisk i procesów społecznych.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci Polityki społecznej na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w administracji państwowej, jednostkach samorządowych, instytucjach rynku pracy, fundacjach i stowarzyszeniach, powiatowych urzędach pracy, regionalnych ośrodkach polityki społecznej.

 

Opinie

Polityka społeczna nie należy do najczęściej obieranych kierunków, dlatego nie tak łatwo odnaleźć ją w katalogach dydaktycznych. Odnajdą ją ci, którzy planują podjąć naukę w Krakowie, bowiem dostępna jest w ofercie Uniwersytetu Pedagogicznego. Jakie ma Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie opinie? Ewelina, studentka Polityki społecznej mówi:

„Na Uniwersytecie Pedagogicznym odnaleźć można mnóstwo ciekawych kierunków, zwłaszcza nastawionych na poznanie i pomoc drugiemu człowiekowi. To idealna uczelnia dla humanistów z prawdziwego zdarzenia.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Politykę społeczną na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie:

Absolwent kierunku Polityka społeczna na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • metod i technik badań społecznych,
 • zróżnicowania i nierówności społecznych,
 • polityki społecznej w Unii Europejskiej,
 • przemian cywilizacyjnych w XX i XXI wieku.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Polityka społeczna:

Absolwent kierunku Polityka społeczna na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • administracji państwowej,
 • jednostkach samorządowych,
 • powiatowych urzędach pracy,
 • regionalnych ośrodkach polityki społecznej,
 • instytucjach rynku pracy,
 • fundacjach i stowarzyszeniach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku polityka społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

historia, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Konkurs dyplomów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Komentarze (0)