Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie

Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie

Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie

26.01.2022

Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 2022

Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie, jak sama nazwa podpowiada, to kierunek dzięki któremu można poznać elementy życia w krajach naszego obszaru, takich jak Niemcy, czy Czechy, jak również w krajach, takich jak Szwajcaria, czy Austria. To kierunek dla osób, które interesują się polityką, kulturą, stosunkami międzynarodowymi. To kierunek dla osób pragnących pozyskać nowoczesne wykształcenie, które można wykorzystać w wielu różnorodnych przestrzeniach zawodowych. To kierunek, który realizuje Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Studia na kierunku studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie w UP KRAKÓW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie umożliwia pozyskanie wiedzy interdyscyplinarnej, przede wszystkim z zakresu historii społecznej, politycznej, gospodarczej i kultury krajów niemieckiego obszaru językowego oraz Europy Środkowej. Studenci poznają zasady nowoczesnej komunikacji międzykulturowej, specyfikę stosunków polsko- niemieckich, jak również rozwijają umiejętności językowe.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie realizowane są na podstawie programu, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • kultura niemiecka na tle dziejów kultury europejskiej,
 • szlaki dziedzictwa kulturowego w Europie Środkowej,
 • relacje Niemiec z krajami sąsiednimi po II wojnie światowej,
 • polityka pamięci w RFN i Austrii,
 • system polityczny RFN i pozostałych krajów niemieckiego obszaru językowego,
 • stosunki polsko- czesko- słowackie w XX i XXI wieku

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci kierunku Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w administracji publicznej, firmach i korporacjach międzynarodowych, placówkach kulturalno- oświatowych, organizacjach pozarządowych.

 

Opinie

Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie to kierunek dla osób zainteresowanych historią, polityką, kulturą, jak również pragnących rozwinąć swoje umiejętności językowe. Jest to kierunek, który występuje stosunkowo rzadko w katalogach edukacyjnych, a zatem chcąc studiować należy skierować uwagę na konkretną uczelnię, a jest nią krakowski Uniwersytet Pedagogiczny. Jakie ma Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie opinie? Ola, studentka Studiów niemcoznawczych i środkowoeuropejskich mówi:

„Na Uniwersytecie Pedagogicznym każdemu się spodoba. To świetna uczelnia, z ciekawymi kierunkami, także z takimi, których nie ma na innych uczelniach. To miejsce, w którym można zdobyć wykształcenie, rozwijać zainteresowania, a także poznać interesujących, pełnych pasji ludzi.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując kierunek Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie na UP:

Absolwent kierunku Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • kultury, sztuki i literatury niemieckojęzycznej,
 • najnowszej historii polityki zagranicznej krajów niemieckiego obszaru językowego,
 • mediów, instytucji i rynku medialnego krajów niemieckiego obszaru językowego,
 • nowoczesnej komunikacji międzykulturowej,
 • analizowania i klasyfikowania tekstów źródłowych, naukowych i literackich.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie:

Absolwent kierunku Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • administracji publicznej,
 • firmach i korporacjach międzynarodowych,
 • placówkach kulturalno- oświatowych,
 • organizacjach pozarządowych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Komentarze (0)