Sztuka współczesna

Sztuka współczesna

Sztuka współczesna

26.01.2022

Sztuka współczesna – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 2022

Mówiąc najprościej termin „sztuka współczesna” odnosi się do dzieł, które powstają obecnie. Większość historyków sztuki za jej początek uznaje przełom lat 60 i 70 XX wieku, kiedy to nastąpił koniec umownego okresu sztuki nowoczesnej, czyli modernizmu, aczkolwiek niektórzy upatrują jej początku znacznie wcześniej, już od zakończenia II wojny światowej. Sztuka współczesna to różnorodna przestrzeń, która nieustannie się rozwija i ulega modyfikacjom. Nie posiada ona jednolitej zasady organizacyjnej czy ideologii, jak również jednego celu i punktu widzenia. Istotne jest to, aby wychodzić poza ustalone ramy i odbiegać od nakreślonych wcześniej schematów. Czym dokładnie jest sztuka współczesna, jakie nurty w niej funkcjonują oraz w jaki sposób organizować przedsięwzięcia z nią związane dowiedzą się ci, którzy wybiorą studia na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Studia na kierunku sztuka współczesna w UP KRAKÓW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Sztuka współczesna na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie umożliwia pozyskanie szerokiej wiedzy humanistycznej, a także umiejętności, którymi powinien wykazywać się kurator i krytyk sztuki współczesnej. Studenci uczą się interpretować działania artystyczne, dokumentować i klasyfikować sztukę współczesną, a także poznają zasady pozyskiwania środków na realizację wydarzeń artystycznych, jak również prawne i ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania instytucji kulturalnych.

 

Program studiów

Studia na kierunku Sztuka współczesna na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie realizowane są na podstawie programu, który zakłada zajęcia i kursy między innymi z zakresu historii wideo, fotografii, performance, sztuki zaangażowanej społecznie, antropologii, czy filozofii i socjologii sztuki, jak również liczne warsztaty kuratorskie, redaktorskie oraz dotyczące pozyskiwania środków finansowych na realizację wydarzeń artystycznych, prawa autorskiego, prawnego i ekonomicznego funkcjonowania instytucji kulturalnych oraz działań promocyjnych w kulturze.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci kierunku Sztuka współczesna na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w muzeach, galeriach sztuki, centrach kultury, mediach, jak również w różnego rodzaju instytucjach wymagających połączenia szerokiej wiedzy o współczesnej humanistyce, szczególnie sztuce współczesnej, z umiejętnością organizacji wydarzeń kulturalnych.

 

Opinie

Sztuka współczesna to kierunek, który kojarzy się głównie z uczelniami artystycznymi. Aby poznać jej najważniejsze nurty i zagadnienia nie trzeba wcale ubiegać się o przyjęcie na uczelnię o takim profilu. Można studiować bowiem w omawianej przez nas uczelni. Jakie ma Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie opinie? Malwina, studentka Sztuki współczesnej mówi:

„Uniwersytet Pedagogiczny oferuje bardzo szerokie spektrum kierunków. W bogatej przestrzeni jest też kierunek Sztuka współczesna, skierowany do osób zafascynowanych sztuką, kulturą i pragnących funkcjonować zawodowo w artystycznej materii. Tutaj każdy odnajdzie swoje miejsce i każdy otrzyma warunki do rozwijania pasji i zainteresowań.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Sztukę współczesną na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie:

Absolwent kierunku Sztuka współczesna na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

  • prawnego i ekonomicznego funkcjonowania instytucji kulturalnych,
  • antropologii,
  • filozofii i socjologii sztuki,
  • realizowania działań promocyjnych w kulturze.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Sztuka współczesna:

Absolwent kierunku Sztuka współczesna na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

  • galeriach sztuki,
  • muzeach,
  • centrach kultury,
  • mediach.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Komentarze (0)