Biobezpieczeństwo

Biobezpieczeństwo

Biobezpieczeństwo

06.12.2021

Biobezpieczeństwo – Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie

Pojęcie biobezpieczeństwa możemy rozumieć jako zespół środków, dzięki którym możliwe jest zmniejszanie ryzyka występowania różnych zagrożeń środowiska, czy też sprawowanie kontroli związanej z takimi zagrożeniami. To zagadnienie, które zwraca uwagę między innymi na zanieczyszczenie gleb, bezpieczeństwo żywności, technologie oczyszczania powietrza, powodzie, czy bioterroryzm. Biobezpieczeństwo to także kierunek kształcenia, który odnaleźć można w katalogu dydaktycznym Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie.

Studia na kierunku biobezpieczeństwo w UMCS
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Biobezpieczeństwo na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie umożliwia pozyskanie wiedzy, na którą składają się zagadnienia z obszarów nauk biologicznych, nauk chemicznych oraz nauk społecznych. Studenci poznają zagrożenia biologiczne i chemiczne występujące w środowisku, zasady funkcjonowania służb do spraw bezpieczeństwa biologicznego i zarządzania kryzysowego, a także procedury postępowania przy pojawiających się zagrożeniach powodziowych, klimatycznych, biologicznych i chemicznych.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Biobezpieczeństwo na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie realizowane są według programu, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • chemia nieorganiczna,
 • filozofia przyrody,
 • mikrobiologia ogólna i środowiskowa,
 • biochemia z elementami biochemii klinicznej,
 • bezpieczeństwo ekologiczne,
 • bezpieczeństwo mikrobiologiczne w przemyśle,
 • toksykologia i zagrożenia środowiska,
 • ochrona zasobów wodnych i atmosfery,
 • analityka produktów nieżywnościowych,
 • metody badawcze surowców i produktów roślinnych

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci kierunku Biobezpieczeństwo na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie posiadają szeroką wiedzę i liczne umiejętności w zakresie identyfikowania oraz analizowania różnego rodzaju zagrożeń biologicznych. Z pozyskanym wykształceniem będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w organach administracji publicznej zajmujących się ochroną środowiska, centrach zarządzania kryzysowego, organach do spraw zrównoważonego rozwoju.

 

Opinie

Studia w Lublinie to zagadnienie złożone z wielu elementów. Wśród nich występują kierunki związane z naukami biologicznymi i chemicznymi, które mają przekazać wiedzę na temat bezpieczeństwa ekologicznego. Takim kierunkiem jest Biobezpieczeństwo, realizowane w omawianej przez nas uczelni. Warto zostać studentem UMS? Jakie ma Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie opinie? Julia, studentka Biobezpieczeństwa mówi:

„UMCS to uczelnia, która wysoko stoi w różnych rankingach, więc można mieć pewność, że studiując tutaj zdobywa się praktyczne wykształcenie. „

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Biobezpieczeństwo na UMCS:

Absolwent kierunku Biobezpieczeństwo na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • botaniki,
 • zagrożeń bioterrorystycznych,
 • zapobiegania pożarom,
 • ochrony różnorodności biologicznej,
 • bezpieczeństwa żywności,
 • bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej,
 • technologii oczyszczania powietrza, wód i gleb.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Biobezpieczeństwo:

Absolwent kierunku Biobezpieczeństwo na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • organach administracji publicznej zajmujących się ochroną środowiska,
 • centrach zarządzania kryzysowego,
 • organach do spraw zrównoważonego rozwoju.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biobezpieczeństwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Komentarze (0)