Uniwersytet Zielonogórski - rekrutacja na studia 2022/2023

Uniwersytet Zielonogórski - rekrtuacja na studia 2022/2023

Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie na rok akademicki 2022/2023 w Uniwersytecie Zielonogórskim odbędzie się w terminie od 1 czerwca do 30 września 2022 r. W przypadku nie wypełnienia limitów miejsc zostanie przeprowadzona II tura rekrutacji.

Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite ogłoszone zostaną w lipcu 2022 r. Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na rekrutacja.uz.zgora.pl

 

Harmonogram rekrutacji 2022/2023

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia oraz jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 1 czerwca 2022 

Ogłoszenie wyników - I tura

lipiec 2022

Składanie dokumentów - I tura

czeka na aktualizację

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

do września 2022

Ogłoszenie wyników - II tura

wrzesień 2022

Składanie dokumentów - II tura

wrzesień 2022

 

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na rekrutacja.uz.zgora.pl

 

Zasady rekrutacji 2022/2023 na studia w Uniwersytecie Zielonogórskim znajdziesz tutaj

Uchwałę rekrutacyjną znajdziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Zielonej Górze

kierunki studiów w Zielonej Górze

uczelnie i studia w Zielonej Górze

 

Uniwersytet Zielonogórski kierunki - rekrutacja 2022/2023

Uniwersytet Zielonogórski w rekrutacji 2022/2023 oferuje kształcenie na ponad 60 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (56 kierunków) i drugiego (38 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (5 kierunków), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na UZ mogą aplikować na 61 kierunków studiów stacjonarnych oraz 32 kierunki studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Uniwersytet Zielonogórski kierunki 2022/2023

 

Uniwersytet Zielonogórski kierunki studiów - rekrutacja 2022/2023

 • administracja
 • animacja kultury i twórczej aktywności w sieci
 • architektura
 • architektura wnętrz
 • arteterapia
 • astronomia
 • automatyka i robotyka
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • bezpieczeństwo narodowe
 • biologia
 • biomonitoring i zarządzanie środowiskiem
 • biotechnologia
 • biznes elektroniczny
 • budownictwo
 • coaching i doradztwo filozoficzne
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • ekonomia
 • elektrotechnika
 • energetyka
 • filologia angielska
 • filologia francuska z drugim językiem romańskim
 • filologia germańska
 • filologia polska
 • filologia rosyjska
 • filozofia
 • fizyka
 • fizyka medyczna
 • geoinformatyka i techniki satelitarne
 • grafika
 • historia
 • informatyka
 • informatyka i ekonometria
 • inżynieria biomedyczna
 • inżynieria danych
 • inżynieria środowiska
 • jazz i muzyka estradowa
 • kierunek lekarski
 • kulturoznawstwo
 • literatura popularna i kreacje światów gier
 • logistyka
 • malarstwo
 • matematyka
 • mechanika i budowa maszyn
 • ochrona środowiska
 • pedagogika
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • pedagogika specjalna
 • pielęgniarstwo
 • politologia
 • praca socjalna
 • prawo
 • psychologia
 • ratownictwo medyczne
 • socjologia
 • sztuki wizualne
 • turystyka i rekreacja
 • wychowanie fizyczne
 • zarządzanie
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • żywienie człowieka i dietoterapia
 

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 01.06.2022 do 11.07.2022 od 01.05.2022 do 18.09.2022
Studia II stopnia od 01.05.2022 do 18.09.2022 od 01.05.2022 do 18.09.2022

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.06.2022 do 11.07.2022

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.05.2022 do 18.09.2022

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.05.2022 do 18.09.2022

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.05.2022 do 18.09.2022

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski - studia 2022

Kierunki studiów - Uniwersytet Zielonogórski: znaleziono 62

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Administracja
Wydział Prawa i Administracji UZ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Animacja kultury i twórczej aktywności w sieci
Wydział Nauk Społecznych UZ

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Architektura
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Architektura wnętrz
Wydział Artystyczny UZ

I stopnia

stacjonarne

Arteterapia
Wydział Nauk Społecznych UZ

I stopnia

stacjonarne

Astronomia
Wydział Fizyki i Astronomii UZ

I stopnia

stacjonarne

Automatyka i robotyka
Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki UZ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Wydział Mechaniczny UZ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe
Wydział Ekonomii i Zarządzania UZ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biologia
Wydział Nauk Biologicznych UZ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem
Wydział Nauk Biologicznych UZ

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biotechnologia
Wydział Nauk Biologicznych UZ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biznes elektroniczny
Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki UZ

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Budownictwo
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Coaching i doradztwo filozoficzne
Wydział Humanistyczny UZ

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Wydział Humanistyczny UZ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Wydział Artystyczny UZ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ekonomia
Wydział Ekonomii i Zarządzania UZ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Elektrotechnika
Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki UZ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Energetyka
Filia UZ w Sulechowie

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia angielska
Wydział Humanistyczny UZ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia francuska z drugim językiem romańskim
Wydział Humanistyczny UZ

I stopnia

stacjonarne

Filologia germańska
Wydział Humanistyczny UZ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia polska
Wydział Humanistyczny UZ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia rosyjska
Wydział Humanistyczny UZ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filozofia
Wydział Humanistyczny UZ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Fizyka
Wydział Fizyki i Astronomii UZ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Fizyka medyczna
Wydział Fizyki i Astronomii UZ

I stopnia

stacjonarne

Geoinformatyka i techniki satelitarne
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Grafika
Wydział Artystyczny UZ

I stopnia

stacjonarne

Historia
Wydział Humanistyczny UZ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka
Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki UZ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka i ekonometria
Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria biomedyczna
Wydział Mechaniczny UZ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria danych
Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria środowiska
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Jazz i muzyka estradowa
Wydział Artystyczny UZ

I stopnia

stacjonarne

Kierunek lekarski
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu UZ

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Kulturoznawstwo
Wydział Humanistyczny UZ

I stopnia

stacjonarne

Literatura popularna i kreacje światów gier
Wydział Humanistyczny UZ

I stopnia

stacjonarne

Logistyka
Wydział Ekonomii i Zarządzania UZ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Malarstwo
Wydział Artystyczny UZ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Matematyka
Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Mechanika i budowa maszyn
Wydział Mechaniczny UZ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ochrona środowiska
Wydział Nauk Biologicznych UZ

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika
Wydział Nauk Społecznych UZ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Wydział Nauk Społecznych UZ

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika specjalna
Wydział Nauk Społecznych UZ

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Pielęgniarstwo
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu UZ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Politologia
Wydział Nauk Społecznych UZ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Praca socjalna
Wydział Nauk Społecznych UZ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo
Wydział Prawa i Administracji UZ

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia
Wydział Nauk Społecznych UZ

jednolite

stacjonarne

Ratownictwo medyczne
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu UZ

I stopnia

stacjonarne

Socjologia
Wydział Nauk Społecznych UZ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Sztuki wizualne
Wydział Artystyczny UZ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Turystyka i rekreacja
Wydział Nauk Biologicznych UZ

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Wychowanie fizyczne
Wydział Nauk Biologicznych UZ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie
Wydział Ekonomii i Zarządzania UZ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Wydział Mechaniczny UZ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Żywienie człowieka i dietoterapia
Filia UZ w Sulechowie

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Żywienie człowieka i dietoterapia
Wydział Nauk Biologicznych UZ

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Zielonogórski

Komentarze (0)