Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie - rekrutacja na studia 2023/2024

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - rekrutacja na studia 2023/2024

Rekrutacja na studia 2023/2024 na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie będzie przeprowadzona w formie online. Kandydaci na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie mogą dokonać elektronicznej rejestracji w terminie od 7 czerwca do 11 lipca 2023 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite na UMW zostaną ogłoszone 17 lipca 2023 r.

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na rekrutacja.uwm.edu.pl

 

Wyniki rekrutacji 2023/2024 - najpopularniejsze kierunki

W 2023 roku o przyjęcie na studia w UWM ubiegało się 12438 kandydatów. W rekrutacji 2023/2024 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie przygotował miejsca na 69 kierunkach studiów. Najpopularniejszy okazał się kierunek lekarski, na który aplikowało 2557 osób. Do popularnych kierunków należały także: weterynaria (prawie 1,4 tys. kandydatów), psychologia (ponad 800 kandydatów), prawo (ponad 700 kandydatów) oraz kryminologia (prawie 500 kandydatów).   

 

Harmonogram rekrutacji 2023/2024

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia oraz jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 7 czerwca do 11 lipca 2023

Ogłoszenie wyników - I tura

17 lipca 2023

Składanie dokumentów - I tura

do 21 lipca 2023

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

czeka na aktualizację

Ogłoszenie wyników - II tura

czeka na aktualizację

Składanie dokumentów - II tura

czeka na aktualizację

 

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA I STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA, II STOPNIA I JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 7 czerwca do 21 lipca 2023

Ogłoszenie wyników rekrutacji 26 lipca 2023
Składanie dokumentów do 2 sierpnia

 

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na rekrutacja.uwm.edu.pl

 

Zasady rekrutacji 2023/2024 na studia w Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie znajdziesz tutaj

Uchwałę rekrutacyjną znajdziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Olsztynie

kierunki studiów w Olsztynie

uczelnie i studia w Olsztynie

 

Uniwersytet Warmińsko Mazurski kierunki - rekrutacja 2023/2024

Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie w rekrutacji 2023/2024 oferuje kształcenie na ponad 70 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (58 kierunków) i drugiego (48 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (8 kierunków), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki w UWM mogą aplikować na 71 kierunków studiów stacjonarnych oraz 24 kierunki studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie kierunki 2023/2024

 

Uniwersytet Warmińsko Mazurski kierunki - rekrutacja 2023/2024

 • administracja
 • analityka i zarządzanie publiczne
 • analiza i kreowanie trendów
 • architektura krajobrazu
 • bezpieczeństwo i certyfikacja żywności
 • bezpieczeństwo narodowe
 • bezpieczeństwo wewnętrzne
 • bioinżynieria produkcji żywności
 • biologia
 • biotechnologia
 • budownictwo
 • chemia
 • dietetyka
 • doradztwo podatkowe
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • ekonomia
 • energetyka
 • filologia angielska
 • filologia angielska w zakresie nauczania języka
 • filologia germańska
 • filologia polska
 • filologia rosyjska
 • filozofia
 • fizjoterapia
 • gastronomia - sztuka kulinarna
 • geodezja i kartografia
 • geoinformatyka
 • gospodarka przestrzenna
 • historia
 • ichtiologia i akwakultura
 • informatyka
 • interdyscyplinarne studia strategiczne
 • inżynieria precyzyjna w produkcji rolno - spożywczej
 • inżynieria środowiska
 • inżynieria w logistyce
 • kierunek lekarski
 • kryminologia
 • leśnictwo
 • lingwistyka w biznesie
 • logopedia
 • matematyka
 • mechanika i budowa maszyn
 • mechatronika
 • mikrobiologia
 • nauki o rodzinie
 • ochrona środowiska
 • odnawialne źródła energii
 • pedagogika
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkola
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • pedagogika specjalna
 • pielęgniarstwo
 • politologia
 • położnictwo
 • praca socjalna
 • prawo
 • produkcja muzyczna i realizacja dźwięku
 • psychologia
 • ratownictwo medyczne
 • rolnictwo
 • socjologia
 • technologia żywności i żywienie człowieka
 • teologia
 • towaroznawstwo
 • turystyka i rekreacja
 • weterynaria
 • wojskoznawstwo
 • zarządzanie
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • zootechnika
 • zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

 

 

Nowe kierunki studiów 2023/2024 na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 • Fizjoterapia

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 07.06.2023 do 11.07.2023 od 07.06.2023 do 21.07.2023
Studia II stopnia od 07.06.2023 do 21.07.2023 od 07.06.2023 do 21.07.2023

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 07.06.2023 do 11.07.2023

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 07.06.2023 do 21.07.2023

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 07.06.2023 do 21.07.2023

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 07.06.2023 do 21.07.2023

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - studia 2023

Kierunki studiów - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie: znaleziono 72

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Administracja
Wydział Prawa i Administracji UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Administracja
Filia UWM w Ełku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Analityka i zarządzanie publiczne
Wydział Nauk Społecznych UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Analiza i kreowanie trendów
Wydział Humanistyczny UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Architektura krajobrazu
Wydział Rolnictwa i Leśnictwa UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności
Wydział Nauki o Żywności UWM

I stopnia

stacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe
Wydział Nauk Społecznych UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne
Wydział Prawa i Administracji UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne
Filia UWM w Ełku

I stopnia

stacjonarne

Biologia
Wydział Biologii i Biotechnologii UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biotechnologia
Wydział Biologii i Biotechnologii UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Budownictwo
Wydział Geoinżynierii UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Chemia
Wydział Rolnictwa i Leśnictwa UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Dietetyka
Szkoła Zdrowia Publicznego UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Doradztwo podatkowe
Wydział Prawa i Administracji UWM

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Wydział Humanistyczny UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Wydział Sztuki UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Wydział Sztuki UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ekonomia
Wydział Nauk Ekonomicznych UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Energetyka
Wydział Nauk Technicznych UWM

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia angielska
Wydział Humanistyczny UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia angielska w zakresie nauczania języka
Wydział Humanistyczny UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia germańska
Wydział Humanistyczny UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia polska
Wydział Humanistyczny UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia rosyjska
Wydział Humanistyczny UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filozofia
Wydział Humanistyczny UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Fizjoterapia
Szkoła Zdrowia Publicznego UWM

jednolite

stacjonarne

Gastronomia - sztuka kulinarna
Wydział Nauki o Żywności UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geodezja i kartografia
Wydział Geoinżynierii UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Geoinformatyka
Wydział Geoinżynierii UWM

I stopnia

stacjonarne

Gospodarka przestrzenna
Wydział Geoinżynierii UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Historia
Wydział Humanistyczny UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ichtiologia i akwakultura
Wydział Bioinżynierii Zwierząt UWM

I stopnia

stacjonarne

Informatyka
Wydział Matematyki i Informatyki UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Interdyscyplinarne studia strategiczne
Wydział Humanistyczny UWM

II stopnia

stacjonarne

Inżynieria środowiska
Wydział Geoinżynierii UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria w logistyce
Wydział Nauk Technicznych UWM

I stopnia

stacjonarne

Kierunek lekarski (medycyna)
Wydział Lekarski UWM

jednolite

stacjonarne

Kryminologia
Wydział Prawa i Administracji UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Leśnictwo
Wydział Rolnictwa i Leśnictwa UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Lingwistyka w biznesie
Wydział Humanistyczny UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Logopedia
Wydział Humanistyczny UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Matematyka
Wydział Matematyki i Informatyki UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Mechanika i budowa maszyn
Wydział Nauk Technicznych UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Mechatronika
Wydział Nauk Technicznych UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Mikrobiologia
Wydział Biologii i Biotechnologii UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Nauki o rodzinie
Wydział Teologii UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ochrona środowiska
Wydział Rolnictwa i Leśnictwa UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Odnawialne źródła energii
Wydział Rolnictwa i Leśnictwa UWM

II stopnia

stacjonarne

Pedagogika
Wydział Nauk Społecznych UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkola
Filia UWM w Ełku

jednolite

stacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Wydział Nauk Społecznych UWM

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika specjalna
Wydział Nauk Społecznych UWM

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Pielęgniarstwo
Szkoła Zdrowia Publicznego UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Pielęgniarstwo
Filia UWM w Ełku

I stopnia

stacjonarne

Politologia i stosunki międzynarodowe
Wydział Nauk Społecznych UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Położnictwo
Szkoła Zdrowia Publicznego UWM

I stopnia

stacjonarne

Praca socjalna
Wydział Nauk Społecznych UWM

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo
Wydział Prawa i Administracji UWM

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Produkcja muzyczna i realizacja dźwięku
Wydział Sztuki UWM

I stopnia

stacjonarne

Psychologia
Wydział Nauk Społecznych UWM

jednolite

stacjonarne

Ratownictwo medyczne
Szkoła Zdrowia Publicznego UWM

I stopnia

stacjonarne

Rolnictwo
Wydział Rolnictwa i Leśnictwa UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Socjologia
Wydział Nauk Społecznych UWM

I stopnia

stacjonarne

Technologia żywności i żywienie człowieka
Wydział Nauki o Żywności UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Teologia
Wydział Teologii UWM

jednolite

stacjonarne

Turystyka i rekreacja
Wydział Geoinżynierii UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Weterynaria
Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM

jednolite

stacjonarne

Zarządzanie
Wydział Nauk Ekonomicznych UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Wydział Nauk Ekonomicznych UWM

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zootechnika
Wydział Bioinżynierii Zwierząt UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii
Wydział Bioinżynierii Zwierząt UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Komentarze (0)