Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie - rekrutacja na studia 2024/2025

Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie - rekrutacja na studia 2024/2025

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - rekrutacja na studia 2024/2025

Rekrutacja na studia 2024/2025 na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie odbędzie się online. Kandydaci na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie mogą dokonać rejestracji w internetowym systemie rekrutacyjnym w terminie od 6 czerwca 2024 r. do 15 lipca 2024 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite na UWM ogłoszone zostaną w lipcu 2024 r.

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na rekrutacja.uwm.edu.pl

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie najpopularniejsze kierunki - wyniki rekrutacji 2023/2024

W 2023 roku o przyjęcie na studia w UWM ubiegało się 12438 kandydatów. W rekrutacji 2023/2024 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie przygotował miejsca na 69 kierunkach studiów. Najpopularniejszy okazał się kierunek lekarski, na który aplikowało 2557 osób. Do popularnych kierunków należały także: weterynaria (prawie 1,4 tys. kandydatów), psychologia (ponad 800 kandydatów), prawo (ponad 700 kandydatów) oraz kryminologia (prawie 500 kandydatów).   

 

Uniwersytet Warmińsko Mazurski kierunki - rekrutacja 2024/2025

Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na ponad 70 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (61 kierunków) i drugiego (49 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (9 kierunków), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki w UWM mogą aplikować na 72 kierunki studiów stacjonarnych oraz 24 kierunki studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie kierunki 2024/2025

 

Uniwersytet Warmińsko Mazurski kierunki - rekrutacja 2024/2025

 • Administracja
 • Analityka i zarządzanie publiczne
 • Analiza i kreowanie trendów
 • Architektura krajobrazu
 • Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Bioinżynieria produkcji żywności
 • Biologia
 • Biotechnologia
 • Budownictwo
 • Chemia
 • Dietetyka
 • Doradztwo podatkowe
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • Ekonomia
 • Energetyka
 • Filologia angielska
 • Filologia angielska w zakresie nauczania języka
 • Filologia germańska
 • Filologia polska
 • Filologia rosyjska
 • Filozofia
 • Fizjoterapia
 • Gastronomia - sztuka kulinarna
 • Geodezja i kartografia
 • Geoinformatyka
 • Gospodarka przestrzenna
 • Historia
 • Ichtiologia i akwakultura
 • Informatyka
 • Interdyscyplinarne studia strategiczne
 • Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno - spożywczej
 • Inżynieria środowiska
 • Inżynieria w logistyce
 • Kierunek lekarski
 • Kryminologia
 • Leśnictwo
 • Lingwistyka w biznesie
 • Logopedia
 • Matematyka
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Mechatronika
 • Mikrobiologia
 • Nauki o rodzinie
 • Ochrona środowiska
 • Odnawialne źródła energii
 • Pedagogika
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkola
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika specjalna
 • Pielęgniarstwo
 • Politologia
 • Położnictwo
 • Praca socjalna
 • Prawo
 • Produkcja muzyczna i realizacja dźwięku
 • Psychologia
 • Ratownictwo medyczne
 • Rolnictwo
 • Socjologia
 • Technologia żywności i żywienie człowieka
 • Teologia
 • Towaroznawstwo
 • Turystyka i rekreacja
 • Weterynaria
 • Wojskoznawstwo
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Zootechnika
 • Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

 

 

Harmonogram rekrutacji 2024/2025

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia oraz jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 1 czerwca do lipca 2024

Ogłoszenie wyników - I tura

lipiec 2024

Składanie dokumentów - I tura

lipiec 2024

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

czeka na aktualizację

Ogłoszenie wyników - II tura

czeka na aktualizację

Składanie dokumentów - II tura

czeka na aktualizację

 

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA I STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA, II STOPNIA I JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 1 czerwca do lipca 204

Ogłoszenie wyników rekrutacji lipiec 2024
Składanie dokumentów do sierpnia 2024

 

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na rekrutacja.uwm.edu.pl

 

Zasady rekrutacji 2024/2025 na studia w Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie znajdziesz tutaj

Uchwałę rekrutacyjną znajdziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Olsztynie

kierunki studiów w Olsztynie

uczelnie i studia w Olsztynie

 

Nowe kierunki studiów 2023/2024 na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 • Fizjoterapia

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 06.06.2024 do 15.07.2024 od 06.06.2024 do 22.07.2024
Studia II stopnia od 06.06.2024 do 22.07.2024 od 06.06.2024 do 22.07.2024

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 06.06.2024 do 15.07.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 06.06.2024 do 22.07.2024

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 06.06.2024 do 22.07.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 06.06.2024 do 22.07.2024

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - studia 2024

Kierunki studiów - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie: znaleziono 75

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Administracja
Wydział Prawa i Administracji UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Administracja
Filia UWM w Ełku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Analityka i zarządzanie publiczne
Wydział Nauk Społecznych UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Analiza i kreowanie trendów
Wydział Humanistyczny UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Architektura krajobrazu
Wydział Rolnictwa i Leśnictwa UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności
Wydział Nauki o Żywności UWM

I stopnia

stacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe
Wydział Nauk Społecznych UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne
Wydział Prawa i Administracji UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne
Filia UWM w Ełku

I stopnia

stacjonarne

Biogospodarka rybacka
Wydział Bioinżynierii Zwierząt UWM

II stopnia

stacjonarne

Biologia
Wydział Biologii i Biotechnologii UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biotechnologia
Wydział Biologii i Biotechnologii UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Budownictwo
Wydział Geoinżynierii UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Chemia
Wydział Rolnictwa i Leśnictwa UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Dietetyka
Szkoła Zdrowia Publicznego UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Doradztwo podatkowe
Wydział Prawa i Administracji UWM

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Wydział Humanistyczny UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Wydział Sztuki UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Wydział Sztuki UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ekonomia
Wydział Nauk Ekonomicznych UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Energetyka
Wydział Nauk Technicznych UWM

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia angielska
Wydział Humanistyczny UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia angielska w zakresie nauczania języka
Wydział Humanistyczny UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia germańska
Wydział Humanistyczny UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia polska
Wydział Humanistyczny UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia rosyjska
Wydział Humanistyczny UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filozofia
Wydział Humanistyczny UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Fizjoterapia
Szkoła Zdrowia Publicznego UWM

jednolite

stacjonarne

Gastronomia - sztuka kulinarna
Wydział Nauki o Żywności UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geodezja i kartografia
Wydział Geoinżynierii UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Geoinformatyka
Wydział Geoinżynierii UWM

I stopnia

stacjonarne

Gospodarka przestrzenna
Wydział Geoinżynierii UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Historia
Wydział Humanistyczny UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ichtiologia i akwakultura
Wydział Bioinżynierii Zwierząt UWM

I stopnia

stacjonarne

Informatyka
Wydział Matematyki i Informatyki UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Interdyscyplinarne studia strategiczne
Wydział Humanistyczny UWM

II stopnia

stacjonarne

Inżynieria środowiska
Wydział Geoinżynierii UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria w logistyce
Wydział Nauk Technicznych UWM

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Kierunek lekarski (medycyna)
Wydział Lekarski UWM

jednolite

stacjonarne

Kryminologia
Wydział Prawa i Administracji UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Leśnictwo
Wydział Rolnictwa i Leśnictwa UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Lingwistyka w biznesie
Wydział Humanistyczny UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Logistyka
Wydział Nauk Ekonomicznych UWM

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logopedia
Wydział Humanistyczny UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Matematyka
Wydział Matematyki i Informatyki UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Mechanika i budowa maszyn
Wydział Nauk Technicznych UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Mechatronika
Wydział Nauk Technicznych UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Mikrobiologia
Wydział Biologii i Biotechnologii UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Nauki o rodzinie
Wydział Teologii UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ochrona środowiska
Wydział Rolnictwa i Leśnictwa UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Odnawialne źródła energii
Wydział Rolnictwa i Leśnictwa UWM

II stopnia

stacjonarne

Pedagogika
Wydział Nauk Społecznych UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Wydział Nauk Społecznych UWM

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Filia UWM w Ełku

jednolite

stacjonarne

Pedagogika specjalna
Wydział Nauk Społecznych UWM

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Pielęgniarstwo
Szkoła Zdrowia Publicznego UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Pielęgniarstwo
Filia UWM w Ełku

I stopnia

stacjonarne

Politologia i stosunki międzynarodowe
Wydział Nauk Społecznych UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Położnictwo
Szkoła Zdrowia Publicznego UWM

I stopnia

stacjonarne

Praca socjalna
Wydział Nauk Społecznych UWM

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo
Wydział Prawa i Administracji UWM

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Produkcja muzyczna i realizacja dźwięku
Wydział Sztuki UWM

I stopnia

stacjonarne

Psychologia
Wydział Nauk Społecznych UWM

jednolite

stacjonarne

Ratownictwo medyczne
Szkoła Zdrowia Publicznego UWM

I stopnia

stacjonarne

Resocjalizacja z penitencjarystyką
Wydział Nauk Społecznych UWM

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Rolnictwo
Wydział Rolnictwa i Leśnictwa UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Socjologia
Wydział Nauk Społecznych UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Technologia żywności i żywienie człowieka
Wydział Nauki o Żywności UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Teologia
Wydział Teologii UWM

jednolite

stacjonarne

Turystyka i rekreacja
Wydział Geoinżynierii UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Weterynaria
Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM

jednolite

stacjonarne

Zarządzanie
Wydział Nauk Ekonomicznych UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Wydział Nauk Ekonomicznych UWM

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zootechnika
Wydział Bioinżynierii Zwierząt UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii
Wydział Bioinżynierii Zwierząt UWM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Komentarze (0)