Uniwersytet WSB Merito w Toruniu - rekrutacja na studia 2023/2024

Uniwersytet WSB Merito w Toruniu - rekrutacja na studia 2023/2024

Uniwersytet WSB Merito w Toruniu w rekrutacji 2023/2024 oferuje kształcenie na ponad 20 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (19 kierunków) i drugiego (10 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (2 kierunki), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki w Uniwersytecie WSB Merito mogą aplikować na 23 kierunki studiów stacjonarnych oraz 19 kierunków studiów niestacjonarnych. Dodatkowo uczelnia prowdzi 3 kierunki w formie studiów online.

 

Uniwersytet WSB Merito - kierunki studiów 2023/2024

 • administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne
 • bezpieczeństwo wewnętrzne
 • design w biznesie
 • finanse i rachunkowość
 • informatyka w biznesie
 • informatyka w biznesie studia inżynierskie
 • inżynieria zarządzania
 • it in business
 • logistics
 • logistyka
 • logistyka - studia inżynierskie
 • logistyka - studia online
 • management
 • management and law
 • marketing i sprzedaż
 • menedżersko - prawny
 • pedagogika
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • prawo w biznesie
 • psychologia
 • psychologia w biznesie
 • turystyka
 • turystyka i rekreacja
 • zarządzanie
 • zarządzanie - studia online

Sprawdź Uniwersytet WSB Merito w Toruniu kierunki 2023/2024

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Toruniu

kierunki studiów w Toruniu

uczelnie i studia w Toruniu

 

Uniwersytet WSB Merito w Toruniu

Uniwersytet WSB Merito w Toruniu rozpoczęła działalność w 1998 roku. Od tego czasu rozrosła się oferta dydaktyczna, a na koncie uczelni przybyło wiele nagród i wyróżnień.

Atutem toruńskiej WSB jest przede wszystkim praktyczne podejście do tematu kształcenia. Uczelnia stawia sobie za cel stwarzanie warunków do zdobywania wiedzy z różnych dziedzin i nabywania umiejętności wykorzystywania jej w praktyce, spotkań z ekspertami i wymiany doświadczeń, nawiązywania relacji z przedstawicielami świata biznesu, planowania karier zawodowych.

Misją uczelni jest hasło: „Partnerzy w rozwoju kariery zawodowej”. Na tej podstawie wdrażane są nowoczesne metody kształcenia, jak również pomysły specjalnie powołanej Komisji do spraw Jakości Kształcenia, złożonej z przedstawicieli firm i instytucji związanych z daną branżą, którzy pomagają przy opracowywaniu programów kształcenia.

Uniwersytet WSB Merito w Toruniu oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Ponadto, prowadzi kształcenie na studiach podyplomowych, studiach drugiego stopnia łączonymi ze studiami podyplomowymi, jak również kształcenie na studiach MBA, czyli Master of Business Administration.

Studenci otrzymują dostęp do specjalnych platform e- learningowych, wspomagających proces kształcenia. Dzięki nim znajdą materiały potrzebne do zajęć, skomunikują się z wykładowcą, czy wzbogacą swoją naukę o dodatkowe testy i zadania.

Oferta edukacyjna Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu to zestaw kierunków reprezentujących różne dziedziny nauki. W katalogu dydaktycznym odnajdziemy między innymi: Logistykę, Finanse i rachunkowość, Inżynierię zarządzania, Turystykę, czy Pedagogikę. Kierunki realizują liczne specjalności, a część z nich prowadzona jest w języku angielskim, na przykład Management and Law, Engineering Management, czy IT in Business.0

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 03.04.2023 do 16.10.2023 od 03.04.2023 do 16.10.2023
Studia II stopnia od 03.04.2023 do 16.10.2023 od 03.04.2023 do 16.10.2023

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 03.04.2023 do 16.10.2023

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 03.04.2023 do 16.10.2023

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 03.04.2023 do 16.10.2023

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 03.04.2023 do 16.10.2023

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Uniwersytet WSB Merito w Toruniu

Uniwersytet WSB Merito w Toruniu - studia 2023

Kierunki studiów - Uniwersytet WSB Merito w Toruniu: znaleziono 25

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Design w biznesie

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Finanse i rachunkowość

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka w biznesie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka w biznesie studia inżynierskie

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria zarządzania

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

It in business

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Logistics

I stopnia

stacjonarne

Logistyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logistyka - studia inżynierskie

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logistyka - studia online

I stopnia

online

Management

I stopnia

stacjonarne

Management and law

II stopnia

stacjonarne

Marketing i sprzedaż

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Menedżersko - prawny

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo w biznesie

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia w biznesie

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Turystyka

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Turystyka i rekreacja

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Zarządzanie - studia online

I stopnia

online

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet WSB Merito w Toruniu

Komentarze (0)