Politechnika Białostocka - rekrutacja na studia 2023/2024

Politechnika Białostocka - rekrutacja na studia 2023/2024

Politechnika Białostocka - rekrutacja na studia 2023/2024

Rekrutacja na studia 2023/2024 na Politechnice Białostockiej będzie przeprowadzona w formie online. Kandydaci na studia I stopnia mogą dokonać elektronicznej rejestracji w terminie od 1 czerwca 2023 do 7 lipca 2023 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia na PB zostaną ogłoszone 12 lipca 2023 r.

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na pb.edu.pl/kandydaci/

 

Wyniki rekrutacji 2023/2024 - najpopularniejsze kierunki

W 2023 roku o przyjęcie na studia w PB ubiegało się 4123 kandydatów, którzy złożyli 4204 aplikacji. W rekrutacji 2023/2024 Politechnika Białostocka przygotowała prawie 2 tys. miejsc na 32 kierunkach studiów. Najpopularniejsze okazało się zarządzanie finansami i rachunkowość, gdzie o jedno miejsce ubiegały się ponad 4 osoby. Do popularnych kierunków należały także: informatyka i ekonometria (około 4 osoby na jedno miejsce), grafika (ponad 3 osoby na miejsce), matemtyka stosowana (ponad 3 osoby na miejsce) oraz informatyka (ponad 2 osoby na miejsce)

 

Harmonogram rekrutacji 2023/2024

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 1 czerwca do 7 lipca 2023

Ogłoszenie wyników - I tura

12 lipca 2023

Składanie dokumentów - I tura

13-15 lipca 2023

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

czeka na aktualizację

Ogłoszenie wyników - II tura

czeka na aktualizację

Składanie dokumentów - II tura

czeka na aktualizację

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA STACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 1 czerwca do 7 lipca 2023

Ogłoszenie wyników rekrutacji 12 lipca 2023
Składanie dokumentów 13-15 lipca 2023

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia I stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 7 sierpnia do 13 września 2023
Ogłoszenie wyników rekrutacji 15 września 2023
Składanie dokumentów 16 września oraz 18-19 września 2023

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 7 sierpnia do 13 września 2023
Ogłoszenie wyników rekrutacji 15 września 2023
Składanie dokumentów 16 września oraz 18-19 września 2023

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na pb.edu.pl/kandydaci/

 

Zasady rekrutacji 2023/2024 na studia w Politechnice Białostockiej znajdziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Białymstoku

kierunki studiów w Białymstoku

uczelnie i studia w Białymstoku

 

Politechnika Białostocka kierunki - rekrutacja 2023/2024

Politechnika Białostocka w rekrutacji 2023/2024 oferuje kształcenie na ponad 20 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (28 kierunków) i drugiego (21 kierunków) stopnia, jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na UWB mogą aplikować na 29 kierunków studiów stacjonarnych oraz 13 kierunków studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Politechnika Białostocka kierunki 2023/2024

 

Politechnika Białostocka kierunki studiów - rekrtuacja 2023/2024

 • Architektura - Wydział Architektury PB
 • Architektura krajobrazu - Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku PB
 • Architektura wnętrz - Wydział Architektury PB
 • Automatyka i robotyka - Wydział Mechaniczny PB
 • Bim - modelowanie i zarządzanie informacją o budynku - Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku PB
 • Biotechnologia - Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku PB
 • Budownictwo - Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku PB
 • Cyfryzacja przemysłu - Wydział Elektryczny PB
 • Ekoenergetyka - Wydział Elektryczny PB
 • Elektronika i telekomunikacja - Wydział Elektryczny PB
 • Elektrotechnika - Wydział Elektryczny PB
 • Energetyka cieplna - Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku PB
 • Gospodarka przestrzenna - Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku PB
 • Grafika - Wydział Architektury PB
 • Informatyka - Wydział Informatyki PB
 • Informatyka i ekonometria - Wydział Informatyki PB
 • Inżynieria biomedyczna - Wydział Mechaniczny PB
 • Inżynieria meblarstwa - Wydział Inżynierii Zarządzania PB
 • Inżynieria rolno-spożywcza - Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku PB
 • Inżynieria środowiska - Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku PB
 • Leśnictwo - Instytut Nauk Leśnych w Hajnówce PB
 • Leśnictwo - Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku PB
 • Logistyka - Wydział Inżynierii Zarządzania PB
 • Matematyka stosowana - Wydział Informatyki PB
 • Mechanika i budowa maszyn - Wydział Mechaniczny PB
 • Mechatronika - Wydział Mechaniczny PB
 • Turystyka i rekreacja - Wydział Inżynierii Zarządzania PB
 • Zarządzanie - Wydział Inżynierii Zarządzania PB
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji - Wydział Inżynierii Zarządzania PB
 • Zarządzanie i inżynieria usług - Wydział Inżynierii Zarządzania PB

Dowiedz się więcej: pb.edu.pl

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 – Politechniki Białostockiej

Najpopularniejsze kierunki studiów w Politechnice Białostockiej w roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów to: informatyka (586), logistyka (321), zarządzanie (303), budownictwo (299), automatyka i robotyka (192).

 
Najpopularniejsze kierunki studiów w Politechnice Białostockiej:
 • informatyka: 586 kandydatów
 • logistyka: 321 kandydatów
 • zarządzanie: 303 kandydatów
 • budownictwo: 299 kandydatów
 • automatyka i robotyka: 192 kandydatów

*Najpopularniejsze kierunki studiów 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 01.06.2023 do 07.07.2023 od 07.08.2023 do 13.09.2023
Studia II stopnia od 01.06.2023 do 07.07.2023 od 07.08.2023 do 13.09.2023

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.06.2023 do 07.07.2023

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.06.2023 do 07.07.2023

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 07.08.2023 do 13.09.2023

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 07.08.2023 do 13.09.2023

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka - studia 2023

Kierunki studiów - Politechnika Białostocka: znaleziono 30

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Architektura
Wydział Architektury PB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Architektura krajobrazu
Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku PB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Architektura wnętrz
Wydział Architektury PB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Automatyka i robotyka
Wydział Mechaniczny PB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Bim - modelowanie i zarządzanie informacją o budynku
Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku PB

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biotechnologia
Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku PB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Budownictwo
Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku PB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Cyfryzacja przemysłu
Wydział Elektryczny PB

I stopnia

stacjonarne

Ekoenergetyka
Wydział Elektryczny PB

I stopnia

stacjonarne

Elektronika i telekomunikacja
Wydział Elektryczny PB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Elektrotechnika
Wydział Elektryczny PB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Energetyka cieplna
Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku PB

I stopnia

stacjonarne

Gospodarka przestrzenna
Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku PB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Grafika
Wydział Architektury PB

I stopnia

stacjonarne

Informatyka
Wydział Informatyki PB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka i ekonometria
Wydział Informatyki PB

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria biomedyczna
Wydział Mechaniczny PB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria rolno-spożywcza
Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku PB

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria środowiska
Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku PB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Leśnictwo
Instytut Nauk Leśnych w Hajnówce PB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Leśnictwo
Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku PB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logistyka
Wydział Inżynierii Zarządzania PB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Matematyka stosowana
Wydział Informatyki PB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Mechanika i budowa maszyn
Wydział Mechaniczny PB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Mechatronika
Wydział Mechaniczny PB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Turystyka i rekreacja
Wydział Inżynierii Zarządzania PB

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie
Wydział Inżynierii Zarządzania PB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie finansami i rachunkowość
Wydział Inżynierii Zarządzania PB

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Wydział Inżynierii Zarządzania PB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie i inżynieria usług
Wydział Inżynierii Zarządzania PB

I stopnia

stacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Białostocka

Komentarze (0)