Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - rekrutacja na studia 2022/2023

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - rekrutacja na studia 2022/2023

Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia na rok akademicki 2022/2023 w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach odbędzie się w terminie nie później niż od 31 maja do 30 września 2022 r. W przypadku nie wypełnienia limitów miejsc zostanie przeprowadzona II tura rekrutacji.

Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite ogłoszone zostaną w lipcu 2022 r. Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na irk.uph.edu.pl

 

Harmonogram rekrutacji 2022/2023

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia oraz jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

czeka na aktualizację

Ogłoszenie wyników - I tura

lipiec 2022

Składanie dokumentów - I tura

czeka na aktualizację

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

czeka na aktualizację

Ogłoszenie wyników - II tura

czeka na aktualizację

Składanie dokumentów - II tura

czeka na aktualizację

 

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na irk.uph.edu.pl

 

Zasady rekrutacji 2022/2023 na studia w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach znajdziesz tutaj

Zasady przyjęć na kierunki studiów znajdziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

kierunki studiów w Siedlcach

uczelnie i studia w Siedlcach

 

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach kierunki - rekrutacja 2022/2023

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach w rekrutacji 2022/2023 oferuje kształcenie na ponad 40 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (33 kierunki) i drugiego (24 kierunki) stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (3 kierunki), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na UPH mogą aplikować na 41 kierunków studiów stacjonarnych oraz 19 kierunków studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach kierunki 2022/2023

 

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach kierunki studiów - rekrtuacja 2022/2023

 • Administracja - Wydział Nauk Społecznych
 • Agroleśnictwo - Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach
 • Analityka z diagnostyką molekularną - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • Bezpieczeństwo informacyjne - Wydział Nauk Społecznych
 • Bezpieczeństwo narodowe - Wydział Nauk Społecznych
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne - Wydział Nauk Społecznych
 • Biologia - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • Biologia nauczycielska - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • Biologia sądowa - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • Chemia - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • Dietetyka - Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - Wydział Nauk Humanistycznych
 • Ekologia i środowisko - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • Filologia - Wydział Nauk Humanistycznych
 • Filologia polska - Wydział Nauk Humanistycznych
 • Gastronomia i hotelarstwo - Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
 • Geopolityka i studia strategiczne - Wydział Nauk Społecznych
 • Gospodarka przestrzenna - Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach
 • Historia - Wydział Nauk Humanistycznych
 • Informatyka - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • Inżynieria procesów technologicznych - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • Kosmetologia - Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
 • Kryminologia - Wydział Nauk Społecznych
 • Logistyka - Wydział Nauk Społecznych
 • Logopedia - Wydział Nauk Humanistycznych
 • Logopedia z audiologią - Wydział Nauk Humanistycznych
 • Management - Wydział Nauk Społecznych
 • Matematyka - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • Mathematics - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • National security - Wydział Nauk Społecznych
 • Pedagogika - Wydział Nauk Społecznych
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Wydział Nauk Społecznych
 • Pedagogika specjalna - Wydział Nauk Społecznych
 • Pielęgniarstwo - Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
 • Prawo - Wydział Nauk Społecznych
 • Ratownictwo medyczne - Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
 • Rolnictwo - Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach
 • Turystyka i rekreacja - Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
 • Zarządzanie - Wydział Nauk Społecznych
 • Zoopsychologia z animaloterapią - Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach
 • Zootechnika - Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 01.04.2022 do 09.07.2022
Studia II stopnia od 01.04.2022 do 24.07.2022

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.04.2022 do 09.07.2022

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.04.2022 do 24.07.2022

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - studia 2022

Kierunki studiów - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach: znaleziono 41

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Administracja
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Agroleśnictwo
Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Analityka z diagnostyką molekularną
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

I stopnia

stacjonarne

Bezpieczeństwo informacyjne
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia, II stopnia

niestacjonarne, stacjonarne

Biologia
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biologia nauczycielska
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biologia sądowa
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

I stopnia

stacjonarne

Chemia
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Dietetyka
Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Wydział Nauk Humanistycznych

I stopnia

stacjonarne

Ekologia i środowisko
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

I stopnia

stacjonarne

Filologia
Wydział Nauk Humanistycznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia polska
Wydział Nauk Humanistycznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Gastronomia i hotelarstwo
Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

I stopnia

stacjonarne

Geopolityka i studia strategiczne
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Gospodarka przestrzenna
Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach

I stopnia

stacjonarne

Historia
Wydział Nauk Humanistycznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria procesów technologicznych
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

I stopnia

stacjonarne

Kosmetologia
Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

I stopnia

stacjonarne

Kryminologia
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logistyka
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logopedia
Wydział Nauk Humanistycznych

II stopnia

stacjonarne

Logopedia z audiologią
Wydział Nauk Humanistycznych

I stopnia

stacjonarne

Management
Wydział Nauk Społecznych

II stopnia

stacjonarne

Matematyka
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Mathematics
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

II stopnia

stacjonarne

National security
Wydział Nauk Społecznych

II stopnia

stacjonarne

Pedagogika
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Wydział Nauk Społecznych

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika specjalna
Wydział Nauk Społecznych

II stopnia, jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Pielęgniarstwo
Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo
Wydział Nauk Społecznych

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Ratownictwo medyczne
Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

I stopnia

stacjonarne

Rolnictwo
Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Turystyka i rekreacja
Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Zarządzanie
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zoopsychologia z animaloterapią
Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach

I stopnia

stacjonarne

Zootechnika
Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Komentarze (0)