Psychologia

Psychologia

Psychologia

03.03.2022

Psychologia – Collegium Humanum Filia we Wrocławiu

Psychologia należy do grona najpopularniejszych i najchętniej wybieranych kierunków kształcenia. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, iż jest to dziedzina w całości poświęcona człowiekowi i mechanizmom kierującymi jego zachowaniem. Studiując Psychologię można uzyskać odpowiedzi na wiele pytań. Jak powstają emocje? W jaki sposób odróżnić te spontaniczne od tych udawanych? W jaki sposób reagujemy na sytuacje trudne? Jak silny wpływ ma stres? Psychologia jest dziedziną, która wykorzystywana jest w różnych sferach i przestrzeniach zawodowych. Dowiedzą się o tym ci, którzy wybiorą studia w Collegium Humanum we Wrocławiu.

Studia na kierunku psychologia w
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Psychologia w Collegium Humanum we Wrocławiu umożliwia pozyskanie wiedzy umożliwia pozyskanie wiedzy oraz umiejętności w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym i aplikacyjnym psychologii. Studenci zaznajamiają się z metodologicznymi podstawami diagnostyki psychologicznej i uczą się jak korzystać z gotowych narzędzi diagnostycznych oraz samodzielnie konstruować nowe narzędzia poprawne pod względem psychometrycznym. Ponadto, zaznajamiają się z zagadnieniami dotyczącymi między innymi czynności diagnostyczno- terapeutycznych, budowania relacji i skutecznego zarządzania ludźmi, negocjowania i rozwiązywania konfliktów, czy też zasad wsparcia psychologicznego w rozwiązywaniu kryzysów życiowych.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Psychologia w Collegium Humanum we Wrocławiu oparte są na rozbudowanym programie nauczania, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • biomedyczne podstawy zachowań ludzkich,
 • psychologia rozwoju dzieci i młodzieży,
 • mózgowe mechanizmy funkcji umysłowych,
 • psychologia emocji i motywacji,
 • psychologia twórczości,
 • psychologia społeczna,
 • psychologia rozwoju człowieka dorosłego,
 • psychologia różnic indywidualnych,
 • współczesne teorie osobowości,
 • diagnoza psychologiczna

 

Studenci Psychologii w Collegium Humanum we Wrocławiu otrzymują szeroką gamę specjalności, dzięki którym mogą rozwijać indywidualne zainteresowania, a także zdobywać kompetencje niezbędne do wykonywania zawodu. Do oferowanych specjalności należą między innymi: Neuropsychologia, Psychologia biznesu i coaching, Psychologia kliniczna, Psychologia kryminalistyczno- śledcza, Psychologia międzykulturowa, Psychologia reklamy i mediów, Psychologia rodziny.

 

Nabywane umiejętności

Studenci Psychologia nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie: diagnozowania zaburzeń zdrowia psychicznego i patologii społecznych, odróżniania emocji spontanicznych od udawanych, identyfikowania dylematów etycznych związanych z praktyką psychologiczną, opracowywania i wdrażania systemów motywacyjnych, diagnozowania sądowego i penitencjarnego, prowadzenia mediacji.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Z bogatym bagażem wiedzy i szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Psychologii w Collegium Humanum we Wrocławiu będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w: ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach psychoterapii, poradniach zdrowia psychicznego, centrach pomocy rodzinie, szpitalach, przychodniach, ośrodkach sportu i rekreacji, firmach rekrutacyjnych, hospicjach, zakładach karnych.

 

Opinie

Studia we Wrocławiu to niezwykle złożone zagadnienie, ponieważ stolica Dolnego Śląska należy do największych i najprężniej funkcjonujących ośrodków akademickich. W której uczelni studiować omawiany przez nas kierunek? Psychologię odnaleźć można w ofercie dydaktycznej Collegium Humanum. Jakie ma Collegium Humanum we Wrocławiu opinie? Agnieszka, studentka Psychologii mówi:

„Collegium Humanum we Wrocławiu to nowoczesna uczelnia, która studentom Psychologii pokazuje w ilu dziedzinach psychologia jest wykorzystywana i jak duże ma znaczenie. Studiując tutaj zdobywam wiedzę praktyczną, specjalistyczną, dzięki czemu nie martwię się o to, co będę robić po ukończeniu nauki.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Psychologię w Collegium Humanum we Wrocławiu:

Absolwent kierunku Psychologia w Collegium Humanum we Wrocławiu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • psychologii dzieci i młodzieży,
 • psychologii rodziny,
 • psychologii klinicznej,
 • strategii profilaktyki społecznej,
 • psychotraumatologii,
 • psychologii reklamy i mediów,
 • zarządzania zasobami ludzkimi.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Psychologia:

Absolwent kierunku Psychologia w Collegium Humanum we Wrocławiu znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • ośrodkach interwencji kryzysowej,
 • świetlicach socjoterapeutycznych,
 • poradniach zdrowia psychicznego,
 • centrach pomocy rodzinie,
 • szpitalach,
 • schroniskach i zakładach poprawczych,
 • ośrodkach sportu i rekreacji,
 • firmach rekrutacyjnych,
 • hospicjach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska we Wrocławiu

Komentarze (0)