Psychologia

Psychologia

Psychologia

11.04.2022

Psychologia – Akademia Ekonomiczno- Humanistyczna w Warszawie

Psychologia należy do grona najchętniej wybieranych kierunków studiów. Oznacza to, że pomimo rozwoju technologii i postępu w wielu innych dziedzinach nauki człowiek nadal pozostaje jednym z najciekawszych obiektów badań. Psychologia, która jest dyscypliną starą jak świat posiada wiele definicji, ale można przyjąć, że zajmuje się ludzkimi czynnościami lub zachowaniami, które składają się zarówno z subiektywnych procesów umysłowych, jak i z zewnętrznych, obiektywnych i fizycznych reakcji.

Studia na kierunku psychologia w AEH WARSZAWA
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I stopnia oraz jednolite
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Psychologia w Akademii Ekonomiczno- Humanistycznej w Warszawie umożliwia pozyskanie wiedzy z dziedziny nauk społecznych. Studenci poznają biologiczne procesy i struktury stanowiące podłoże zachowania i procesów psychicznych człowieka, przebieg rozwoju człowieka w cyklu życia, mechanizmy regulujące zachowania człowieka w grupach społecznych, teorie osobowości, specyfikę procesu diagnostycznego w psychologii, procesy poznawcze warunkujące zachowania człowieka, mechanizmy powstawania zaburzeń psychicznych, zasady pomocy psychologicznej. Ponadto, zaznajamiają się z zasadami etycznymi i moralnymi obowiązującymi podczas wykonywania przez psychologa czynności naukowo- badawczych i praktyki zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Psychologia w Akademii Ekonomiczno- Humanistycznej w Warszawie realizowane są w oparciu o program, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • biologiczne podstawy zachowania,
 • etyka zawodu psychologa,
 • psychologia osobowości,
 • psychologia rozwoju człowieka,
 • psychologia różnic indywidualnych,
 • diagnoza psychologiczna,
 • psychometria,
 • podstawy pomocy psychologicznej

 

Nabywane umiejętności

Studenci Psychologii uczą się jak planować i realizować procesy badawcze, analizować mechanizmy regulujące zachowania społeczne człowieka oraz funkcjonowanie różnych grup społecznych, przeprowadzać psychologiczną analizę osobowości i zachowania człowieka, dobierać narzędzia i metody diagnostyczne.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki? Absolwenci Psychologii w Akademii Ekonomiczno- Humanistycznej w Warszawie wyróżniają się wiedzą, umiejętnościami oraz kompetencjami społecznymi. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach zaburzeń psychologiczno- logopedycznych, wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży, psychologii sądowej i penitencjarnej, psychologii uzależnień, dysfunkcji poznawczych, psychologii perswazji. Z pozyskanym wykształceniem będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w poradniach pomocy psychologicznej, instytucjach opiekuńczych, szkołach, szpitalach, centrach pomocy rodzinie, firmach doradczych.

 

Opinie

Psychologia od wielu lat zajmuje najwyższe pozycje w różnego rodzaju rankingach popularności. Olbrzymie zainteresowanie studiami w ramach tego kierunku sprawia, że propozycji kształcenia jest bardzo wiele, zwłaszcza w tak dużym ośrodku akademickim jakim jest Warszawa. Którą uczelnię wybrać? Która najlepiej przygotuje do wejścia na rynek pracy? Czy warto wziąć pod uwagę omawianą przez nas uczelnię? Jakie ma Akademia Ekonomiczno- Humanistyczna w Warszawie opinie? Sylwia, studentka Psychologii mówi:

„Do studiów w AEH najbardziej przekonały mnie moduły specjalnościowe, dzięki którym mogę rozwijać się w wybranym przez siebie kierunku. Poza tym, w uczelni panuje świetna atmosfera, bo grono studentów tworzą ludzie pełni pasji i pomysłów.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Psychologię w Akademii Ekonomiczno- Humanistycznej w Warszawie:

Absolwent kierunku Psychologia w Akademii Ekonomiczno- Humanistycznej w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • psychologii osobowości,
 • psychologii społecznej,
 • mechanizmów regulujących zachowania społeczne człowieka oraz funkcjonowanie różnych grup społecznych,
 • metod diagnozy psychologicznej,
 • etyki zawodu psychologa,
 • psychologii pracy i organizacji,
 • psychopatologii.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Psychologia:

Absolwent kierunku Psychologia w Akademii Ekonomiczno- Humanistycznej w Warszawie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • poradniach pomocy psychologicznej,
 • instytucjach opiekuńczych,
 • szkołach,
 • szpitalach,
 • centrach pomocy rodzinie,
 • firmach doradczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Komentarze (0)