Politologia

Politologia

Politologia

13.04.2022

Politologia – Akademia Ekonomiczno- Humanistyczna w Warszawie

Politologia jest nauką społeczną, która obejmuje takie obszary badań jak: teoria polityki, myśl społeczno- polityczna, nauka o państwie i o systemach politycznych, marketing polityczny, nauka o samorządzie terytorialnym, psychologia polityki, jak również stosunki międzynarodowe i polityka zagraniczna. To także kierunek studiów, który odnaleźć można w bogatej ofercie dydaktycznej Akademii Ekonomiczno- Humanistycznej w Warszawie.

Studia na kierunku politologia w AEH WARSZAWA
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Politologia w Akademii Ekonomiczno- Humanistycznej w Warszawie umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu nauk społecznych, a w szczególności nauk o polityce i administracji. Studenci poznają różne rodzaje struktur i instytucji społecznych, zasady funkcjonowania systemu politycznego, normy i reguły organizujące struktury i instytucje społeczne, gospodarcze i polityczne, mechanizmy podejmowania decyzji politycznych, metody i narzędzia marketingu politycznego. Ponadto, studenci otrzymują możliwość rozwijania zainteresowań oraz zdobywania wiedzy specjalistycznej dzięki oferowanym specjalnościom, do których należą: Bezpieczeństwo wewnętrzne, Dziennikarstwo, Europeistyka, Inżynieria informacji w przestrzeni publicznej, Komunikacja społeczna i public relations, Społeczność Smart City, Stosunki międzynarodowe.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Politologia w Akademii Ekonomiczno- Humanistycznej w Warszawie realizowane są w oparciu o bogatym program kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • administracja publiczna,
 • współczesna myśl polityczna,
 • współczesne systemy polityczne,
 • samorząd i polityka lokalna,
 • marka polityczna w przestrzeni publicznej,
 • dyplomacja

 

Nabywane umiejętności

Studenci Politologii w AEH nabywają umiejętności analizowania zjawisk politycznych, analizowania i porównywania nurtów myśli politycznej, rozpoznawania typów systemów politycznych, analizowania struktury i sposobu działania poszczególnych instytucji politycznych, klasyfikowania partii i systemów partyjnych w systemach politycznych, rozpoznawania strategii i programów partii politycznych, interpretacji działań administracji publicznej, analizowania istoty i zasad funkcjonowania samorządu i polityki lokalnej.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki i otrzymaniu dyplomu? Absolwenci studiów na kierunku Politologia w Akademii Ekonomiczno- Humanistycznej w Warszawie wyróżniają się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach międzynarodowych stosunków politycznych, bezpieczeństwa międzynarodowego, kształtowania opinii publicznej, międzynarodowych stosunków gospodarczych, zarządzania w sytuacjach kryzysowych, zarządzania marketingowego. Z pozyskanym wykształceniem będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w jednostkach administracji publicznej, instytucjach i organizacjach międzynarodowych, agencjach public relations, mediach.

 

Opinie

Politologia to kierunek, który od lat należy do grona chętnie wybieranych. Oznacza to, że występuje w wielu katalogach dydaktycznych. Którą uczelnię wybrać planując studia w Warszawie? Czy warto zainteresować się ofertą AEH? Jakie ma Akademia Ekonomiczno- Humanistyczna w Warszawie opinie? Łukasz, student Politologii mówi:

„To, co przyciąga do Akademii Ekonomiczno- Humanistycznej to przede wszystkim ciekawe programy, zawierające mnóstwo interesujących zajęć oraz szeroki wybór różnorodnych specjalności, dzięki którym można rozwijać zainteresowania. AEH to uczelnia nowoczesna, w której każdy się odnajdzie.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Politologię w Akademii Ekonomiczno- Humanistycznej w Warszawie:

Absolwent kierunku Politologia w Akademii Ekonomiczno- Humanistycznej w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • marketingu politycznego,
 • współczesnych ruchów społecznych,
 • współczesnych systemów politycznych,
 • negocjacji i mediacji,
 • prawa konstytucyjnego i ustroju politycznego RP,
 • integracji europejskiej,
 • bezpieczeństwa międzynarodowego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Politologia:

Absolwent kierunku Politologia w Akademii Ekonomiczno- Humanistycznej w Warszawie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • jednostkach administracji publicznej,
 • instytucjach i organizacjach międzynarodowych,
 • agencjach public relations,
 • mediach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Komentarze (0)