Filologia germańska

Filologia germańska

Filologia germańska

14.04.2022

Filologia germańska – Akademia Ekonomiczno- Humanistyczna w Warszawie

Język niemiecki jest najczęściej używanym językiem w Unii Europejskiej, a posługuje się nim  ponad 120 milionów ludzi. Pomimo tego, iż jest językiem urzędowym między innymi w kraju naszych zachodnich sąsiadów, to wciąż stosunkowo niewiele o nim wiemy. Język niemiecki to nie tylko piosenki zespołu Rammstein. To pierwsza drukowana książka, wszystkie rzeczowniki pisane wielką literą oraz wyrazy, które nie istnieją w żadnym innym języku, takie jak: „Fremdschämen”, czyli poczucie wstydu za czyny innej osoby, czy „Fernweh”, czyli tęsknota za dalekim światem. Co jeszcze kryje w sobie język niemiecki? Jakie korzyści płyną z jego znajomości? Tego dowiedzą się ci, którzy wybiorą Filologię germańską w Akademii Ekonomiczno- Humanistycznej w Warszawie.

Studia na kierunku filologia germańska w AEH WARSZAWA
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Filologia germańska w Akademii Ekonomiczno- Humanistycznej w Warszawie umożliwia pozyskanie obszernej wiedzy, na którą składają się zagadnienia dotyczące języka, literatury i kultury. Studenci poznają historię i kulturę Niemiec, naturę języka oraz jego złożoność, główne kierunki rozwoju i najważniejsze osiągnięcia literaturoznawstwa, jak również metody analizy i interpretacji tekstu oraz pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego. Co najważniejsze, studia koncentrują się na nauczaniu praktycznych i przydatnych w przyszłej pracy kompetencji językowych, a także na zaznajomieniu się z nowoczesnymi rozwiązaniami, technologiami oraz nowymi mediami w pracy filologa.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Filologia germańska w Akademii Ekonomiczno- Humanistycznej w Warszawie realizowane są w oparciu o program nauczania, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • gramatyka praktyczna,
 • leksyka i czytanie,
 • wprowadzenie do językoznawstwa,
 • podstawy komunikacji międzykulturowej,
 • gramatyka opisowa języka niemieckiego,
 • fonetyka języka niemieckiego,
 • morfologia i składnia języka niemieckiego,
 • literatura niemieckiego obszaru językowego

Studenci Filologii germańskiej w warszawskiej AEH otrzymują możliwość rozwijania zainteresowań oraz zdobywania jasno określonych umiejętności, a to wszystko za sprawą trzech modułów do wyboru: Translatoryka, Biznes oraz Edukacja językowa.

 

Nabywane umiejętności

Studenci Filologii germańskiej w AEH nabywają umiejętności między innymi w zakresie posługiwania się językiem w zakresie podstawowych rodzajów komunikacji językowej, komunikowania się w typowych sytuacjach społecznych, redagowania tekstów, wykorzystywania metod współczesnego językoznawstwa do analizy tekstu i dyskursu, interpretacji gramatycznej dowolnego tekstu, przetwarzania i przekazywania informacji, analizy tekstów literackich.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci Filologii germańskiej w Akademii Ekonomiczno- Humanistycznej w Warszawie wyróżniają się wiedzą, umiejętnościami oraz kompetencjami społecznymi. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach psycholingwistyki, antropologii, historii i kultury Niemiec, komunikacji społecznej, literatury niemieckiej, marketingu w branży usług filologicznych, psychologii edukacyjnej. Z pozyskanym wykształceniem będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w wydawnictwach, korporacjach międzynarodowych, biurach tłumaczeń, instytucjach rządowych, redakcjach czasopism, instytucjach kultury, środkach masowego przekazu, instytucjach europejskich, organizacjach pozarządowych, branży turystycznej.

 

Opinie

Warszawa należy do największych ośrodków akademickich, a zatem odnalezienie Filologii germańskiej w katalogach dydaktycznych nie jest najmniejszym problemem. Problemem może być wybór odpowiedniej uczelni. Która będzie najlepsza? Która najlepiej przygotuje do wejścia na rynek pracy? Która kształci praktycznie? Czy warto zainteresować się ofertą AEH? Jakie ma Akademia Ekonomiczno- Humanistyczna w Warszawie opinie? Monika, studentka Filologii germańskiej mówi:

„Studia w AEH to studia dla osób, które chcą wiedzieć więcej, ponieważ oprócz praktycznej nauki języka można tutaj zdobyć wiele umiejętności, na przykład biznesowych, które na pewno przydadzą się w pracy, niezależnie od wybranej branży.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Filologię germańską w AEH Warszawa:

Absolwent kierunku Filologia germańska w Akademii Ekonomiczno- Humanistycznej w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • historii i kultury Niemiec,
 • tworzenia tekstów zróżnicowanych stylistycznie,
 • analizy i interpretacji zjawisk językowych,
 • teorii i technik przekładu,
 • narzędzi technologicznych wspierających pracę tłumacza,
 • problematyki społeczno- politycznej współczesnych Niemiec,
 • literatury niemieckiego obszaru językowego,
 • marketingu w branży usług filologicznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Filologia germańska:

Absolwent kierunku Filologia germańska w Akademii Ekonomiczno- Humanistycznej w Warszawie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • wydawnictwach,
 • korporacjach międzynarodowych,
 • biurach tłumaczeń,
 • instytucjach rządowych,
 • redakcjach czasopism,
 • instytucjach kultury,
 • środkach masowego przekazu,
 • instytucjach europejskich,
 • organizacjach pozarządowych,
 • branży turystycznej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Komentarze (0)