Informatyka

Informatyka

Informatyka

14.04.2022

Informatyka – Akademia Ekonomiczno- Humanistyczna w Warszawie

Informatyka jest kierunkiem, który od lat cieszy się olbrzymią popularnością wśród kandydatów i śmiało można założyć, że prędko, a może nigdy, zainteresowanie tym kierunkiem nie spadnie. Związane jest to nie tylko z tym, że z pozyskanym wykształceniem można znaleźć interesującą i dobrze płatną pracę. To również efekt tego, że dyscyplina ta funkcjonuje w niemal każdym elemencie naszego życia. Oznacza to, że podejmując studia informatyczne można mieć pewność, że zdobywana w ich trakcie wiedza na pewno znajdzie zastosowanie. A gdzie można studiować Informatykę? W Akademii Ekonomiczno- Humanistycznej w Warszawie.

Studia na kierunku informatyka w AEH WARSZAWA
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 4 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Informatyka w Akademii Ekonomiczno- Humanistycznej w Warszawie umożliwia pozyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu nauk inżynieryjno- technicznych. W toku studiów studenci poznają budowę systemów operacyjnych komputerów, paradygmaty programowania, metody i narzędzia inżynierii oprogramowania, algorytmy sztucznej inteligencji oraz ich praktyczne zastosowanie w systemach informatycznych, systemy zarządzania bazami danych, protokoły sieciowe, techniki tworzenia aplikacji rozproszonych. Ponadto, zaznajamiają się z zagrożeniami związanymi z bezpieczeństwem danych, grafiką komputerową, przetwarzaniem i kompresją obrazów, przepisami prawnymi obowiązującymi w obszarze IT.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Informatyka w Akademii Ekonomiczno- Humanistycznej w Warszawie realizowane są w oparciu o program nauczania, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • matematyka dyskretna,
 • systemy operacyjne,
 • technologie sieciowe,
 • języki i paradygmaty programowania,
 • inżynieria oprogramowania,
 • architektura systemów komputerowych,
 • systemy wbudowane,
 • algorytmy i złożoność

Studenci Informatyki w AEH otrzymują możliwość rozwijania zainteresowań oraz zdobywania specjalistycznej wiedzy dzięki oferowanym specjalnościom, do których należą: Aplikacje internetowe, Projektowanie aplikacji mobilnych, Sztuczna inteligencja i data science, Zarządzanie projektami i user experience.

 

Nabywane umiejętności

Studenci Informatyki w warszawskiej AEH nabywają umiejętności między innymi w zakresie przeprowadzania podstawowych pomiarów fizycznych, projektowania i realizowania witryn internetowych, projektowania, programowania i implementowania systemu informatycznego, projektowania, programowani i testowania oprogramowania, projektowania bazy danych, realizowania sieci komputerowej, administrowania systemami operacyjnymi i sieciami informatycznymi z uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki i otrzymaniu dyplomu? Absolwenci Informatyki w Akademii Ekonomiczno- Humanistycznej w Warszawie wyróżniają się wiedzą, umiejętnościami oraz kompetencjami społecznymi. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach komunikacji człowiek- komputer, projektowania witryn internetowych, systemów wbudowanych, bezpieczeństwa aplikacji internetowych, tworzenia aplikacji dla środowisk chmurowych, programowania funkcyjnego, czy biznesowej analizy danych. Z pozyskanym wykształceniem będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w koncernach branży IT, firmach zajmujących się programowaniem aplikacji, start- upach technologicznych, działach IT sektora medycznego, działach IT sektora finansowego, działach IT sektora kreatywnego.

 

Opinie

Kierunki studiów w Warszawie składają się na bardzo długą listę. Co oczywiste, widnieje na niej Informatyka. Co równie oczywiste, kierunek ten znajdziemy w katalogu dydaktycznym omawianej uczelni. Jakie ma Akademia Ekonomiczno- Humanistyczna w Warszawie opinie? Robert, student Informatyki mówi:

„Studia w AEH kładą nacisk na praktykę, a także rozwijanie w sobie zdolności przedsiębiorczych, aby jak najlepiej radzić sobie na rynku pracy. To uczelnia dla ludzi, którzy chcą wiedzieć i umieć więcej.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Informatykę w Akademii Ekonomiczno- Humanistycznej w Warszawie:

Absolwent kierunku Informatyka w Akademii Ekonomiczno- Humanistycznej w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • projektowania witryn internetowych,
 • języków i paradygmatów programowania,
 • systemów operacyjnych,
 • technologii sieciowych,
 • projektowania interfejsu użytkownika,
 • obsługi dużych zbiorów danych,
 • tworzenia progresywnych aplikacji mobilnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Informatyka:

Absolwent kierunku Informatyka w Akademii Ekonomiczno- Humanistycznej w Warszawie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • koncernach branży IT,
 • firmach zajmujących się programowaniem aplikacji,
 • start- upach technologicznych,
 • działach IT sektora medycznego,
 • działach IT sektora finansowego,
 • działach IT sektora kreatywnego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Komentarze (0)