Logistyka

Logistyka

Logistyka

10.05.2022

Logistyka – Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi

Śmiało można powiedzieć, że logistyka to dziedzina stara jak świat, ponieważ jej początków można doszukiwać się już w czasach starożytnych, kiedy rozumiana była jako sztuka liczenia i kalkulacji. Dzisiaj jej znaczenie jest znacznie szersze i bardziej złożone, bowiem obejmuje cały przebieg procesu planowania, realizowania i kontrolowania wszystkich etapów przepływu surowców, zasobów oraz informacji, niezbędnych do osiągnięcia założonego celu. Ponadto, możemy wyróżnić wiele gałęzi, na czele z logistyką produkcji, logistyką dystrybucji, czy logistyką zaopatrzenia. Czym jeszcze charakteryzuje się logistyka? Tego dowiedzą się ci, którzy wybiorą studia w Wyższej Szkole Bankowej w Łodzi.

Studia na kierunku logistyka w WSB ŁÓDŹ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Logistyka w Wyższej Szkole Bankowej w Łodzi umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych, nowoczesnych narzędzi informatycznych stosowanych w logistyce przedsiębiorstw, zarządzania procesami i systemami logistycznymi, magazynem oraz organizacją dostaw. Ponadto, zaznajamiają się z nowoczesnymi technologiami ochrony środowiska w transporcie, zasadami organizacji międzynarodowej bazy zaopatrzeniowej, zasadami organizacji transportu intermodalnego, zarządzaniem zapasami, zasadami tworzenia długofalowych relacji biznesowych, zasadami optymalizowania procesów logistycznych.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Logistyka w Wyższej Szkole Bankowej w Łodzi realizowane są w oparciu o program, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • zarządzanie łańcuchami dostaw,
 • infrastruktura transportu,
 • systemy informatyczne w magazynowaniu,
 • marketing usług logistycznych,
 • projektowanie procesów,
 • negocjacje handlowe,
 • technologia i organizacja transportu

Studenci Logistyki w WSB otrzymują możliwość rozwijania zainteresowań oraz zdobywania wiedzy specjalistycznej, dzięki oferowanym specjalnościom, do których należą: Ekologistyka, International business, Logistyka i spedycja międzynarodowa, Logistyka służb mundurowych, Logistyka w e- commerce, Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji, Technologie informatyczne w logistyce, Transport, spedycja, magazynowanie.

 

Nabywane umiejętności

Studenci Logistyki w Wyższej Szkole Bankowej w Łodzi nabywają umiejętności między innymi w zakresie stosowania zasad magazynowania, analizowania procesów logistycznych i spedycyjnych, organizowania procesu transportowego krajowego i międzynarodowego, stosowania nowoczesnych narzędzi informatycznych do zarządzania procesami logistycznymi w zaopatrzeniu i dystrybucji, zarządzania łańcuchami logistycznymi i sieciami logistycznymi, zarządzania procesami logistycznymi w sytuacjach kryzysowych, zarządzania flotą pojazdów w służbach mundurowych.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci Logistyki w Wyższej Szkole Bankowej w Łodzi wyróżniają się wszechstronną wiedzą i licznymi umiejętnościami. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach komunikacji w środowisku wielokulturowym, zarządzania sprzedażą, przepisów celnych, organizacji transportu intermodalnego, funkcjonowania przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw, optymalizacji procesów logistycznych. Z pozyskanym wykształceniem będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w centrach logistycznych, firmach transportowych i spedycyjnych, przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach handlowych, służbach mundurowych, jednostkach administracji państwowej.

 

Opinie

Zainteresowanie studiami logistycznymi nieustannie rośnie, przez co coraz łatwiej odnaleźć Logistykę w katalogach dydaktycznych uczelni. Planując studia w Łodzi warto zapoznać się z ofertą omawianej przez nas szkoły wyższej, która proponuje pozyskanie wszechstronnej wiedzy i wielu umiejętności praktycznych. Jakie ma Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi opinie? Paulina, studentka Logistyki mówi:

„WSB to nowoczesna uczelnia, znana z tego, że kształci praktycznie. Każdy student może wybrać specjalność, dopasowaną do zainteresowań i planów zawodowych, a na zajęciach spotkać ludzi, którzy od lat działają w branży i chętnie dzielą się swoim doświadczeniem.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Logistykę w Wyższej Szkole Bankowej w Łodzi:

Absolwent kierunku Logistyka w Wyższej Szkole Bankowej w Łodzi posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • zasad magazynowania i obrotu zapasami,
 • analizy procesów logistycznych i spedycyjnych,
 • organizowania usług transportowych,
 • tworzenia długofalowych relacji biznesowych,
 • optymalizacji procesów logistycznych,
 • zarządzania łańcuchami i sieciami logistycznymi.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Logistyka:

Absolwent kierunku Logistyka w Wyższej Szkole Bankowej w Łodzi znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • centrach logistycznych,
 • firmach transportowych i spedycyjnych,
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • przedsiębiorstwach handlowych,
 • służbach mundurowych,
 • organizacjach międzynarodowych,
 • jednostkach administracji państwowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi

Komentarze (0)