Psychologia

Psychologia

Psychologia

10.05.2022

Psychologia – Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi

Czy wiemy o sobie wszystko? Wydawać by się mogło, że człowiek nie kryje w sobie już żadnych tajemnic, jednak nadal pozostaje najciekawszym obiektem badań, a Psychologia zajmuje najwyższe miejsca w rankingach popularności. Człowiek jest niczym układanka. Złożony jest z wielu elementów, rządzą nim rozmaite mechanizmy, jak również targają nim problemy o różnych podłożach. Psychologia to dziedzina, która wykorzystywana jest w wielu obszarach, od biznesu po zarządzanie. Przekonają się o tym ci, którzy wybiorą studia w Wyższej Szkole Bankowej w Łodzi.

Studia na kierunku psychologia w WSB ŁÓDŹ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Psychologia w Wyższej Szkole Bankowej w Łodzi umożliwia pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym oraz aplikacyjnym psychologii. W toku studiów studenci zaznajamiają się z regułami wpływu społecznego, zasadami dokonywania diagnozy i pomocy psychologicznej, sposobami rozwiązywania konfliktów, technikami obrazowania mózgu, nowoczesnymi metodami badawczymi.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Psychologia w Wyższej Szkole Bankowej w Łodzi realizowane są w oparciu o bogaty program nauczania, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • diagnoza psychologiczna,
 • zdrowie psychiczne,
 • mózg i świadomość,
 • wspieranie poznawczego i emocjonalnego rozwoju dziecka,
 • edukacja spersonalizowana,
 • zdrowie somatyczne

Studenci Psychologii w Wyższej Szkole Bankowej w Łodzi otrzymują możliwość rozwijania zainteresowań oraz zdobywania wiedzy specjalistycznej, dzięki realizowanym specjalnościom, do których należą: Neuropsychologia, Psychologia edukacyjna, Psychologia społeczna, Psychologia w zarządzaniu i biznesie, Psychologia zdrowia.

 

Nabywane umiejętności

Studenci Psychologii w łódzkiej WSB nabywają umiejętności między innymi w zakresie: korzystania z najnowszych trendów dotyczących budowy i działania mózgu, odróżniania emocji spontanicznych od udawanych, stosowania reguł wywierania wpływu społecznego, prowadzenia mediacji i negocjacji, stosowania wiedzy dotyczącej adaptacyjnych zdolności intelektualnych, diagnozowania sytuacji społecznej, interpretowania zjawisk w cyklu życia człowieka, planowania postępowania diagnostycznego, projektowania strategii interwencyjnych, rozróżniania ilościowych i jakościowych zaburzeń procesów psychicznych.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci studiów na kierunku Psychologia w Wyższej Szkole Bankowej w Łodzi wyróżniają się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach emocji i motywacji, psychopatologii, przewidywania społecznych zachowań, funkcjonowania pracowników w organizacji. Z pozyskanym wykształceniem będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w placówkach ochrony zdrowia, ośrodkach pomocy społecznej, agencjach marketingowych, firmach rekrutacyjnych, firmach doradczych i szkoleniowych, centrach badania opinii społecznej, organizacjach pozarządowych.

 

Opinie

Kierunki studiów w Łodzi tworzą szeroki wachlarz edukacyjnych możliwości, a wśród realizowanych dyscyplin kształcenia Psychologia zajmuje istotne miejsce. Z racji tego, że Psychologia należy do grona najpopularniejszych kierunków, a Łódź do największych ośrodków akademickich nietrudno natrafić na liczne i różnorodne propozycje kształcenia. Którą z nich wybrać? Na którą się zdecydować? Czy warto zainteresować się bliżej ofertą omawianej przez nas uczelni? Jakie ma Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi opinie? Karolina, studentka Psychologii mówi:

„Wyższa Szkoła Bankowa to ciekawe studia, przyjazna atmosfera, wspaniali wykładowcy. Dla mnie najważniejsze jest to, że zdobywam wykształcenie praktyczne, które będę mogła wykorzystać w różnych obszarach i na różnych polach zawodowych. Taką możliwość daje mi program rozbudowany o mnóstwo interesujących specjalności.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Psychologię w Wyższej Szkole Bankowej w Łodzi:

Absolwent kierunku Psychologia w Wyższej Szkole Bankowej w Łodzi posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • analizowania, diagnozowania i interpretowania procesów i mechanizmów rządzących zjawiskami psychicznymi i zachowaniem człowieka,
 • planowania postępowania diagnostycznego,
 • psychopatologii i neuropsychologii,
 • chorób związanych z niewłaściwym trybem życia,
 • reagowania w sytuacjach kryzysowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Psychologia:

Absolwent kierunku Psychologia w Wyższej Szkole Bankowej w Łodzi znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • placówkach ochrony zdrowia,
 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • agencjach marketingowych,
 • firmach rekrutacyjnych,
 • firmach doradczych i szkoleniowych,
 • centrach badania opinii społecznej,
 • organizacjach pozarządowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi

Komentarze (0)