Podyplomowe Studium Zarządzania w Opiece Zdrowotnej

PODYPLOMOWE STUDIUM ZARZĄDZANIA W OPIECE ZDROWOTNEJ

Studium jest propozycją dla osób z wyższym wykształceniem (licencjackim i równorzędnym oraz magisterskim i równorzędnym) zajmujących kierownicze stanowiska w podmiotach organizacyjnych służby zdrowia lub planujących karierę zawodową w tych strukturach.
Celem studium jest przekazanie słuchaczom wiedzy oraz umiejętności dotyczących funkcjonowania jednostek organizacyjnych służby zdrowia w zakresie sprawnego zarządzania finansami, kadrami i majątkiem.
W ramach  zajęć słuchacze będą mogli pogłębić wiedzę  z zakresu:
  • zarządzania podmiotami wykonującymi działalność leczniczą
  • prawa medycznego
  • ubezpieczeń społecznych
  • analizy ekonomicznej
  • rachunkowości
  • zarządzania bezpieczeństwem pracy
  • zamówień publicznych
  • marketingu 
  • oraz opracowania koncepcji uruchomienia działalności gospodarczej (przygotowania biznesplanu)
Zajęcia prowadzone są  w systemie zaocznym (zjazdy raz w miesiącu w soboty i niedziele).
Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Zgłoszenia osobiste lub listowne należy składać w: 
Katedrze Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej 
Wydziału Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 
60-179 Poznań, ul. Smoluchowskiego 11 (pokój 201)
tel. 61 8612-250
Szczegółowe informacje dotyczące studium zamieszczone są na stronie internetowej: http://ump.edu.pl

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komentarze (0)