Studia podyplomowe - "Estetyka Twarzy"

Studia Podyplomowe „Estetyka Twarzy” – 3 semestry w trybie w jednej edycji może maksymalnie uczestniczyć 20 słuchaczy z aktualnym prawem wykonywania zawodu lekarza dentysty/stomatologa lub lekarza. Jednostką prowadzącą Studia Podyplomowe „Estetyka Twarzy” (SPET), jest Katedra Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, kierownikiem SPET jest prof. zw. dr hab. Teresa Matthews-Brzozowska, a osobą administrującą jest mgr Sebastian Zbitkowski.
Zadania i cele SPET
 • uzyskanie wiedzy teoretycznej i określonych umiejętności praktycznych z zakresu: znajomości topografii, budowy anatomicznej i histologicznej struktur obszaru wykonywania zabiegów medycyny estetycznej w obrębie twarzy i szyi, diagnozowania problemów estetycznych twarzy i szyi, postępowania prewencyjnego w biologicznym starzeniu twarzy i szyi, korekty estetyki uśmiechu po zintegrowanym leczeniu stomatologicznym, ze szczególnym uwzględnieniem medycyny i stomatologii estetycznej.
 • demonstracje i wykonywanie procedur terapeutycznych wybranych problemów estetycznych twarzy i szyi z wykorzystaniem różnych metod i zabiegów z zakresu medycyny estetycznej stosowanych w tej okolicy.
 • Kryteria kwalifikowania kandydatów i sposób postępowania kwalifikacyjnego
 • absolwenci Wydziału Lekarskiego, Wydziału Lekarskiego z Oddziałami Stomatologicznymi lub Wydziałów Lekarsko-Stomatologicznych
 • aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty/stomatologa lub lekarza medycyny/lekarza,
 • Postępowanie kwalifikacyjne w każdej edycji obejmuje:
 • złożenie zgłoszenia do udziału w studiach podyplomowych oraz wszystkich wymaganych dokumentów zgodnie z regulaminem studiów podyplomowych UMP,
 • zakwalifikowanie kandydata do uczestnictwa w studiach podyplomowych przez Dziekana Wydziału Lekarskiego II UMP, 
 • podpisanie umowy o świadczenie usług edukacyjnych w zakresie uczestnictwa w Podyplomowych Studiach „Estetyka Twarzy”,
 • opłacenie  - 15 tysięcy złotych bądź pierwszej raty w wysokości 5 tysięcy złotych.
 • w przypadku nie przyjęcia na Studia Podyplomowe „Estetyka Twarzy” możliwość odwołania do JM Rektora UMP,
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest, po zaliczeniu teoretycznym i praktycznym przedmiotów w modułach, napisanie, złożenie i obrona pracy w oparciu o wybrany moduł i opis własnego przypadku klinicznego.
Materiały podczas pokazu/demonstracji na ćwiczeniach w ramach studiów są zapewnione przez jednostkę organizacyjną, a także do ćwiczeń indywidualnych, samodzielnie wykonywanych w ramach programu zajęć z danego przedmiotu, umawia na ćwiczenia osoba – pacjent musi wyrazić pisemnie zgodę na przeprowadzany, określony zabieg z zakresu estetyki twarzy i przejść pełną, obowiązującą procedurę rejestracyjną w Poradni Estetyki Twarzy Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Spółki z o.o. 
Studia Podyplomowe „Estetyka Twarzy” 16 marca 2016 roku uzyskały dwa certyfikaty w I edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością” Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego: Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” oraz Certyfikat Nadzwyczajny „Laur Innowacji”. Certyfikatów „Laur Innowacji” wraz z piękną statuetką, było rozdanych tylko 7 na całą Polskę.

Dowiedz się więcej

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komentarze (0)