O uczelni

Akademia Pedagogiki Specjalnej jest uczelnią PUBLICZNĄ o ponad 90-letniej tradycji. Nasze atuty to wysoko kwalifikowana kadra, zróżnicowana oferta dydaktyczna i coraz lepsze warunki studiowania (nowe budynki i bardzo dobre wyposażenie informatyczne). Dajemy szansę na zdobycie zawodów cieszących się wysokim prestiżem i dużym zapotrzebowaniem społecznym na rynku pracy. Obecnie w APS kształci się około 7000 studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Uczelnia prowadzi również studia podyplomowe, umożliwiające uzupełnienie kwalifikacji niezbędnych do pracy w edukacji jak i przygotowujące do innych zadań zawodowych.
Na Wydziale Nauk Pedagogicznych prowadzone są studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach: pedagogika specjalna, pedagogika oraz edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Prowadzimy również studia doktoranckie na kierunku pedagogika. Od roku akademickiego 2016/17 planujemy uruchomienie nowego kierunku studiów drugiego stopnia: interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością. Na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych, jako pierwsza uczelnia w Polsce, uruchomiliśmy kształcenie na kierunku praca socjalna (studia pierwszego stopnia). Inicjatywa ta wyszła naprzeciw potrzebom powiększającej się populacji ludzi starych, chorych i niepełnosprawnych, wymagających profesjonalnego wspierania i opieki. Od roku 2016/17 kierunek ten zmienia profil z ogólnoakademickiego na praktyczny. Na kierunku socjologia (studia pierwszego i drugiego stopnia) kształcimy specjalistów z zakresu socjologii kultury, mediów, polityki oraz komunikacji i problemów społecznych. Od roku akademickiego 2008/9 uruchomiliśmy kształcenie na kierunku psychologia (jednolite studia magisterskie).
APS jest Uczelnią przyjazną dla studentów niepełnosprawnych oferującą im zarówno udogodnienia w systemie studiowania, ułatwienia w poruszaniu się i orientacji przestrzennej (podjazdy, windy i oznakowania w języku Braille'a) jak i opiekę Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Komentarze (0)