Architektura

Architektura

Architektura – Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy w Bydgoszczy 2021

Studia na kierunku architektura na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 4 lata (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy w Bydgoszczy to 35 kierunków. Jednym z nich jest Architektura, realizowana na studiach pierwszego i drugiego stopnia. 

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu historii i teorii architektury oraz urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych, konstrukcji i fizyki budowli, projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Architektura na UTH to poznanie przepisów techniczno- budowlanych, a także metod organizacji i przebiegu procesu inwestycyjnego. 

Na początku studiuje się przedmioty humanistyczne, w tym dotyczące ochrony własności intelektualnej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. Ponadto, na studentów czekają podstawy malarstwa, rysunku i rzeźby, techniki informatyczne, bazy danych, grafikę menedżerską. Następnie dochodzą dziedziny kierunkowe, czyli matematyka, geometria wykreślna, fizyka i mechanika budowli, projektowanie architektoniczne i urbanistyczne, budownictwo ogólne i materiałoznawstwo, konstrukcje i instalacje budowlane, sztuki plastyczne i techniki warsztatowe, ekonomika i organizacja procesu inwestycyjnego. 

Program nauczania i mnogość zajęć formuje solidną wiedzę i konkretne umiejętności z zakresu projektowania architektonicznego, urbanistycznego i konserwatorskiego oraz planowania przestrzennego, kształtowania środowiska człowieka z uwzględnieniem relacji zachodzących między ludźmi a obiektami architektonicznymi i otaczającą przestrzenią, rozwiązywania problemów funkcjonalnych, użytkowych, budowlanych, konstrukcyjnych, czy inżynierskich. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci mogą wykorzystać w działalności twórczej w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego w istniejących pracowniach architektonicznych lub założyć własną działalność tego typu. 

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy w Bydgoszczy opinie? Paweł student II- stopnia Architektury mówi:

„Architektura to ciężki kierunek, nie ma się co oszukiwać. Nie jest to rysowanie domów i kamienic, a potem zastanawianie się jak to powstanie. Architektura to bardzo wymagające studia, chociażby z tego faktu, że zawód jest obarczony olbrzymią odpowiedzialnością. I może także dlatego – że jest tak wymagający – jest taki fajny i daje mnóstwo satysfakcji.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Architekturę na Uniwersytecie Technologiczno- Przyrodniczym:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • projektowania architektonicznego, urbanistycznego i konserwatorskiego oraz planowania przestrzennego,
 • historii i teorii architektury, teorii urbanistyki, sztuk pięknych, nauk technicznych i nauk humanistycznych,
 • kształtowania środowiska człowieka z uwzględnieniem relacji zachodzących między ludźmi a obiektami architektonicznymi i otaczającą przestrzenią,
 • stosowania procedur opracowywania projektów obiektów architektonicznych z uwzględnieniem czynników społecznych,
 • rozwiązywania problemów funkcjonalnych, użytkowych, budowlanych, konstrukcyjnych, inżynierskich i technologicznych,
 • stosowania przepisów i procedur techniczno-budowlanych. 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Architektura:

Absolwent kierunku Architektura na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy  może znaleźć zatrudnienie:

 • w nadzorze budowlanym,
 • w pracowniach architektonicznych,
 • w biurach projektów budowlanych,
 • w pracowniach konserwatorskich,
 • w agencjach reklamowych. 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku architektura brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka, fizyka i astronomia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą umieszczenia kandydata na liście rankingowej jest ocena na dyplomie ukończenia studiów w ramach określonego limitu.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia architektoniczne wybrać

Studia na kierunku architektura - wszystko co musisz wiedzieć

Studia architektoniczne w Bydgoszczy

Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy kierunki

Jakie są kierunki architektoniczne w Bydgoszczy

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UTP

 

Komentarze (0)