Zarządzanie

Zarządzanie

Zarządzanie – Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy w Bydgoszczy 2021

Studia na kierunku zarządzanie na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy w Bydgoszczy to 35 kierunków. Jednym z nich jest Zarządzanie, realizowane na studiach pierwszego i drugiego stopnia. 

Celem kształcenia jest nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie organizowania procesu usług, w tym w sektorze usług komercyjnych oraz usług publicznych. Zarządzanie na UTP to wiedza niezbędna do zarządzania instytucjami publicznymi, jak również umiejętności realizowania podstawowych funkcji zarządzania i analizowania popytu oraz tworzenia systemów rejestracji popytu na usługi, budowania wizerunku i tożsamości organizacji usługowej. 

Program kształcenia umożliwia uzyskanie pogłębionej wiedzy z zakresu zarządzania procesami logistycznymi i łańcuchem dostaw oraz odpowiadającym im rozwiązaniom biznesowym. 

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci kierunku Zarządzanie na UTP mogą wykorzystać pełniąc rolę menedżerów średniego i wyższego szczebla, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym albo wykorzystać do prowadzenia własnej działalności. 

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy w Bydgoszczy opinie? Michał, student II- stopnia Zarządzania mówi: „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie na Uniwersytecie Technologiczno- Przyrodniczym:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstw i innych organizacji,
 • pisania projektów unijnych,
 • pozyskiwania środków finansowych,
 • mediacji w obszarze tworzenia warunków do współpracy dla organizacji publicznych i biznesowych.Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstw i innych organizacji,
  • pisania projektów unijnych,
  • pozyskiwania środków finansowych,
  • mediacji w obszarze tworzenia warunków do współpracy dla organizacji publicznych i biznesowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie:

Absolwent kierunku Zarządzanie na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy może znaleźć zatrudnienie:

 • jako menedżer średniego i wyższego szczebla,
 • jako doradca i konsultant w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym,
 • w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych,
 • w placówkach naukowo- badawczych.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek zarządzanie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera lub licencjata.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzanie wybrać

Studia na kierunku zarządzanie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzanie w Bydgoszczy

Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy kierunki

Jakie są kierunki zarządzanie w Bydgoszczy

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Zarządzania UTP

Komentarze (0)