Budownictwo

26.01.2022

Budownictwo – Politechnika Krakowska 2022

Studia na kierunku budownictwo na Politechnice Krakowskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku budownictwo w PK
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4,5 roku (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Program kształcenia na kierunku Budownictwo opracowany jest w taki sposób, aby pozyskać wszystkie niezbędne kwalifikacje do projektowania obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, kierowania pracami, wykonywania remontów, czy współdziałania przy projektowaniu procesów technologicznych w wytwórniach materiałów i konstrukcji budowlanych. W toku studiów studenci zaznajamiają się z organizacją przemysłu budowlanego, procedurami realizacji obiektów budowlanych i obowiązującymi przepisami budowlanymi, jak również uczą się planować przebieg budowy, sporządzać kosztorysy, a także zarządzać ludźmi, kosztami i sprzętem. Ponadto, nabywają umiejętności w zakresie posługiwania się oprogramowaniem służącym do projektowania konstrukcji inżynierskich.

Absolwenci studiów na kierunku Budownictwo wyróżniają się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach technologii i organizacji budownictwa, budownictwa hydrotechnicznego, infrastruktury drogowej i kolejowej, czy konstrukcji budowlanych i inżynierskich.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku budownictwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • geometria wykreślna
 • mechanika teoretyczna
 • materiały budowlane
 • konstrukcje betonowe
 • fizyka budowli
 • metody obliczeniowe

 

Politechnika Krakowska to 33 kierunki. Jednym z nich jest Budownictwo, realizowane na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia na Wydziale Inżynierii Lądowej jest uzyskanie kwalifikacji w dziedzinie projektowania i realizacji wszelkich obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich. Ważne jest przygotowanie do nadzorowania i zarządzania procesami budowlanymi oraz utrzymania, eksploatacji i odtwarzania zasobów budowlanych.

Celem kształcenia na Wydziale Inżynierii Środowiska jest zdobycie wiedzy w zakresie budownictwa ogólnego, a także dodatkowych kompetencji , takich jak projektowanie i budowa obiektów powiązanych z wodą. 

Lista przedmiotów do zaliczenia w trakcie studiów nie jest najkrótsza, a w gronie zagadnień ogólnych znajdują się, między innymi: geometria wykreślna, mechanika teoretyczna, materiały budowlane, konstrukcje betonowe, fizyka budowli, metody obliczeniowe. Co ważne, ukończenie kierunku stanowi podstawę do podjęcia przez absolwenta starań o uprawnienia budowlane. 

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwent Budownictwa na Politechnice Krakowskiej może wykorzystać w biurach projektowo- konstrukcyjnych, przedsiębiorstwach wykonawstwa budowlanego, firmach budowlanych, placówkach naukowo- badawczych, organach nadzoru budowlanego, służbach administracji państwowej i samorządowej.

 

Opinie

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Politechnika Krakowska opinie? Piotrek, student II stopnia Budownictwa mówi:

„Muszę przyznać, że idąc na drugi stopień studiów miałem lekki ból głowy. Wydział Inżynierii Lądowej oferuje mnóstwo ciekawych specjalności i  wcale nie tak łatwo jest wybrać tą jedną. W końcu wybrałem „Budowlane obiekty inteligentne”. Czy studia są łatwe? Nie. Ale studia, które są łatwe nie aktywizują, nie motywują do samodzielnego myślenia. Cieszę się, że tu jestem.”

 

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

BUDOWNICTWO - ważne informacje

Budownictwo studia Kraków

Budownictwo studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Budownictwo na Politechnice Krakowskiej:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • projektowania i realizacji wszelkich budowlanych obiektów,
 • sporządzania dokumentacji architektoniczno-budowlanej,
 • planowania zagospodarowania istniejących odcinków dróg wodnych,
 • projektowania i wykonywania nowych obiektów dróg wodnych,
 • posługiwania się nowoczesnymi programami komputerowymi wspomagającymi proces projektowy,
 • odtwarzania zasobów budowlanych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Budownictwo na Politechnice Krakowskiej:

Absolwent kierunku Budownictwo na Politechnice Krakowskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • biurach projektowo- konstrukcyjnych,
 • przedsiębiorstwach wykonawstwa budowlanego,
 • firmach budowlanych,
 • placówkach naukowo- badawczych,
 • placówkach konsultingowych,
 • organach nadzoru budowlanego,
 • służbach administracji państwowej i samorządowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka, język angielski dla chętnych na studia w tym języku. Na Wydziale Inżynierii Lądowej do liczby punktów stanowiącej wartość wskaźnika rekrutacyjnego, obliczonego zgodnie z odpowiednim trybem naboru, dodaje się w niektórych przypadkach dodatkowe punkty za kwalifikacje zawodowe.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

WKR WIL sporządza listę rankingową kandydatów w oparciu o wartość wskaźnika rekrutacyjnego, wyliczoną na podstawie średniej ocen z toku studiów. Podstawą przyjęcia kandydata na studia na kierunku budownictwo jest uzyskanie wskaźnika rekrutacyjnego o wartości wyższej bądź równej wartości minimalnej, ustalonej przez WKR WIL.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Postępowanie kwalifikacyjne na studia na Politechnice Krakowskiej jest bardzo proste i wymaga tylko dostępu do Internetu. Cały proces rozpoczyna się późną wiosną i bazuje na założeniu indywidualnego konta w specjalnym systemie rekrutacyjnym. Kandydaci dokonują rejestracji, wnoszą opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia, a następnie oczekują dalszych wskazówek związanych z przyjęciem na pierwszy rok, które dotyczą między innymi złożenia niezbędnych dokumentów. Co, jeśli nasze starania nie zakończą się powodzeniem ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Składanie dokumentów rekrutacyjnych to nieodzowny element postępowania kwalifikacyjnego. Zgodnie z harmonogramem rekrutacji kandydaci składają dokumenty dopiero po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów. Jakie dokumenty powinno się złożyć? Między innymi ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Wniesienie opłaty rekrutacyjnej jest obowiązkiem każdego kandydata. Brak takiej opłaty eliminuje nas z ubiegania się o indeks Politechniki Krakowskiej. Zdarza się, że kwoty jakie należy uiścić różnią się w zależności od kierunków bądź wydziałów, dlatego należy dokładnie sprawdzić ile kosztuje ubieganie się o przyjęcie na wybrany przez nas kierunek. Wszystkie informacje dotyczące opłat zawarte są na indywidualnym koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym. Po zaksięgowaniu opłaty rekrutacyjnej, w Panelu kandydata w zakładce „Płatności” pojawi się komunikat „Zapłacono”...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

Jak na uczelnie techniczną przystało, najważniejszymi przedmiotami w procesie rekrutacyjnym są przedmioty ścisłe. Chcąc studiować Budownictwo na Politechnice Krakowskiej należy pochwalić się jak najlepszymi wynikami z matematyki oraz fizyki. Bez wysokich osiągnięć z tych przedmiotów niestety nie będziemy mieli większych szans na kwalifikacyjny sukces.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

W jaki sposób sprawdzić, czy mamy szansę zostać studentem? Nie jest to takie trudne. Do sprawdzenia swojej pozycji w drodze po indeks służy przelicznik punktów kwalifikacyjnych. Są to specjalne wzory, przy pomocy których każdy może oszacować swoje szanse.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

Zdobywanie nagród w różnorodnych olimpiadach i konkursach wiedzy stanowi znaczne ułatwienie w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia. Niektóre uczelnie przyznają dodatkowe punkty za uczestnictwo i nagrody, a niektóre nawet zwalniają z postępowania rekrutacyjnego, jeśli udokumentuje się zwycięstwa i sukcesy. Naturalnie, nie wszystkie organizowane konkursy brane są pod uwagę na Budownictwo. Wiadomym jest, że zdobycie tytułu laureata na przykład w konkursie recytatorskim, czy muzycznym nie ułatwi nam drogi do pozyskania indeksu omawianego kierunku. Chcąc studiować Budownictwo na Politechnice Krakowskiej warto zwrócić uwagę między innymi na poniższe konkursy ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

Komentarze (1)

Budowlaniec_po_studiach odpowiedz

Niby pięknie napisane, a rzeczywistość po studiowaniu budownictwa to bardzo ciężka praca za marne pieniądze. Lepiej iść na coś innego. Nie marnujcie życia...