Budownictwo

Budownictwo

Budownictwo

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Budownictwo – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Studia na kierunku budownictwo w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie to studia inżynierskie, magisterskie lub jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie to 20 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Budownictwo, realizowane na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest uzyskanie dogłębnej wiedzy o materiałach i wyrobach budowlanych oraz technologiach realizacji budynków i obiektów budowlanych. Istotnym punktem edukacji jest wiedza w zakresie obliczeń konstrukcji, która umożliwia studentom elastyczne dostosowanie się do szybko zmieniających się wymagań i postępu w obszarze metod projektowania wszelkiego typów konstrukcji. Budownictwo w Wojskowej Akademii Technicznej to podstawa do twórczej pracy w zakresie projektowania obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich.

 

Program kształcenia na kierunku Budownictwo opracowany jest w taki sposób, aby pozyskać wiedzę o materiałach i wyrobach budowlanych oraz technologiach realizacji budynków i obiektów budowlanych. Studenci zaznajamiają się z zasadami projektowania obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich z wykorzystaniem nowoczesnych metod komputerowych, technologią i organizacją procesów budowlanych oraz zarządzaniem w budownictwie, jak również uczą się jak rozwiązywać problemy związane z eksploatacją obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich. Aby osiągnąć założone cele edukacyjne, studenci uczestniczą w zajęciach, dzięki którym poznają hydraulikę i hydrologię, podstawy architektury i urbanistyki, mechanikę i fizykę budowli, czy zasady fundamentowania.

Absolwenci studiów na kierunku Budownictwo posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia działalności inżynierskiej i naukowej. Posiadają również podstawy do ubiegania się, po odpowiedniej praktyce, o uprawnienia wykonawcze kierownika robót, budowy lub inspektora nadzoru budowlanego, a także uprawnienia projektowe.

 

 

Realizowany program nauczania ma za zadanie rozwinąć konkretne umiejętności, wśród których znajduje się: projektowanie obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich z wykorzystaniem nowoczesnych metod komputerowych, rozwiązywanie problemów związanych z eksploatacją obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, czy też znajomości prawa budowlanego.

Absolwenci Budownictwa w Wojskowej Akademii Technicznej posiadają teoretyczne podstawy do ubiegania się – po odpowiedniej praktyce - o uprawnienia wykonawcze kierownika robót, kierownika budowy lub inspektora nadzoru budowlanego, a także uprawnienia projektowe.

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie opinie? Jacek, student II- roku Budownictwa mówi:

„Studiowanie na Wojskowej Akademii Technicznej to brzmi dumnie. Uczę się bardzo ważnej, odpowiedzialnej dziedziny, na dodatek na prestiżowej uczelni. Wierzę, że takie połączenie będzie skutkowało dobrym i mocnym startem w dorosłe życie zawodowe.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Budownictwo w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozpoznawania struktur geologicznych,
 • projektowania instalacji budowlanych,
 • kierowania wykonawstwem wszystkich typów obiektów budowlanych,
 • współudziału w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, obiektów przemysłowych, czy też infrastruktury transportowej i gospodarki wodnej,
 • trendów rozwojowych z zakresu dziedziny nauk technicznych,
 • organizowania produkcji elementów budowlanych,
 • wykorzystywania nowoczesnych technik komputerowych wspomagających modelowanie i projektowanie konstrukcji i procesów budowlanych,
 • kierowania procesem inwestycyjnym,
 • określenia wytrzymałości materiałów w elementach konstrukcyjnych,
 • planowania i przeprowadzania eksperymentów, w tym pomiarów i symulacji komputerowych,
 • rozwiązywania złożonych problemów projektowych,
 • zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wykonywania materiałów i robót budowlanych,
 • realizacji programów badawczych,
 • ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Budownictwo:

Absolwent kierunku Budownictwo w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach wykonawczych,
 • nadzorze budowlanym,
 • wytwórniach betonu i elementów budowlanych,
 • przemyśle materiałów budowlanych,
 • jednostkach administracji państwowej i samorządowej, związanych z budownictwem, architekturą albo transportem,
 • biurach konstrukcyjno- projektowych,
 • instytucjach badawczych,
 • ośrodkach badawczo- rozwojowych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Komentarze (5)

Patric odpowiedz

Jak dla mnie super uczelnia i mega pozytywni ludzie :)

Zizi odpowiedz

Studiuję budownictwo na WAT od dwóch lat i już wiem, że to była bardzo mądra decyzja.

Janek odpowiedz

Zdecydowanie polecam! Najlepsza uczelnia :)

Martyna odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Jestem absolwentką budownictwa i teraz mogę śmiało przyznać, że warto było studiować na tej Uczelni, ponieważ perspektywy pracy są naprawdę bardzo obiecujące.

Kasia W odpowiedzi do: Martyna odpowiedz

Czy musiałaś mieszkać w miejscu wyznaczonym przez uczelnię na kierunku wojskowym?