Administracja

Administracja

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie - kierunki studiów

Administracja – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 2021

Studia na kierunku administracja w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku administracja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • zasady ustroju politycznego państwa
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • publiczne prawo konkurencji
 • socjologia organizacji
 • kryminalistyka z elementami kryminologii
 • umowy gospodarcze
 • partie i systemy partyjne

 

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie to 13 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Administracja, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia na kierunku Administracja jest pozyskanie wiedzy z różnych dziedzin,  takich jak: nauki o administracji, prawo, ekonomia, filozofia, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, socjologia oraz nauki o polityce publicznej. Istotne jest także nabycie umiejętności praktycznych umożliwiających pracę na rozmaitych stanowiskach wymagających znajomości regulacji prawnych i ich praktycznego zastosowania.

Lista przedmiotów nie jest najkrótsza, a widnieją na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: zasady ustroju politycznego państwa, zarządzanie zasobami ludzkimi, publiczne prawo konkurencji, socjologia organizacji, kryminalistyka z elementami kryminologii, umowy gospodarcze, partie i systemy partyjne, prawo budowlane i ochrona środowiska. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Administracji mogą wykorzystać w różnych urzędach jednostek administracji rządowej szczebla centralnego i lokalnego, jednostkach samorządu terytorialnego, instytucjach bezpieczeństwa publicznego, czy też w sektorze prywatnym, czyli bankach, biurach, kancelariach.

Podczas szukania odpowiedniej oferty edukacyjnej, kandydaci na uczelnie zadają wiele pytań by upewnić się w swoim wyborze. Jakie ma Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie opinie? Milena, studentka  II- stopnia  Administracji mówi:

„Administracja to różne dziedziny, a wykonywanie tego zawodu wymaga różnych predyspozycji. Dlatego studia nie należą do najłatwiejszych, przez które można się bezszelestnie i bezboleśni prześlizgnąć. To studia dla ludzi aktywnych. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Administrację w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • działania i współdziałania podmiotów administracji publicznej i samorządowej,
 • analizy zagrożeń bezpieczeństwa państwa oraz dostosowania do nich działań podejmowanych w celu obrony terytorialnej,
 • znajomości prawa oraz jego zastosowania w dziedzinie administracji i bezpieczeństwa,
 • konstytucyjnego systemu organów państwa oraz roli organów w organizacji państwa polskiego i krajów Unii Europejskiej,
 • pozyskiwania źródeł finansowania inicjatyw wspierających rozwój regionu i kraju,
 • zarządzania majątkiem gminy, powiatu i województwa,
 • inicjowania przedsięwzięć gospodarczych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Administracja:

Absolwent kierunku Administracja w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie może znaleźć zatrudnienie:

 • w administracji rządowej i samorządowej,
 • w firmach doradczych i firmach konsultingowych,
 • w organizacjach pozarządowych,
 • w organizacjach międzynarodowych,
 • w instytucjach zajmujących się pozyskiwaniem funduszy europejskich.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

 

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia administracyjne wybrać

Studia na kierunku Administracja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia administracyjne w Lublinie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji kierunki

Jakie są kierunki administracyjne w Lublinie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)