Psychologia

Psychologia

Psychologia

28.06.2022

Psychologia - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 2022

Studia na kierunku psychologia w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie to studia licencjackie, magisterskie lub jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku psychologia w WSEI LUBLIN
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia oraz jednolite
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia), 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: od 3800 zł

studia niestacjonarne: od 3800 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku psychologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Biologiczne podstawy zachowań
 • Moduł psychologiczny
 • Statystyka w psychologii
 • Historia myśli psychologicznej
 • Metodologia badań psychologicznych
 • Procesy poznawcze

 

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie to 13 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Psychologia, prowadzona na studiach pierwszego stopnia.  

 

Nabywane umiejętności

Istotą kształcenia kierunku Psychologia jest skoncentrowanie się na opisie, wyjaśnianiu, wspomaganiu i korygowaniu zachowania człowieka jako jednostki oraz grup społecznych. Studenci uczą się posługiwać terminologią naukową, aparatem metodologicznym oraz zróżnicowanymi strategiami i formami działań praktycznych.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Psychologii mogą wykorzystać w poradniach pedagogiczno- psychologicznych, ośrodkach doradztwa zawodowego, ośrodkach badania opinii publicznej, ośrodkach diagnostycznych, ośrodkach opiekuńczo- wychowawczych.

 

Opinie

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie opinie? Karolina, studentka III- roku Psychologii mówi:

„Studia psychologiczne mnie otworzyły. Kiedyś byłam raczej cichą, zamkniętą osobą, a teraz po latach nauki wiem jak komunikować się z kimś, kto potrzebuje pomocy, niezależnie od tego czy jest to dziecko czy osoba starsza. Psychologia to złożona dziedzina, dlatego na zajęciach poznajemy różne zagadnienia, począwszy od socjologii po psychoonkologię. Czy polecam ten kierunek? Tak.”

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

PSYCHOLOGIA - ważne informacje

Psychologia studia Lublin

​Psychologia studia

​Psychologia studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Psychologię w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • identyfikowania i diagnozowania czynników ryzyka i czynników chroniących,
 • wspierania człowieka zmagającego się z doświadczeniem zagrożenia i choroby,
 • stymulowania osobistej odpowiedzialności za jakość życia,
 • kreowania wizerunku instytucji,
 • zarządzania różnorodnymi strategiami marketingowymi,
 • zarządzania konfliktami,
 • prowadzenia doradztwa zawodowego dla dorosłych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Psychologia:

Absolwent kierunku Psychologia w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • agencjach reklamowych,
 • firmach handlowych i marketingowych,
 • firmach doradczo-konsultingowych,
 • ośrodkach sportu i rekreacji,
 • szkołach o profilu sportowym,
 • placówkach wychowawczych,
 • placówkach resocjalizacyjnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Komentarze (0)