Pedagogika

09.02.2022

Pedagogika ATH

Pedagogika – Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej 2022

Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej to 18 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Pedagogika, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia. 

Studia na kierunku pedagogika w
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Nabywane umiejętności

Kierunek Pedagogika w Akademii Techniczno- Humanistycznej realizowany jest na Wydziale Humanistyczno- Społecznym. Celem kształcenia jest przekazanie gruntownej wiedzy o miejscu pedagogiki w systemie nauk, zapoznanie z tematem wychowania, nabycie umiejętności diagnozowania wielu potrzeb oraz projektowania działań opiekuńczych i edukacyjnych.

Studia na kierunku Pedagogika w Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku- Białej dzielą się na następujące specjalności: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, Resocjalizacja, Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna, Edukacja elementarna i wczesne wspomaganie rozwoju, Resocjalizacja i socjoterapia. Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a widnieją na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, komunikacja interpersonalna, pedagogika specjalna, podstawy logopedii, podstawy psychiatrii, teoretyczne i praktyczne podstawy pomocy rodzinie.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Pedagogiki mogą wykorzystać w domach pomocy społecznej, dziennych domach opieki, placówkach kulturalnych, placówkach poradnictwa rodzinnego, placówkach penitencjarnych, ośrodkach pracy z młodzieżą, placówkach edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, kuratorskich zespołach służby sądowej.

 

Opinie

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Akademia Techniczno- Humanistyczna opinie? Olga, studentka II- stopnia Pedagogiki mówi:

„Pedagogika to kierunek, na którym można się realizować tylko wtedy, jeśli oprócz wiedzy posiada się pewną wrażliwość. Bez niej uprawianie zawodu jest zupełnie niemożliwe. Wybrałam Pedagogikę w Akademii Techniczno- Humanistycznej ponieważ ja taką wrażliwość posiadam i wiem, że w połączeniu z pokładami wiadomości mogę spełnić się w tym niełatwym zawodzie.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pedagogikę w Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku- Białej:

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozwoju człowieka w aspekcie biologicznym, psychologicznym i społecznym,
 • tworzenia oraz realizacji programów edukacyjnych,
 • analizowania, interpretowania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych,
 • prowadzenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych,
 • obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości wychowanków.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Pedagogika:

Absolwent kierunku Pedagogika w Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku- Białej  znajdzie zatrudnienie w:

 • przedszkolach,
 • ośrodkach opiekuńczo- wychowawczych,
 • szkołach,
 • świetlicach,
 • zakładach poprawnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami w procesie rekrutacji na kierunek Pedagogika w Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku- Białej jest język polski oraz dowolny język obcy nowożytny. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 

STUDIA W BIELSKO BIAŁEJ - ważne informacje

Kierunki studiów w Bielsko Białej

Studia w Bielsko Białej

 

 

PEDAGOGIKA - ważne informacje

Pedagogika studia

 

 


 

# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia pedagogiczne wybrać

Studia na kierunku Pedagogika - wszystko co musisz wiedzieć

Studia pedagogiczne w Bielsku- Białej

ATH kierunki

Jakie są kierunki pedagogiczne w Bielsku- Białej

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Humanistyczno- Społecznym ATH

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język obcy, język polski

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest ocena figurująca na dyplomie studiów pierwszego stopnia oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Komentarze (0)