Psychologia

Psychologia

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY w Krakowie - kierunki studiów

Psychologia – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 2021

Studia na kierunku psychologia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku psychologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • biomedyczne podstawy zachowań ludzkich
 • mózgowe mechanizmy funkcji umysłowych
 • psychologia procesów poznawczych
 • klasyczne teorie osobowości
 • psychologia twórczości
 • edukacja emocjonalna
 • psychologia narracyjna

 

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie to 58 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Psychologia, prowadzona w systemie jednolitych studiów magisterskich.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest zrozumienie społeczno-kulturowego kontekstu ludzkich zachowań oraz edukacji. W trakcie nauki istotne jest pozyskanie solidnej wiedzy na temat teorii i koncepcji filozoficznych, psychologicznych, socjologicznych oraz nauk medycznych, co odpowiednio przygotuje do, między innymi, pełnienia funkcji inicjatora i koordynatora życia społecznego.

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: biomedyczne podstawy zachowań ludzkich, mózgowe mechanizmy funkcji umysłowych, psychologia procesów poznawczych, klasyczne teorie osobowości, psychologia twórczości, edukacja emocjonalna, psychologia narracyjna.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Psychologii na Uniwersytecie Pedagogicznym mogą wykorzystać w szkolnictwie, ochronie zdrowia, ośrodkach penitencjarnych, zakładach pracy, służbach mundurowych.

 

Opinie

Podczas szukania odpowiedniej oferty edukacyjnej, kandydaci na uczelnie zadają wiele pytań by upewnić się w swoim wyborze. Jakie ma Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie opinie? Marlena, studentka  IV- roku  Psychologii mówi:

„Psychologia to jeden z najważniejszych kierunków nauki, dlatego można śmiało powiedzieć, że jest to kierunek elitarny. Tutaj, na Uniwersytecie Pedagogicznym, uczą się prawdziwi specjaliści i znawcy swojego fachu. To olbrzymia przyjemność znajdować się w tym gronie.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

PSYCHOLOGIA - ważne informacje

Psychologia studia Kraków

Psychologia studia

Psychologia studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Psychologię Uniwersytecie Pedagogicznym:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • posługiwania się różnymi metodami diagnostyki psychologicznej,
 • prowadzenia badań naukowych,
 • prowadzenia negocjacji i mediacji w różnych typach konfliktów,
 • udzielania pomocy psychologicznej w sytuacjach trudnych,
 • zapobiegania i korekcji przejawów patologii społecznej,
 • resocjalizacji w warunkach zinstytucjonalizowanych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Psychologia:

Absolwent kierunku Psychologia na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej może znaleźć zatrudnienie w:

 • szkolnictwie,
 • ochronie zdrowia,
 • ośrodkach penitencjarnych,
 • gabinetach pedagogiczno- psychologicznych,
 • służbach mundurowych,
 • zakładach pracy,
 • mediach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia psychologiczne wybrać

Studia na kierunku Psychologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia psychologiczne w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej kierunki

Jakie są kierunki psychologiczne w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego

Komentarze (0)