ABSL TALKS ŁÓDŹ

ABSL TALKS ŁÓDŹ

ABSL TALKS ŁÓDŹ

Regulamin Wiosennego Rozdania ABSL TALKS

Data wejścia w życie:  30.05.2017r.

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Rozdania jest właściciel strony w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/otouczelnia/:

EMERSSON ul. Łąkowa 3/5 90-562 Łódź,

NIP: 7282451408, REGON: 101369715,

www.emersson.de, kontakt@otouczelnie.pl

2. Rozdanie ma formę otwartą. Uczestnikami Rozdania mogą być osoby pełnoletnie, które mają konto na portalu Facebook oraz własny adres e-mail. Warunkiem udziału jest odpowiedź na zawarte w Rozdaniu pytania w formie wskazanej w treści, a także wykonanie czynności w postaci polubienia na portalu Facebook postu. Odpowiedź należy umieścić w formie komentarza do postu z Rozdaniem.

Pytanie: Ile lat ma Mark Zuckerberg, twórca Facebooka?

II. Czas trwania Rozdania

 1. Rozdanie zostanie przeprowadzone w dniu 30.05.2017r. (w godz. 19.30)

 2. Rozdanie zostanie zakończone w dniu  01.06.2017r.

 3. III. Warunki uczestnictwa w Rozdaniu

 4. Aby wziąć udział w Rozdaniu trzeba posiadać konto na portalu Facebook.

 5. Należy udzielić prawidłowej odpowiedzi na pytanie umieszczając ją w komentarzu do postu rozdaniowego.

 6. Jedna osoba może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.

 7. Nagrody, po wyłonieniu zwycięzców i po podaniu przez zwycięzców w prywatnej korespondencji za pośrednictwem portalu Facebook adresu właściwego dla doręczeń, są wysyłane za pośrednictwem Poczty email.

IV. Nagrody

 1. Nagrody: udział w konferencji ABSL TALKS 12 czerwca 2017 w Łodzi.

 2. Nagrodę zdobędzie 5 osób, które prawidłowo odpowiedzą na pytanie umieszczone z rozdaniu.

 3. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody w komentarzu pod postem rozdaniowym. Informacja zostanie ogłoszona w dniu 01.06.2017 r.

 4. Nagrody nieodebrane przez zwycięzców przechodzą na własność Organizatora.

V. Postanowienia końcowe

 1. Zgłoszenie do udziału w Rozdaniu ma charakter bezpłatny i dowolny, oznacza zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Rozdania i treści Regulaminu.

 3. W przypadku naruszeń prosimy o kontakt: kontakt@otouczelnie.pl

 

Rozdanie nie jest w żaden sposób organizowane, wspierane, administrowane ani finansowane przez portal www.facebook.com.

Polityka prywatności

Wszelkie informacje o uczestnikach Rozdania pozyskane przez Organizatora Rozdania w trakcie jego trwania będą wykorzystywane wyłącznie do informowania zwycięzców o wygranej. Po zakończeniu Rozdania wszelkie dane dotyczące jego uczestników zostaną usunięte.

Łódź, 30.05.2017r.