• EKONOMIA Stopień: I II REKRUTACJA

    Wypowiedź eksperta:

    Prof. Imrich Dufinec – Prorektor ds. Edukacji i Stosunków Zewnętrznych, Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Ekologicznego Wyższej Szkoły Zarządzania Bezpieczeństwem w Koszycach, przedsiębiorca:

    - W dobie globalizacji, znajomość ekonomii może w dużym stopniu przyczynić się do poprawy jakości życia. Wielki kryzys gospodarczy, który wybuchł w 2007 roku ukazał niewiedzę rzeszy ludzi, którzy – mimo płynących z rynku sygnałów – wierzyli, że świat będzie się ciągle rozwijał w sposób liniowy. Studiowanie ekonomii umożliwia uzyskanie wiedzy o podstawach funkcjonowania współczesnej gospodarki – daje szansę zrozumieć procesy zachodzące we współczesnym świecie. W przedstawionym wyżej przypadku znajomość teorii cyklu koniunkturalnego umożliwiała przewidywanie zdarzeń, których doświadczono zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie. Ze względu na fakt, że dobrobyt wszystkich gospodarek świata zależy od osiąganych przez nie efektów ekonomicznych – ekonomiści stali się jednymi z najbardziej poszukiwanych pracowników. Po części wynika to także z faktu, że jest to kierunek uniwersalny. Jego absolwenci mogą więc znaleźć zatrudnienie we wszystkich działach i sferach gospodarki, w każdej firmie– począwszy od stanowisk związanych z finansami i księgowością, poprzez te związane z organizacją i zarządzaniem przedsiębiorstwem – po komórki organizacyjne zajmujące się marketingiem.

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: