Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Poznaniu

ul. Wojska Polskiego 28,

60-637 Poznań

tel. (0-61) 848 75 25;

http://www.up.poznan.pl/wogr

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ul. Wojska Polskiego 28,

60-637 Poznań

tel. (0-61) 848 75 25;

http://www.up.poznan.pl/wogr

 • ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia Poznań - kierunek Architektura krajobrazu
  Studia I stopnia
  Studia na tym kierunku pozwalają na zdobycie wiedzy, z zakresu historii architektury i urbanistyki, sztuk pięknych, projektowania obiektów architektury krajobrazu oraz w szerokim zakresie z botaniki, dendrologii i roślin ozdobnych, która jest niezbędna w procesie kreowania przestrzeni.
  Studenci nabierają umiejętności wykonywania rysunków odręcznych i wykorzystywania ich do studiów i analiz przestrzennych oraz przekazywania informacji o zastanym lub projektowanym krajobrazie. Studia umożliwiają także poznanie specjalistycznych programów wspomagających proces projektowania.
  Studia II stopnia
  Studenci kontynuujący naukę lub rozpoczynający ją na drugim stopniu uzyskują wszechstronną wiedzę z zakresu projektowania przestrzennego w skali obszarów wiejskich, metropolii, aglomeracji i regionu, restytucji i ochrony krajobrazu, konserwacji i rewaloryzacji zabytkowych założeń parkowych oraz budownictwa i technologii budowlanych.
  Student tego kierunku przygotowywany jest do wykonywania prac inwetaryzacyjnych z wykorzystaniem elementów geoinformacji przestrzennej, wykonuje opracowania studialne z zakresu oceny środowiska i krajobrazu niezbędne do działań planistycznych, projektowych i realizacyjnych

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Sztuka kształtowania ogrodów
  • Planowanie i projektowanie krajobrazu
  • Zarządzanie i ochrona krajobrazu
  • Inżynieria kształtowania krajobrazu

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Sztuka kształtowania ogrodów
  • Planowanie i projektowanie krajobrazu
  • Zarządzanie i ochrona krajobrazu
  • Inżynieria kształtowania krajobrazu

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Architektura krajobrazu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, geografia, historia, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Architektura krajobrazu jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz ocena na dyplomie. 

   

  Dowiedz się więcej

 • OGRODNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia Poznań - kierunek Ogrodnictwo
  Studia I stopnia
  Studenci podejmujący studia na tym kierunku, po czterech semestrach (pierwszy stopień) mogą wybrać jedną z czterech specjalności kształcenia: hodowla roślin i nasiennictwo, kształtowanie terenów zieleni,* ochrona roślin ogrodniczych, ogrodnictwo ogólne.*. 
  Obok szeregu przedmiotów wykształcenia ogólnego i kierunkowego, realizują także projekty, które prezentują podczas międzynarodowych spotkań na uczelniach zagranicznych oraz na wystawach i pokazach krajowych.
  Studia II stopnia
  Studenci kontynuujący lub podejmujący studia drugiego stopnia wszechstronną i poszerzoną wiedzę oraz umiejętności z zakresu produkcji ogrodniczej, projektowania  owych i rewaloryzacji istniejących terenów zieleni. Można wybrać jedną z pięciu specjalizacji: rośliny ozdobne i dendrologia, sadownictwo i szkółkarstwo, warzywnictwo i nasiennictwo, architektura ogrodów rolniczych, kształtowanie i ochrona krajobrazu.

  Ogrodnictwo jest kierunkiem łączącym wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych i ekonomicznych. Unikatowy program studiów zapewnia zdobycie interdyscyplinarnego wykształcenia z zakresu nowoczesnych technologii produkcji warzywniczej, kwiaciarskiej, sadowniczej, uprawy grzybów i roślin leczniczych, ogrodnictwa zrównoważonego.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Hodowla roślin i nasiennictwo
  • Ochrona roślin ogrodniczych

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Ogrodnictwo ogólne
  • Hodowla roślin i nasiennictwo
  • Kształtowanie terenów zieleni
  • Ochrona roślin

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Ogrodnictwo ogólne
  • Kształtowanie terenów zieleni

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Ogrodnictwo ogólne
  • Kształtowanie terenów zieleni

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ogrodnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ogrodnictwo jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz ocena na dyplomie. 

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

jeff Ocena

polecam